Dagsorden
BruxellesOnsdag den 12. oktober 2011 - Torsdag den 13. oktober 2011  218k
Torsdag den 13. oktober 2011188kUdgave: Onsdag den 12. oktober 2011, 16:03
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:20   Forhandling
11:30 - 13:30   AFSTEMNINGSTID
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:20   Forhandling       Taletid
54 pointMomssystemets fremtid
Betænkning:  David Casa (A7-0318/2011)
Betænkning om momssystemets fremtid
[COM(2010)0695 -  - 2011/2082(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
56 pointAmerikansk "Jobs Act"
Redegørelse fra Kommissionen
[2011/2852(RSP)]
11:30 - 13:30   AFSTEMNINGSTID      
26***voteAftale EU/Kap Verde om visse aspekter af lufttrafik
Henstilling:  Dominique Riquet (A7-0307/2011)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kap Verde om visse aspekter af lufttrafik
[09114/2011 - C7-0123/2011 - 2010/0296(NLE)]
Transport- og Turismeudvalget
49 voteForsikringsgarantiordninger
Betænkning:  Peter Skinner (A7-0243/2011)
Betænkning om forsikringsgarantiordninger
[COM(2010)0370 -  - 2011/2010(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
54 voteMomssystemets fremtid
Betænkning:  David Casa (A7-0318/2011)
Betænkning om momssystemets fremtid
[COM(2010)0695 -  - 2011/2082(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
64*voteUdnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion
Betænkning:  Sharon Bowles (A7-0337/2011)
Betænkning om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion
[14862/2011 - C7-0312/2011 - 2011/0806(NLE)]
Økonomi- og Valutaudvalget
48Frist***IIvoteEU-garanti til EIB mod tab i forbindelse med lån til og garantier for projekter uden for EU
Indstilling ved andenbehandling:  Ivailo Kalfin (A7-0327/2011)
Indstilling ved andenbehandling Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Unionen og om ophævelse af afgørelse nr. 633/2009/EF
[12443/1/2011 - C7-0270/2011 - 2010/0101(COD)]
Budgetudvalget
33Frist***IvoteEU's tegning af yderligere kapitalandele i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)
Betænkning:  Sharon Bowles (A7-0227/2011)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tegning af yderligere kapitalandele i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) som følge af beslutningen om at udvide bankens aktiekapital
[COM(2011)0034 - C7-0038/2011 - 2011/0014(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
27Frist***IvoteGennemførelse af artikel 10 i De Forenede Nationers protokol om skydevåben og fastsættelse af udførselstilladelse samt indførsels- og transitforanstaltninger for skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil
Betænkning:  Salvatore Iacolino (A7-0157/2011)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af artikel 10 i De Forenede Nationers protokol om skydevåben og fastsættelse af udførselstilladelse samt indførsels- og transitforanstaltninger for skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil
[COM(2010)0273 - C7-0138/2010 - 2010/0147(COD)]
Udvalget om International Handel
36Frist***IvoteExceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces
Betænkning:  Vital Moreira (A7-0243/2010)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces
[COM(2010)0054 - C7-0042/2010 - 2010/0036(COD)]
Udvalget om International Handel
Endelig afstemning
13Frist voteForberedelse af Det Europæiske Råds møde (23. oktober 2011)
Forslag til beslutning
[2011/2543(RSP)]
B7-0534/2011, B7-0535/2011, B7-0536/2011
58Frist voteForslag til beslutning - Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Schengen
[2011/2853(RSP)]
B7-0532/2011, B7-0533/2011
09:00 - 11:20   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)15'
Ordfører6'
Ordførere for udtalelser   (3x1') 3'
Medlemmer75'
23'17'9'6'306'304'304'4'30
Catch-the-eye   (2x5') 10'
48item on the agendapointEU-garanti til EIB mod tab i forbindelse med lån til og garantier for projekter uden for EU
Ivailo Kalfin (A7-0327/2011
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. oktober 2011, 12:00
33item on the agendapointEU's tegning af yderligere kapitalandele i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)
Sharon Bowles (A7-0227/2011
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. oktober 2011, 12:00
27item on the agendapointGennemførelse af artikel 10 i De Forenede Nationers protokol om skydevåben og fastsættelse af udførselstilladelse samt indførsels- og transitforanstaltninger for skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil
Salvatore Iacolino (A7-0157/2011
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. oktober 2011, 12:00
36item on the agendapointExceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces
Vital Moreira (A7-0243/2010
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. oktober 2011, 12:00
13item on the agendapointForberedelse af Det Europæiske Råds møde (23. oktober 2011)
  -Forslag til beslutningTirsdag den 11. oktober 2011, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagOnsdag den 12. oktober 2011, 10:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 12. oktober 2011, 11:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 12. oktober 2011, 19:00
58item on the agendapointBulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Schengen
(O-000218/2011 - B7-0628/2011) (O-000221/2011 - B7-0629/2011) (O-000222/2011 - B7-0630/2011) (O-000223/2011 - B7-0439/2011) (O-000224/2011 - B7-0440/2011) (O-000225/2011 - B7-0621/2011) (O-000234/2011 - B7-0631/2011) (O-000235/2011 - B7-0632/2011) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 5. oktober 2011, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagMandag den 10. oktober 2011, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 10. oktober 2011, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 11. oktober 2011, 19:00
Seneste opdatering: 12. oktober 2011Juridisk meddelelse