Дневен ред
Страсбургпонеделник, 12 септември 2011 г. - четвъртък, 15 септември 2011 г.  303k
Четвъртък, 15 септември 2011188kВерсия: Cряда, 14 септември 2011, 13:57
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 13:00   ГЛАСУВАНЕ
15:00 - 16:00   Разисквания
16:00 - 17:00   Време за гласуване (след приключване на предходните разисквания)
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
183Срок pointНедостигът на храна в Източна Африка
Изявление на Комисията
[2011/2814(RSP)]
167Срок pointПозиция и ангажимент на ЕС с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола на незаразните заболявания
Изявление на Комисията
[2011/2802(RSP)]
164Срок pointПолитиката на Европейския съюз по отношение на Световната конференция по радиосъобщения, организирана от МСД през 2012 г. (WRC-12)
Устен въпрос - [2011/2755(RSP)]
     
Herbert Reul (O-000180/2011 - B7-0429/2011)
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Комисията
Политическият подход на Европейския съюз към Световната конференция по радиосъобщения през 2012 година на Международния съюз по далекосъобщения (WRC-12)
12:00 - 13:00   ГЛАСУВАНЕ      
45Срок voteПрепоръка до Съвета и Комисията относно преговорите по Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова
Доклад:  Graham Watson (A7-0289/2011)
Доклад съдържащ препоръките на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите по Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова
[2011/2079(INI)]
Комисия по външни работи
180Срок voteПоложението в Либия
Предложения за резолюции
[2011/2811(RSP)]
RC-B7-0513/2011, B7-0513/2011, B7-0514/2011, B7-0515/2011, B7-0516/2011, B7-0517/2011, B7-0518/2011
181Срок voteПоложението в Либия
Предложения за резолюции
[2011/2812(RSP)]
RC-B7-0482/2011, B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0484/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011, B7-0487/2011
140Срок voteПредложения за резолюция - Преодоляване на различията между законодателството в областта на борбата срещу корупцията и действителността
[2011/2744(RSP)]
B7-0481/2011
183Срок voteНедостигът на храна в Източна Африка
Предложения за резолюции
[2011/2814(RSP)]
RC-B7-0490/2011, B7-0490/2011, B7-0491/2011, B7-0492/2011, B7-0493/2011, B7-0494/2011, B7-0495/2011
167Срок voteПозиция и ангажимент на ЕС с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола на незаразните заболявания
Предложения за резолюции
[2011/2802(RSP)]
RC-B7-0488/2011, B7-0488/2011, B7-0489/2011
164Срок voteПредложения за резолюция - Политиката на Европейския съюз по отношение на Световната конференция по радиосъобщения, организирана от МСД през 2012 г. (WRC-12)
[2011/2755(RSP)]
B7-0480/2011
15:00 - 16:00   Разисквания       Време за изказвания
  pointРазисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава - максимум един час (член 122 от Правилника за дейността)
174Срок -Беларус: арест на Ales Bialatski, правозащитник
[2011/2805(RSP)]
RC-B7-0496/2011, B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011, B7-0500/2011
175Срок -Судан: положението в провинциите Южен Кордофан и Сини Нил
[2011/2806(RSP)]
RC-B7-0501/2011, B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011, B7-0508/2011
176Срок -Еритрея: случаят Dawit Isaak
[2011/2807(RSP)]
RC-B7-0505/2011, B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011, B7-0512/2011
16:00 - 17:00   Време за гласуване (след приключване на предходните разисквания)      
9 voteПредложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 122 от Правилника за дейността)
09:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)25'
Автор5'
Членове на ЕП75'
23'17'9'6'306'304'304'4'30
„Привличане на вниманието“("Catch the eye")   (3x5') 15'
15:00 - 16:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)15'
Автор на всяко предложение за резолюция1'
Членове на ЕП29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
„Привличане на вниманието“("Catch the eye")   (3x2') 6'
183item on the agendapointНедостигът на храна в Източна Африка
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 12 септември 2011, 19:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияВтoрник, 13 септември 2011, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 13 септември 2011, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 14 септември 2011, 17:00
167item on the agendapointПозиция и ангажимент на ЕС с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола на незаразните заболявания
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 12 септември 2011, 19:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияВтoрник, 13 септември 2011, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 13 септември 2011, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 14 септември 2011, 17:00
164item on the agendapointПолитиката на Европейския съюз по отношение на Световната конференция по радиосъобщения, организирана от МСД през 2012 г. (WRC-12)
(O-000180/2011 - B7-0429/2011) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 7 септември 2011, 12:00
  -ИзмененияПонеделник, 12 септември 2011, 19:00
45item on the agendapointПрепоръка до Съвета и Комисията относно преговорите по Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова
Graham Watson (A7-0289/2011
  -ИзмененияПонеделник, 12 септември 2011, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 14 септември 2011, 17:00
180item on the agendapointПоложението в Либия
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 13 септември 2011, 10:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияCряда, 14 септември 2011, 10:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 14 септември 2011, 11:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 14 септември 2011, 17:00
181item on the agendapointПоложението в Либия
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 12 септември 2011, 19:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияВтoрник, 13 септември 2011, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 13 септември 2011, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 14 септември 2011, 17:00
140item on the agendapointПреодоляване на различията между законодателството в областта на борбата срещу корупцията и действителността
(O-000148/2011 - B7-0419/2011) (O-000149/2011 - B7-0420/2011) (O-000154/2011 - B7-0422/2011) (O-000155/2011 - B7-0423/2011) (O-000172/2011 - B7-0424/2011) (O-000173/2011 - B7-0425/2011) (O-000178/2011 - B7-0427/2011) (O-000179/2011 - B7-0428/2011) (O-000190/2011 - B7-0431/2011) (O-000191/2011 - B7-0432/2011) (O-000193/2011 - B7-0433/2011) (O-000194/2011 - B7-0434/2011) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 7 септември 2011, 12:00
  -ИзмененияПонеделник, 12 септември 2011, 19:00
174item on the agendapointБеларус: арест на Ales Bialatski, правозащитник
  -Предложения за резолюции (член 122 от Правилника за дейността)Понеделник, 12 септември 2011, 20:00
  -Изменения и предложения за обща резолюция (член 122 от Правилника за дейността)Cряда, 14 септември 2011, 13:00
  -Изменения към предложения за общи резолюции (Член 122 от Правилника за дейността)Cряда, 14 септември 2011, 14:00
175item on the agendapointСудан: положението в провинциите Южен Кордофан и Сини Нил
  -Предложения за резолюции (член 122 от Правилника за дейността)Понеделник, 12 септември 2011, 20:00
  -Изменения и предложения за обща резолюция (член 122 от Правилника за дейността)Cряда, 14 септември 2011, 13:00
  -Изменения към предложения за общи резолюции (Член 122 от Правилника за дейността)Cряда, 14 септември 2011, 14:00
176item on the agendapointЕритрея: случаят Dawit Isaak
  -Предложения за резолюции (член 122 от Правилника за дейността)Понеделник, 12 септември 2011, 20:00
  -Изменения и предложения за обща резолюция (член 122 от Правилника за дейността)Cряда, 14 септември 2011, 13:00
  -Изменения към предложения за общи резолюции (Член 122 от Правилника за дейността)Cряда, 14 септември 2011, 14:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 9 септември 2011, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 12 септември 2011, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 13 септември 2011, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 122 от Правилника за дейността)Четвъртък, 15 септември 2011, 10:00
Последно осъвременяване: 14 септември 2011 г.Правна информация