Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 9 maja 2011 r. - Czwartek, 12 maja 2011 r.  279k
Poniedziałek, 9 maja 2011191kWersja: Środa, 11 maja 2011, 14:22
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 24:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 24:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
236Termin pointKryzys w europejskim sektorze rybołówstwa spowodowany wzrostem cen ropy
Pytania ustne - [2011/2668(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
     
João Ferreira, Patrick Le Hyaric (O-000096/2011 - B7-0306/2011)
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
Komisja
Kryzys w sektorze rybołówstwa wywołany wzrostem cen paliw
     
Alain Cadec, Antonello Antinoro, Jim Higgins, Jarosław Leszek Wałęsa, Maria do Céu Patrão Neves, Werner Kuhn, Ioannis A. Tsoukalas, Crescenzio Rivellini, Rareş-Lucian Niculescu, Vito Bonsignore, Salvador Garriga Polledo (O-000101/2011 - B7-0307/2011)
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
Komisja
Kryzys w europejskim sektorze rybołówstwa spowodowany wzrostem cen ropy
     
Philippe de Villiers, Juozas Imbrasas (O-000102/2011 - B7-0308/2011)
Europa Wolności i Demokracji
Komisja
Kryzys europejskiego sektora rybołówstwa wywołany wzrostem ceny ropy
     
Britta Reimers (O-000106/2011 - B7-0310/2011)
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
Komisja
Kryzys w europejskim sektorze rybołówstwa spowodowany wzrostem cen ropy
     
Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Luis Manuel Capoulas Santos, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Guido Milana, Ulrike Rodust, Antolín Sánchez Presedo, Catherine Trautmann (O-000107/2011 - B7-0311/2011)
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
Komisja
Wzrost cen ropy naftowej a wsparcie dla rybaków
     
Isabella Lövin (O-000113/2011 - B7-0313/2011)
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
Komisja
Kryzys w sektorze rybołówstwa spowodowany wzrostem cen ropy
230Termin***IpointPolityka w zakresie widma radiowego
Sprawozdanie:  Gunnar Hökmark (A7-0151/2011)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia pierwszego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego
[COM(2010)0471 - C7-0270/2010 - 2010/0252(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Głosowanie odbędzie się w środę
168Termin***IpointNadzwyczajne autonomiczne preferencje handlowe dla Pakistanu
Sprawozdanie:  Vital Moreira (A7-0069/2011)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego nadzwyczajne autonomiczne preferencje handlowe dla Pakistanu
[COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
150Termin pointUmowa o wolnym handlu z Indiami
Pytanie ustne - [2011/2620(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w środę
     
Vital Moreira (O-000059/2011 - B7-0214/2011)
Komisja Handlu Międzynarodowego
Komisja
Stan negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Indiami
225Termin pointStosunki handlowe UE-Japonia
Pytanie ustne - [2011/2625(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w środę
     
Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Syed Kamall, Robert Sturdy, Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle, David Martin, Vital Moreira (O-000088/2011 - B7-0220/2011)
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Komisja
Stosunki handlowe UE-Japonia
126Termin***IpointPrzepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi
Sprawozdanie:  Carl Schlyter (A7-0148/2011)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi
[2010/0197(COD)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu PE)
  pointKrótka prezentacja następującego sprawozdania:
240Termin -Przygotowanie lasów na zmianę klimatu
Sprawozdanie:  Kriton Arsenis (A7-0113/2011)
Sprawozdanie w sprawie zielonej księgi Komisji pt. „Ochrona lasów i informacje o lasach w UE: przygotowanie lasów na zmianę klimatu”

[COM(2010)0066 -  - 2010/2106(INI)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Głosowanie odbędzie się w środę
17:00 - 24:00   Debaty     item on the agenda
Komisja (łącznie z odpowiedziami)35'
Sprawozdawcy   (3x6') 18'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (4x1') 4'
Autor (INTA)5'
Autorzy (grupy polityczne)   (10x2') 20'
Sprawozdawca (art. 48 ust. 2)4'
Posłowie150'
50'35'3017'3012'12'8'307'7'30
Procedura pytań z sali   (7x5') 35'
236item on the agendapointKryzys w europejskim sektorze rybołówstwa spowodowany wzrostem cen ropy
(O-000096/2011 - B7-0306/2011) (O-000101/2011 - B7-0307/2011) (O-000102/2011 - B7-0308/2011) (O-000106/2011 - B7-0310/2011) (O-000107/2011 - B7-0311/2011) (O-000113/2011 - B7-0313/2011) 
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 9 maja 2011, 19:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiWtorek, 10 maja 2011, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 10 maja 2011, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 11 maja 2011, 17:00
230item on the agendapointPolityka w zakresie widma radiowego
Gunnar Hökmark (A7-0151/2011
  -PoprawkiPoniedziałek, 9 maja 2011, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 10 maja 2011, 19:00
168item on the agendapointNadzwyczajne autonomiczne preferencje handlowe dla Pakistanu
Vital Moreira (A7-0069/2011
  -PoprawkiŚroda, 4 maja 2011, 12:00
150item on the agendapointUmowa o wolnym handlu z Indiami
(O-000059/2011 - B7-0214/2011) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 4 maja 2011, 12:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 9 maja 2011, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 9 maja 2011, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 10 maja 2011, 19:00
225item on the agendapointStosunki handlowe UE-Japonia
(O-000088/2011 - B7-0220/2011) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 4 maja 2011, 12:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 9 maja 2011, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 9 maja 2011, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 10 maja 2011, 19:00
126item on the agendapointPrzepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi
Carl Schlyter (A7-0148/2011
  -PoprawkiŚroda, 4 maja 2011, 12:00
240item on the agendapointPrzygotowanie lasów na zmianę klimatu
Kriton Arsenis (A7-0113/2011
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 74 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 9 maja 2011, 19:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiWtorek, 10 maja 2011, 12:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 10 maja 2011, 19:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 6 maja 2011, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 9 maja 2011, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 10 maja 2011, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 122 Regulaminu PE)Czwartek, 12 maja 2011, 10:00
Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2011Informacja prawna