Program
ŠtrasburgPondelok, 14. november 2011 - Štvrtok, 17. november 2011  268k
Štvrtok, 17. novembra 2011194kVerzia: Streda, 16. novembra 2011, 14:53
 Body programu
10:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE
15:00 - 16:00   Rozpravy
16:00 - 17:00   Hlasovanie (po skončení predchádzajúcich rozpráv)
 Rečnícky čas
 Lehoty

10:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
49Termín***IpointBudúci rozvoj integrovanej námornej politiky
Správa:  Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky
[COM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
65Termín pointBoj proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni
Správa:  Isabella Lövin (A7-0362/2011)
Správa o boji proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni – úloha EÚ
[2010/2210(INI)]
Výbor pre rybné hospodárstvo
12:00 - 14:00   HLASOVANIE      
25 votePodpora Medzinárodného trestného súdu zo strany EÚ
Správa:  Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)
Správa o podpore Medzinárodného trestného súdu zo strany EÚ: čelenie výzvam a prekonávanie ťažkostí
[2011/2109(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Článok 138 rokovacieho poriadku
49Termín***IvoteBudúci rozvoj integrovanej námornej politiky
Správa:  Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky
[COM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
70Termín*voteRámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy
Správa:  Jan Březina (A7-0360/2011)
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2012 – 2013)
[COM(2011)0072 - C7-0077/2011 - 2011/0046(NLE)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
91Termín voteSamit EÚ – USA 28. novembra 2011
Návrhy uznesení
[2011/2870(RSP)]
RC-B7-0577/2011, B7-0577/2011, B7-0578/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011, B7-0583/2011, B7-0587/2011
86Termín voteNávrhy uznesení - Otvorený internet a neutralita siete v Európe
[2011/2866(RSP)]
B7-0572/2011
143Termín voteZákaz kazetovej munície
Návrhy uznesení
[2011/2913(RSP)]
RC-B7-0588/2011, B7-0588/2011, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0591/2011, B7-0592/2011, B7-0593/2011
Následne kolo vystúpení rečníkov z politických skupín
129Termín voteNávrhy uznesení - Modernizácia právnych predpisov týkajúcich sa DPH na účel podpory jednotného digitálneho trhu
[2011/2898(RSP)]
RC-B7-0608/2011, B7-0608/2011, B7-0609/2011, B7-0610/2011, B7-0611/2011
24Termín voteRokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom
Správa:  Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)
Správa obsahujúca odporúčania Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) k rokovaniam o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom
[2011/2133(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
82Termín voteUplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu
Správa:  Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)
Správa o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu
[2011/2151(INI)]
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
65Termín voteBoj proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni
Správa:  Isabella Lövin (A7-0362/2011)
Správa o boji proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni – úloha EÚ
[2010/2210(INI)]
Výbor pre rybné hospodárstvo
15:00 - 16:00   Rozpravy       Rečnícky čas
  pointRozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu – celkové trvanie maximálne 60 minút (článok 122 rokovacieho poriadku)
138Termín -Irán – nedávne prípady porušovania ľudských práv
[2011/2908(RSP)]
RC-B7-0594/2011, B7-0594/2011, B7-0596/2011, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011, B7-0606/2011
139Termín -Egypt, najmä prípad blogera Alú Abdulfatáha
[2011/2909(RSP)]
RC-B7-0595/2011, B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011, B7-0607/2011
16:00 - 17:00   Hlasovanie (po skončení predchádzajúcich rozpráv)      
9 voteNávrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 122 rokovacieho poriadku)
10:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Spravodajcovia   (2x6') 12'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (6x1') 6'
Poslanci45'
12'309'305'304'4'3'303'3'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
15:00 - 16:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Autori jednotlivých návrhov uznesení1'
Poslanci29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x2') 4'
49item on the agendapointBudúci rozvoj integrovanej námornej politiky
Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 9. novembra 2011, 12:00
65item on the agendapointBoj proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni
Isabella Lövin (A7-0362/2011
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 74 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 9. novembra 2011, 12:00
70item on the agendapointRámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy
Jan Březina (A7-0360/2011
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 9. novembra 2011, 12:00
91item on the agendapointSamit EÚ – USA 28. novembra 2011
  -Návrhy uzneseníStreda, 9. novembra 2011, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníUtorok, 15. novembra 2011, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 15. novembra 2011, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 16. novembra 2011, 17:00
86item on the agendapointOtvorený internet a neutralita siete v Európe
(O-000243/2011 - B7-0641/2011) (O-000261/2011 - B7-0653/2011) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 9. novembra 2011, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyPondelok, 14. novembra 2011, 19:00
143item on the agendapointZákaz kazetovej munície
  -Návrhy uzneseníPondelok, 14. novembra 2011, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníUtorok, 15. novembra 2011, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 15. novembra 2011, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 16. novembra 2011, 17:00
129item on the agendapointModernizácia právnych predpisov týkajúcich sa DPH na účel podpory jednotného digitálneho trhu
(O-000226/2011 - B7-0648/2011) 
  -Návrhy uzneseníUtorok, 15. novembra 2011, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníStreda, 16. novembra 2011, 10:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 16. novembra 2011, 11:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 16. novembra 2011, 17:00
24item on the agendapointRokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom
Krzysztof Lisek (A7-0374/2011
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 9. novembra 2011, 12:00
82item on the agendapointUplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu
Mikael Gustafsson (A7-0351/2011
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 74 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníPondelok, 14. novembra 2011, 19:00
  -Alternatívne spoločné návrhy uzneseníUtorok, 15. novembra 2011, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 16. novembra 2011, 17:00
138item on the agendapointIrán – nedávne prípady porušovania ľudských práv
  -Návrhy uznesení (článok 122 rokovacieho poriadku)Pondelok, 14. novembra 2011, 20:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uznesenia (článok 122 rokovacieho poriadku)Streda, 16. novembra 2011, 13:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 122 rokovacieho poriadku)Streda, 16. novembra 2011, 14:00
139item on the agendapointEgypt, najmä prípad blogera Alú Abdulfatáha
  -Návrhy uznesení (článok 122 rokovacieho poriadku)Pondelok, 14. novembra 2011, 20:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uznesenia (článok 122 rokovacieho poriadku)Streda, 16. novembra 2011, 13:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 122 rokovacieho poriadku)Streda, 16. novembra 2011, 14:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 11. novembra 2011, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 14. novembra 2011, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 15. novembra 2011, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 122 rokovacieho poriadku)Štvrtok, 17. novembra 2011, 10:00
Posledná úprava: 16. november 2011Právne oznámenie