Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 4 lipca 2011 r. - Czwartek, 7 lipca 2011 r.  271k
Czwartek, 7 lipca 2011190kWersja: Środa, 6 lipca 2011, 14:46
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 13:00   GŁOSOWANIA
15:00 - 16:00   Debaty
16:00 - 17:00   Głosowania (po zakończeniu poprzedzających debat)
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
118Termin pointProgram dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii
Oświadczenie Komisji
[2011/2722(RSP)]
104Termin pointZmiana Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego
Sprawozdanie:  Andrew Duff (A7-0176/2011)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zmiany Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.
[2009/2134(INI)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
  pointKrótka prezentacja następującego sprawozdania:
103Termin -Postępy w zakresie rozminowywania
Sprawozdanie:  Geoffrey Van Orden (A7-0211/2011)
Sprawozdanie w sprawie postępów w zakresie rozminowywania

[2011/2007(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
12:00 - 13:00   GŁOSOWANIA      
143Termin***IvoteEuropejski Rok Aktywności Osób Starszych (2012)
Sprawozdanie:  Martin Kastler (A7-0061/2011)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych (2012 r.)
[COM(2010)0462 - C7-0253/2010 - 2010/0242(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Art. 138
165Termin voteSytuacja w Syrii, Jemenie i Bahrajnie w kontekście sytuacji w krajach arabskich oraz w Afryce Północnej
Projekty rezolucji
[2011/2756(RSP)]
RC-B7-0389/2011, B7-0389/2011, B7-0390/2011, B7-0446/2011, B7-0447/2011, B7-0449/2011, B7-0453/2011, B7-0454/2011
43Termin votePolityka zewnętrzna UE na rzecz demokratyzacji
Sprawozdanie:  Véronique De Keyser (A7-0231/2011)
Sprawozdanie w sprawie polityk zewnętrznych UE na rzecz demokratyzacji
[2011/2032(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
161Termin votePrzygotowania do grudniowych wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej
Projekty rezolucji
[2011/2752(RSP)]
RC-B7-0396/2011, B7-0396/2011, B7-0448/2011, B7-0450/2011, B7-0451/2011, B7-0452/2011
164Termin voteZmiany w systemie Schengen
Projekty rezolucji
[2011/2753(RSP)]
RC-B7-0392/2011, B7-0392/2011, B7-0393/2011, B7-0400/2011, B7-0441/2011, B7-0456/2011, B7-0457/2011
152Termin votePodejście Parlamentu Europejskiego do wdrażania art. 9 i 10 Protokołu nr 1 do Traktatu z Lizbony dotyczących współpracy parlamentarnej w dziedzinie WPZiB/WPBiO
Projekt rezolucji
[2011/2741(RSP)]
B7-0388/2011
118Termin voteProgram dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii
Projekty rezolucji
[2011/2722(RSP)]
RC-B7-0397/2011, B7-0397/2011, B7-0398/2011, B7-0399/2011, B7-0455/2011
104Termin voteZmiana Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego
Sprawozdanie:  Andrew Duff (A7-0176/2011)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zmiany Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.
[2009/2134(INI)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
103Termin votePostępy w zakresie rozminowywania
Sprawozdanie:  Geoffrey Van Orden (A7-0211/2011)
Sprawozdanie w sprawie postępów w zakresie rozminowywania
[2011/2007(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
15:00 - 16:00   Debaty       Czas wystąpień
  pointDebaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa - maksymalnie jedna godzina (art. 122 Regulaminu PE)
159Termin -Demokratyczna Republika Konga, masowe gwałty w prowincji Kiwu Południowe
[2011/2747(RSP)]
RC-B7-0442/2011, B7-0442/2011, B7-0443/2011, B7-0458/2011, B7-0459/2011, B7-0460/2011, B7-0461/2011
158Termin -Indonezja, w tym ataki na mniejszości
[2011/2748(RSP)]
RC-B7-0394/2011, B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011, B7-0466/2011
157Termin -Indie, zwłaszcza wyrok śmierci na Davindera Pala Singha
[2011/2749(RSP)]
B7-0395/2011, RC-B7-0467/2011, B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011, B7-0472/2011
16:00 - 17:00   Głosowania (po zakończeniu poprzedzających debat)      
9 voteProjekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 122 Regulaminu PE)
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Komisja (łącznie z odpowiedziami)20'
Sprawozdawca6'
Sprawozdawca (art. 48 ust. 2)4'
Posłowie75'
23'17'9'6'306'304'304'4'30
Procedura pytań z sali   (3x5') 15'
15:00 - 16:00   Debaty     item on the agenda
Komisja (łącznie z odpowiedziami)15'
Autor każdego projektu rezolucji1'
Posłowie29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
Procedura pytań z sali   (3x2') 6'
118item on the agendapointProgram dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 4 lipca 2011, 19:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiWtorek, 5 lipca 2011, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 5 lipca 2011, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 6 lipca 2011, 17:00
104item on the agendapointZmiana Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego
Andrew Duff (A7-0176/2011
  -PoprawkiŚroda, 29 czerwca 2011, 12:00
103item on the agendapointPostępy w zakresie rozminowywania
Geoffrey Van Orden (A7-0211/2011
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 74 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 4 lipca 2011, 19:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiWtorek, 5 lipca 2011, 12:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 6 lipca 2011, 17:00
143item on the agendapointEuropejski Rok Aktywności Osób Starszych (2012)
Martin Kastler (A7-0061/2011
  -PoprawkiWtorek, 5 lipca 2011, 12:00
165item on the agendapointSytuacja w Syrii, Jemenie i Bahrajnie w kontekście sytuacji w krajach arabskich oraz w Afryce Północnej
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 4 lipca 2011, 19:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiWtorek, 5 lipca 2011, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 5 lipca 2011, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 6 lipca 2011, 17:00
43item on the agendapointPolityka zewnętrzna UE na rzecz demokratyzacji
Véronique De Keyser (A7-0231/2011
  -PoprawkiWtorek, 5 lipca 2011, 12:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 6 lipca 2011, 17:00
161item on the agendapointPrzygotowania do grudniowych wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 4 lipca 2011, 19:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiWtorek, 5 lipca 2011, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 5 lipca 2011, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 6 lipca 2011, 17:00
164item on the agendapointZmiany w systemie Schengen
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 4 lipca 2011, 19:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiWtorek, 5 lipca 2011, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 5 lipca 2011, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 6 lipca 2011, 17:00
152item on the agendapointPodejście Parlamentu Europejskiego do wdrażania art. 9 i 10 Protokołu nr 1 do Traktatu z Lizbony dotyczących współpracy parlamentarnej w dziedzinie WPZiB/WPBiO
  -Projekt rezolucjiPoniedziałek, 4 lipca 2011, 19:00
  -PoprawkiWtorek, 5 lipca 2011, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 6 lipca 2011, 17:00
159item on the agendapointDemokratyczna Republika Konga, masowe gwałty w prowincji Kiwu Południowe
  -Projekty rezolucji (art. 122 Regulaminu PE)Poniedziałek, 4 lipca 2011, 20:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucji (art. 122 Regulaminu PE)Środa, 6 lipca 2011, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.122 Regulaminu PE)Środa, 6 lipca 2011, 14:00
158item on the agendapointIndonezja, w tym ataki na mniejszości
  -Projekty rezolucji (art. 122 Regulaminu PE)Poniedziałek, 4 lipca 2011, 20:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucji (art. 122 Regulaminu PE)Środa, 6 lipca 2011, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.122 Regulaminu PE)Środa, 6 lipca 2011, 14:00
157item on the agendapointIndie, zwłaszcza wyrok śmierci na Davindera Pala Singha
  -Projekty rezolucji (art. 122 Regulaminu PE)Poniedziałek, 4 lipca 2011, 20:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucji (art. 122 Regulaminu PE)Środa, 6 lipca 2011, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.122 Regulaminu PE)Środa, 6 lipca 2011, 14:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 1 lipca 2011, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 4 lipca 2011, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 5 lipca 2011, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 122 Regulaminu PE)Czwartek, 7 lipca 2011, 10:00
Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2011Informacja prawna