Дневен ред
Страсбургпонеделник, 4 юли 2011 г. - четвъртък, 7 юли 2011 г.  303k
Четвъртък, 7 юли 2011190kВерсия: Cряда, 6 юли 2011, 14:39
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 13:00   ГЛАСУВАНЕ
15:00 - 16:00   Разисквания
16:00 - 17:00   Време за гласуване (след приключване на предходните разисквания)
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
118Срок pointСхема за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза
Изявление на Комисията
[2011/2722(RSP)]
104Срок pointИзменение на Акта за избиране на членовете на Европейския парламент
Доклад:  Andrew Duff (A7-0176/2011)
Доклад относно предложението за изменение на Акта за избиране на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.
[2009/2134(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
  pointКратко представяне на следния доклад:
103Срок -Напредък, постигнат в рамките на борбата срещу мините
Доклад:  Geoffrey Van Orden (A7-0211/2011)
Доклад относно напредъка, постигнат в рамките на борбата срещу мините

[2011/2007(INI)]
Комисия по външни работи
12:00 - 13:00   ГЛАСУВАНЕ      
143Срок***IvoteЕвропейска година на активния живот на възрастните хора (2012 г.)
Доклад:  Martin Kastler (A7-0061/2011)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на активния живот на възрастните хора (2012 г.)


[COM(2010)0462 - C7-0253/2010 - 2010/0242(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
Член 138 от Правилника за дейността
165Срок voteПоложението в Сирия, Йемен и Бахрейн във връзка с положението в арабския свят и Северна Африка
Предложения за резолюции
[2011/2756(RSP)]
RC-B7-0389/2011, B7-0389/2011, B7-0390/2011, B7-0446/2011, B7-0447/2011, B7-0449/2011, B7-0453/2011, B7-0454/2011
43Срок voteВъншни политики на ЕС в полза на демократизацията
Доклад:  Véronique De Keyser (A7-0231/2011)
Доклад относно външните политики на ЕС в полза на демократизацията
[2011/2032(INI)]
Комисия по външни работи
161Срок voteПодготовка за изборите на Държавна Дума в Русия през декември
Предложения за резолюции
[2011/2752(RSP)]
RC-B7-0396/2011, B7-0396/2011, B7-0448/2011, B7-0450/2011, B7-0451/2011, B7-0452/2011
164Срок voteПромени в режима Шенген
Предложения за резолюции
[2011/2753(RSP)]
RC-B7-0392/2011, B7-0392/2011, B7-0393/2011, B7-0400/2011, B7-0441/2011, B7-0456/2011, B7-0457/2011
152Срок voteПодходът на Европейския парламент по отношение на прилагането на членове 9 и 10 от Протокол 1 към Договора от Лисабон относно парламентарното сътрудничество в областта на ОВППС/ОПСО
Предложение за резолюция
[2011/2741(RSP)]
B7-0388/2011
118Срок voteСхема за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза
Предложения за резолюции
[2011/2722(RSP)]
RC-B7-0397/2011, B7-0397/2011, B7-0398/2011, B7-0399/2011, B7-0455/2011
104Срок voteИзменение на Акта за избиране на членовете на Европейския парламент
Доклад:  Andrew Duff (A7-0176/2011)
Доклад относно предложението за изменение на Акта за избиране на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.
[2009/2134(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
103Срок voteНапредък, постигнат в рамките на борбата срещу мините
Доклад:  Geoffrey Van Orden (A7-0211/2011)
Доклад относно напредъка, постигнат в рамките на борбата срещу мините
[2011/2007(INI)]
Комисия по външни работи
15:00 - 16:00   Разисквания       Време за изказвания
  pointРазисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава - максимум един час (член 122 от Правилника за дейността)
159Срок -Демократична република Конго, масови изнасилвания в провинция Южно Киву
[2011/2747(RSP)]
RC-B7-0442/2011, B7-0442/2011, B7-0443/2011, B7-0458/2011, B7-0459/2011, B7-0460/2011, B7-0461/2011
158Срок -Индонезия, включително нападения над малцинствата
[2011/2748(RSP)]
RC-B7-0394/2011, B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011, B7-0466/2011
157Срок -Индия и по-специално смъртната присъда на Davinder Pal Singh
[2011/2749(RSP)]
B7-0395/2011, RC-B7-0467/2011, B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011, B7-0472/2011
16:00 - 17:00   Време за гласуване (след приключване на предходните разисквания)      
9 voteПредложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 122 от Правилника за дейността)
09:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)20'
Докладчик6'
Докладчик (член 48, параграф 2 от Правилника за дейността)4'
Членове на ЕП75'
23'17'9'6'306'304'304'4'30
„Привличане на вниманието“("Catch the eye")   (3x5') 15'
15:00 - 16:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)15'
Автор на всяко предложение за резолюция1'
Членове на ЕП29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
„Привличане на вниманието“("Catch the eye")   (3x2') 6'
118item on the agendapointСхема за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 4 юли 2011, 19:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияВтoрник, 5 юли 2011, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 5 юли 2011, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 6 юли 2011, 17:00
104item on the agendapointИзменение на Акта за избиране на членовете на Европейския парламент
Andrew Duff (A7-0176/2011
  -ИзмененияCряда, 29 юни 2011, 12:00
103item on the agendapointНапредък, постигнат в рамките на борбата срещу мините
Geoffrey Van Orden (A7-0211/2011
  -Изменения от докладчика, най-малко 74 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииПонеделник, 4 юли 2011, 19:00
  -Алтернативни предложения за обща резолюцияВтoрник, 5 юли 2011, 12:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 6 юли 2011, 17:00
143item on the agendapointЕвропейска година на активния живот на възрастните хора (2012 г.)
Martin Kastler (A7-0061/2011
  -ИзмененияВтoрник, 5 юли 2011, 12:00
165item on the agendapointПоложението в Сирия, Йемен и Бахрейн във връзка с положението в арабския свят и Северна Африка
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 4 юли 2011, 19:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияВтoрник, 5 юли 2011, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 5 юли 2011, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 6 юли 2011, 17:00
43item on the agendapointВъншни политики на ЕС в полза на демократизацията
Véronique De Keyser (A7-0231/2011
  -ИзмененияВтoрник, 5 юли 2011, 12:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 6 юли 2011, 17:00
161item on the agendapointПодготовка за изборите на Държавна Дума в Русия през декември
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 4 юли 2011, 19:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияВтoрник, 5 юли 2011, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 5 юли 2011, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 6 юли 2011, 17:00
164item on the agendapointПромени в режима Шенген
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 4 юли 2011, 19:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияВтoрник, 5 юли 2011, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 5 юли 2011, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 6 юли 2011, 17:00
152item on the agendapointПодходът на Европейския парламент по отношение на прилагането на членове 9 и 10 от Протокол 1 към Договора от Лисабон относно парламентарното сътрудничество в областта на ОВППС/ОПСО
  -Предложение за резолюцияПонеделник, 4 юли 2011, 19:00
  -ИзмененияВтoрник, 5 юли 2011, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 6 юли 2011, 17:00
159item on the agendapointДемократична република Конго, масови изнасилвания в провинция Южно Киву
  -Предложения за резолюции (член 122 от Правилника за дейността)Понеделник, 4 юли 2011, 20:00
  -Изменения и предложения за обща резолюция (член 122 от Правилника за дейността)Cряда, 6 юли 2011, 13:00
  -Изменения към предложения за общи резолюции (Член 122 от Правилника за дейността)Cряда, 6 юли 2011, 14:00
158item on the agendapointИндонезия, включително нападения над малцинствата
  -Предложения за резолюции (член 122 от Правилника за дейността)Понеделник, 4 юли 2011, 20:00
  -Изменения и предложения за обща резолюция (член 122 от Правилника за дейността)Cряда, 6 юли 2011, 13:00
  -Изменения към предложения за общи резолюции (Член 122 от Правилника за дейността)Cряда, 6 юли 2011, 14:00
157item on the agendapointИндия и по-специално смъртната присъда на Davinder Pal Singh
  -Предложения за резолюции (член 122 от Правилника за дейността)Понеделник, 4 юли 2011, 20:00
  -Изменения и предложения за обща резолюция (член 122 от Правилника за дейността)Cряда, 6 юли 2011, 13:00
  -Изменения към предложения за общи резолюции (Член 122 от Правилника за дейността)Cряда, 6 юли 2011, 14:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 1 юли 2011, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 4 юли 2011, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 5 юли 2011, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 122 от Правилника за дейността)Четвъртък, 7 юли 2011, 10:00
Последно осъвременяване: 6 юли 2011 г.Правна информация