Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2011. gada 14. novembra - Ceturtdiena, 2011. gada 17. novembra  265k
Ceturtdiena, 2011. gada 17. novembris187kVersija: Trešdiena, 2011. gada 16. novembris, 14:51
 Darba kārtības punkti
10:00 - 11:50   Debates
12:00 - 14:00   BALSOŠANA
15:00 - 16:00   Debates
16:00 - 17:00   Balsošana (pēc iepriekšējām debatēm)
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

10:00 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
49Termiņi***IpointIntegrētas jūrniecības politikas turpmāka izstrāde
Ziņojums:  Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu integrētas jūrniecības politikas turpmākas izstrādes atbalstam
[COM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
65Termiņi pointNelegālas zvejas apkarošana pasaulē
Ziņojums:  Isabella Lövin (A7-0362/2011)
Ziņojums par nelegālas zvejas apkarošanu pasaulē — Eiropas Savienības loma
[2010/2210(INI)]
Zivsaimniecības komiteja
12:00 - 14:00   BALSOŠANA      
25 voteES atbalsts Starptautiskajai Krimināltiesai
Ziņojums:  Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)
Ziņojums par ES atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai — problēmu risināšana un grūtību pārvarēšana
[2011/2109(INI)]
Ārlietu komiteja
Reglamenta 138. pants
49Termiņi***IvoteIntegrētas jūrniecības politikas turpmāka izstrāde
Ziņojums:  Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu integrētas jūrniecības politikas turpmākas izstrādes atbalstam
[COM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
70Termiņi*voteEiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogramma kodolpētniecības un mācību pasākumiem
Ziņojums:  Jan Březina (A7-0360/2011)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogrammu kodolpētniecības un mācību pasākumiem (2012–2013)
[COM(2011)0072 - C7-0077/2011 - 2011/0046(NLE)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
91Termiņi voteES un ASV augstākā līmeņa sanāksme 2011. gada 28. novembrī
Rezolūciju priekšlikumi
[2011/2870(RSP)]
RC-B7-0577/2011, B7-0577/2011, B7-0578/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011, B7-0583/2011, B7-0587/2011
86Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Atklātais internets un tīmekļa neitralitāte Eiropā
[2011/2866(RSP)]
B7-0572/2011
143Termiņi voteKasešu munīcijas aizliegums
Rezolūciju priekšlikumi
[2011/2913(RSP)]
RC-B7-0588/2011, B7-0588/2011, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0591/2011, B7-0592/2011, B7-0593/2011
Pēc tam politisko grupu pārstāvju uzstāšanās
129Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - PVN jomas tiesību aktu modernizācija vienotā digitālā tirgus veicināšanai
[2011/2898(RSP)]
RC-B7-0608/2011, B7-0608/2011, B7-0609/2011, B7-0610/2011, B7-0611/2011
24Termiņi voteSarunas par ES un Gruzijas asociācijas nolīgumu
Ziņojums:  Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)
Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikumiem Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam attiecībā uz sarunām par ES un Gruzijas asociācijas nolīgumu
[2011/2133(INI)]
Ārlietu komiteja
82Termiņi voteIntegrēta pieeja dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā
Ziņojums:  Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)
Ziņojums par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā
[2011/2151(INI)]
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
65Termiņi voteNelegālas zvejas apkarošana pasaulē
Ziņojums:  Isabella Lövin (A7-0362/2011)
Ziņojums par nelegālas zvejas apkarošanu pasaulē — Eiropas Savienības loma
[2010/2210(INI)]
Zivsaimniecības komiteja
15:00 - 16:00   Debates       Uzstāšanās laiks
  pointDebates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem - ne vairāk par vienu stundu (Reglamenta 122. pants)
138Termiņi -Irāna — pēdējā laikā notikušie cilvēktiesību pārkāpumi
[2011/2908(RSP)]
RC-B7-0594/2011, B7-0594/2011, B7-0596/2011, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011, B7-0606/2011
139Termiņi -Ēģipte, it īpaši blogera Alaa Abdel Fatah lieta
[2011/2909(RSP)]
RC-B7-0595/2011, B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011, B7-0607/2011
16:00 - 17:00   Balsošana (pēc iepriekšējām debatēm)      
9 voteRezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 122. pants)
10:00 - 11:50   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Referenti   (2x6') 12'
Atzinuma sagatavotāji   (6x1') 6'
Deputāti 45'
12'309'305'304'4'3'303'3'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
15:00 - 16:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Katra rezolūcijas priekšlikuma autors1'
Deputāti 29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
Brīvā mikrofona procedūra   (2x2') 4'
49item on the agendapointIntegrētas jūrniecības politikas turpmāka izstrāde
Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011
  -GrozījumiTrešdiena, 2011. gada 9. novembris, 12:00
65item on the agendapointNelegālas zvejas apkarošana pasaulē
Isabella Lövin (A7-0362/2011
  -Referenta vai vismaz 74 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2011. gada 9. novembris, 12:00
70item on the agendapointEiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogramma kodolpētniecības un mācību pasākumiem
Jan Březina (A7-0360/2011
  -GrozījumiTrešdiena, 2011. gada 9. novembris, 12:00
91item on the agendapointES un ASV augstākā līmeņa sanāksme 2011. gada 28. novembrī
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2011. gada 9. novembris, 12:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2011. gada 15. novembris, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2011. gada 15. novembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2011. gada 16. novembris, 17:00
86item on the agendapointAtklātais internets un tīmekļa neitralitāte Eiropā
(O-000243/2011 - B7-0641/2011) (O-000261/2011 - B7-0653/2011) 
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2011. gada 9. novembris, 12:00
  -GrozījumiPirmdiena, 2011. gada 14. novembris, 19:00
143item on the agendapointKasešu munīcijas aizliegums
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2011. gada 14. novembris, 19:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2011. gada 15. novembris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2011. gada 15. novembris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2011. gada 16. novembris, 17:00
129item on the agendapointPVN jomas tiesību aktu modernizācija vienotā digitālā tirgus veicināšanai
(O-000226/2011 - B7-0648/2011) 
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2011. gada 15. novembris, 12:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2011. gada 16. novembris, 10:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2011. gada 16. novembris, 11:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2011. gada 16. novembris, 17:00
24item on the agendapointSarunas par ES un Gruzijas asociācijas nolīgumu
Krzysztof Lisek (A7-0374/2011
  -GrozījumiTrešdiena, 2011. gada 9. novembris, 12:00
82item on the agendapointIntegrēta pieeja dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā
Mikael Gustafsson (A7-0351/2011
  -Referenta vai vismaz 74 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2011. gada 14. novembris, 19:00
  -Kopīgi alternatīvi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2011. gada 15. novembris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2011. gada 16. novembris, 17:00
138item on the agendapointIrāna — pēdējā laikā notikušie cilvēktiesību pārkāpumi
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 122. pants)Pirmdiena, 2011. gada 14. novembris, 20:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 122. pants)Trešdiena, 2011. gada 16. novembris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 122. pants)Trešdiena, 2011. gada 16. novembris, 14:00
139item on the agendapointĒģipte, it īpaši blogera Alaa Abdel Fatah lieta
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 122. pants)Pirmdiena, 2011. gada 14. novembris, 20:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 122. pants)Trešdiena, 2011. gada 16. novembris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 122. pants)Trešdiena, 2011. gada 16. novembris, 14:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2011. gada 11. novembris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2011. gada 14. novembris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2011. gada 15. novembris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 122. pants)Ceturtdiena, 2011. gada 17. novembris, 10:00
Pēdējā atjaunošana - 2011. gada 16. novembraJuridisks paziņojums