Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 26. september 2011 - Četrtek, 29. september 2011  251k
Ponedeljek, 26. september 2011186kRazličica: Sreda, 28. september 2011, 15:49
 Točke na dnevnem redu
17:00 - 23:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

17:00 - 23:00   Razprave       Čas za govor
1  pointPonovna otvoritev zasedanja in razpored dela
52 pointFinanciranje raziskav in inovacij v EU
Poročilo:  Marisa Matias (A7-0302/2011)
Poročilo o zeleni knjigi: Spremeniti izzive v priložnosti: na poti k skupnemu strateškemu okviru za financiranje raziskav in inovacij v EU
[COM(2011)0048 -  - 2011/2107(INI)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
65***pointTrgovina s kmetijskimi in ribiškimi proizvodi med EU in Palestino
Priporočilo:  Maria Eleni Koppa (A7-0300/2011)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo na eni strani in Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze na drugi strani o nadaljnji liberalizaciji kmetijskih proizvodov, predelanih kmetijskih proizvodov ter rib in ribiških proizvodov in o spremembi Začasnega evro-sredozemskega pridružitvenega sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) v imenu Palestinske uprave Zahodnega brega in Gaze na drugi strani
[2011/0042(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
130 pointTrgovina med EU in Tajvanom
Vprašanje za ustni odgovor z razpravo - [2011/2822(RSP)]
     
Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Gabriele Albertini, Joachim Zeller, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Silvana Koch-Mehrin, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Sturdy (O-000197/2011 - B7-0438/2011)
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
Evropski konzervativci in reformisti

Komisija
Trgovina med EU in Tajvanom
63Rok pointTurizem v Evropi
Poročilo:  Carlo Fidanza (A7-0265/2011)
Poročilo o Evropi, prvi svetovni turistični destinaciji – nov okvir evropske turistične politike
[COM(2010)0352 -  - 2010/2206(INI)]
Odbor za promet in turizem
2  pointEnominutni govori (člen 150 poslovnika EP)
  pointKratke predstavitve naslednjih poročil:
64Rok -Varnost v cestnem prometu v Evropi
Poročilo:  Dieter-Lebrecht Koch (A7-0264/2011)
Poročilo o varnosti v cestnem prometu v Evropi v obdobju 2011−2020

[COM(2010)0389 -  - 2010/2235(INI)]
Odbor za promet in turizem
16Rok -Infrastruktura jezov v državah v razvoju
Poročilo:  Nirj Deva (A7-0213/2011)
Poročilo o financiranju krepitve infrastrukture jezov v državah v razvoju

[2010/2270(INI)]
Odbor za razvoj
62Rok -Pomoč državam v razvoju pri reševanju vprašanja zanesljive preskrbe s hrano
Poročilo:  Gabriele Zimmer (A7-0284/2011)
Poročilo o okviru politike EU za pomoč državam v razvoju pri reševanju vprašanja zanesljive preskrbe s hrano

[COM(2010)0127 -  - 2010/2100(INI)]
Odbor za razvoj
29 -Sistem Evropskih šol
Poročilo:  Jean-Marie Cavada (A7-0293/2011)
Poročilo o sistemu Evropskih šol

[COM(2010)0595 -  - 2011/2036(INI)]
Odbor za kulturo in izobraževanje
28 -Prihodnja kohezijska politika Unije
Poročilo:  Michael Theurer (A7-0287/2011)
Poročilo o črpanju strukturnih in kohezijskih skladov: pridobljene izkušnje za prihodnjo kohezijsko politiko Unije

[2010/2305(INI)]
Odbor za regionalni razvoj
17:00 - 23:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)45'
Poročevalci   (3x6') 18'
Pripravljavci mnenja   (11x1') 11'
Poročevalci (člen 48(2) poslovnika EP)   (5x4') 20'
Avtorji vprašanj   (3x2') 6'
Poslanci75'
23'17'9'6'306'304'304'4'30
"Catch the eye"   (9x5') 45'
63item on the agendapointTurizem v Evropi
Carlo Fidanza (A7-0265/2011
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 74 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 21. september 2011, 12:00
64item on the agendapointVarnost v cestnem prometu v Evropi
Dieter-Lebrecht Koch (A7-0264/2011
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 74 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 21. september 2011, 12:00
16item on the agendapointInfrastruktura jezov v državah v razvoju
Nirj Deva (A7-0213/2011
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 74 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 21. september 2011, 12:00
62item on the agendapointPomoč državam v razvoju pri reševanju vprašanja zanesljive preskrbe s hrano
Gabriele Zimmer (A7-0284/2011
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 74 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 21. september 2011, 12:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 23. september 2011, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 26. september 2011, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 27. september 2011, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 122 poslovnika EP)Četrtek, 29. september 2011, 10:00
Zadnja posodobitev: 28. september 2011Pravno obvestilo