Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 12 ta' Diċembru 2011 - Il-Ħamis, 15 ta' Diċembru 2011  279k
It-Tlieta, 13 ta' Diċembru 2011212kVerżjoni: L-Erbgħa, 14 ta' Diċembru 2011, 14:17
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   DIBATTITU TA' PRIJORITÀ
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjoniijiet
15:00 - 20:00   Dibattiti
21:00 - 23:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   DIBATTITU TA' PRIJORITÀ       Ħin għad-diskorsi
  pointVotazzjoni dwar it-talba għal proċedura urġenti li ġejja (Artikolu 142)
149 -Abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tad-Dikjarazzjoni dwar l-għoti ta' opportunitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-UE lil bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tar-Repubblika Bolivarjana tal-Veneżwela
[C7-0121/2011 - 08202/2011 - 2010/0392(NLE)]
  pointDIBATTITU TA' PRIJORITÀ
21 -Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (8-9 ta' Diċembru 2011)
Dikjarazzjonijiet mill-Kunsill Ewropew u mill-Kummissjoni

[2011/2546(RSP)]
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjoniijiet      
131 voteReviżjoni tal-qafas finanzjarju multiannwali 2007-2013, biex tindirizza ħtiġijiet ta' finanzjament addizzjonali tal-proġett ITER
Rapport:  Reimer Böge (A7-0433/2011)
Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja tajba fir-rigward tal-qafas finanzjarju multiannwali, sabiex tindirizza l-ħtiġijiet addizzjonali ta' finanzjament tal-proġett tal-ITER
[2011/2080(ACI)]
Kumitat għall-Baġits
Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura
130 voteAbbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2011 - Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE - Spanja u Italja
Rapport:  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0436/2011)
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2011 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011, Taqsima III - Il-Kummissjoni
[2011/2301(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura
129 voteIl-mobilizzazzjoni tal-Fondi ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea: Spanja (it-Terremot ta' Lorca) u l-Italja (Għargħar fil-Veneto)
Rapport:  Reimer Böge (A7-0437/2011)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea b'konformità mal-punt 26 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-ġestjoni finanzjarja tajba


[COM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura
84 voteMobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2011/002 Trentino-Alto Adige/Südtirol - Kostruzzjoni ta' binjiet / L-Italja
Rapport:  Barbara Matera (A7-0438/2011)
dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni FEG/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol Kostruzzjoni ta' binjiet mill-Italja)


[COM(2011)0480 - C7-0384/2011 - 2011/2279(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura
57***IvoteId-dritt għall-informazzjoni fi proċedimenti kriminali
Rapport:  Birgit Sippel (A7-0408/2011)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dritt għall-informazzjoni fi proċedimenti kriminali
[COM(2010)0392 - C7-0189/2010 - 2010/0215(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura
119*voteNomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Is-Sur K. PINXTEN - BE)
Rapport:  Inés Ayala Sender (A7-0417/2011)
Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Karel Pinxten bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
[2011/0814(NLE)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
120*voteNomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Is-Sur H. OTBO - DK)
Rapport:  Inés Ayala Sender (A7-0416/2011)
Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Henrik Otbo bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
[2011/0810(NLE)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
121Skadenza*voteNomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Is-Sur J-F. CORONA RAMÓN - ES)
Rapport:  Inés Ayala Sender (A7-0422/2011)
Rapport dwar in-nomina ta' Juan-Francisco Corona Ramón bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
[2011/0808(NLE)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
122*voteNomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Is-Sur V. ITÄLÄ - FI)
Rapport:  Inés Ayala Sender (A7-0418/2011)
Rapport dwar in-nomina ta' Ville Itälä bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
[2011/0811(NLE)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
123Skadenza*voteNomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Is-Sur K. CARDIFF - IE)
Rapport:  Inés Ayala Sender (A7-0419/2011)
Rapport dwar in-nomina ta' Kevin Cardiff bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
[2011/0812(NLE)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
124Skadenza*voteNomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Is-Sur P. RUSSO - IT)
Rapport:  Inés Ayala Sender (A7-0420/2011)
Rapport dwar in-nomina ta' Pietro Russo bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
[2011/0813(NLE)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
125*voteNomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Is-Sur V. CALDEIRA - PT)
Rapport:  Inés Ayala Sender (A7-0423/2011)
Rapport dwar in-nomina ta' Vítor Manuel da Silva Caldeira bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
[2011/0809(NLE)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
126Skadenza*voteNomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Is-Sur H.G. WESSBERG - SE)
Rapport:  Inés Ayala Sender (A7-0415/2011)
Rapport dwar in-nomina ta’ Hans Gustaf Wessberg bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
[2011/0807(NLE)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
106Skadenza***IIvoteL-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari:  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López (A7-0435/2011)
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bl-iskop tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ordni Ewropea ta' Protezzjoni
[15571/1/2011 - C7-0452/2011 - 2010/0802(COD)]
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
137Skadenza***IIvoteProċedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari:  Véronique Mathieu (A7-0434/2011)
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni fl-ewwel qari adottata mill-Kunsill bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar proċedura unika ta' applikazzjoni għal permess uniku għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi sabiex jgħixu u jaħdmu fit-territorju ta' Stat Membru kif ukoll dwar ġabra komuni ta' drittijiet għall-ħaddiema minn pajjiżi terzi li jkunu qed jgħixu legalment fi Stat Membru
[13036/3/2011 - C7-0451/2011 - 2007/0229(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
76Skadenza***IIvoteŻona koperta mill-Ftehim tal-Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd fil-Mediterran
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari:  Crescenzio Rivellini (A7-0392/2011)
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari rigward l-adozzjoni ta’ Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-Żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran) u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 dwar miżuri ta' ġestjoni għall-isfruttament sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd fil-Baħar Mediterran
[12607/2/2011 - C7-0370/2011 - 2009/0129(COD)]
Kumitat għas-Sajd
108Skadenza***IIvoteIl-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpaniji fir-rigward ta' mikroentitajiet
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari:  Klaus-Heiner Lehne (A7-0393/2011)
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta’ direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpaniji fir-rigward ta’ mikroentitajiet
[10765/1/2011 - C7-0323/2011 - 2009/0035(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
110Skadenza***IvoteIl-ġestjoni finanzjarja għal xi Stati Membri f'diffikultajiet kbar jew li hemm ir-riskju li jsibu ruħhom f'diffikultajiet kbar fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom
Rapport:  Paolo De Castro (A7-0405/2011)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 fir-rigward ta' ċerti dispożizzjonijiet marbutin mal-ġestjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri li għaddejjin minn diffikultajiet serji marbutin mal-istabbiltà finanzjarja tagħhom jew li jinsabu mhedda mit-tali diffikultajiet
[COM(2011)0481 - C7-0218/2011 - 2011/0209(COD)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
87Skadenza voteOstakli għall-kummerċ u l-investiment
Rapport:  Robert Sturdy (A7-0365/2011)
Rapport dwar ostakoli għall-Kummerċ u l-Investiment
[2011/2115(INI)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
15:00 - 20:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
  pointDibattitu konġunt - Politika ta' sigurtà u difiża komuni - il-kriżi finanzjarja u s-settur tad-difiża
22 -Il-politika ta' sigurtà u difiża komuni (Artikolu 36 TUE)
Dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

[2010/2802(RSP)]
43Skadenza -L-impatt tal-kriżi finanzjarja fuq is-settur tad-difiża
Rapport:  Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)
Rapport dwar l-impatt tal-kriżi finanzjarja fuq is-settur tad-difiża fl-Istati Membri tal-UE

[2011/2177(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
75 pointId-Drittijiet tal-Bniedem
Dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2011/2893(RSP)]
146Skadenza pointSamit UE-Russja
Dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2011/2948(RSP)]
134Skadenza pointIs-sitwazzjoni fis-Sirja
Dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2011/2880(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
29Skadenza pointIl-Politika Ewropea tal-Viċinat
Rapport:  Mário David, Marek Siwiec (A7-0400/2011)
Rapport dwar ir-rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat
[COM(2011)0303 -  - 2011/2157(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
21:00 - 23:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
78Skadenza***IpointIl-meraq tal-frott u ċerti prodotti simili maħsuba għall-konsum mill-bniedem
Rapport:  Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE li tirrigwarda l-meraq tal-frott u ċerti prodotti simili maħsuba għall-konsum mill-bniedem
[COM(2010)0490 - C7-0278/2010 - 2010/0254(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
105Skadenza***IpointL-użu tal-fosfati u komposti ta' fosfru oħra fid-deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ
Rapport:  Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 648/2004 fir-rigward tal-fosfati u komposti ta' fosfru oħra fid-deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ
[COM(2010)0597 - C7-0356/2010 - 2010/0298(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
09:00 - 11:50   DIBATTITU TA' PRIJORITÀ     item on the agenda
Kunsill Ewropew (bit-tweġibiet)20'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)20'
Membri75'
23'3017'8'306'306'304'304'4'30
"Catch the eye"5'
15:00 - 20:00   Dibattiti     item on the agenda
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni (bit-tweġibiet)45'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)5'
Rapporteurs   (3x6') 18'
Rapporteurs għal opinjoni   (9x1') 9'
Membri119'
39'3028'13'3010'10'6'306'6'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
21:00 - 23:00   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteurs għal opinjoni   (2x1') 2'
Membri60'
18'13'7'5'305'304'3'304'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
121item on the agendapointNomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Is-Sur J-F. CORONA RAMÓN - ES)
Inés Ayala Sender (A7-0422/2011
  -EmendiL-Erbgħa, 7 ta' Diċembru 2011, 12:00
123item on the agendapointNomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Is-Sur K. CARDIFF - IE)
Inés Ayala Sender (A7-0419/2011
  -EmendiL-Erbgħa, 7 ta' Diċembru 2011, 12:00
124item on the agendapointNomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Is-Sur P. RUSSO - IT)
Inés Ayala Sender (A7-0420/2011
  -EmendiL-Erbgħa, 7 ta' Diċembru 2011, 12:00
126item on the agendapointNomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Is-Sur H.G. WESSBERG - SE)
Inés Ayala Sender (A7-0415/2011
  -EmendiL-Erbgħa, 7 ta' Diċembru 2011, 12:00
106item on the agendapointL-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López (A7-0435/2011
  -Emendi; ċaħdaL-Erbgħa, 7 ta' Diċembru 2011, 12:00
137item on the agendapointProċedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol
Véronique Mathieu (A7-0434/2011
  -Emendi; ċaħdaL-Erbgħa, 7 ta' Diċembru 2011, 12:00
76item on the agendapointŻona koperta mill-Ftehim tal-Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd fil-Mediterran
Crescenzio Rivellini (A7-0392/2011
  -Emendi; ċaħdaL-Erbgħa, 7 ta' Diċembru 2011, 12:00
108item on the agendapointIl-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpaniji fir-rigward ta' mikroentitajiet
Klaus-Heiner Lehne (A7-0393/2011
  -Emendi; ċaħdaL-Erbgħa, 7 ta' Diċembru 2011, 12:00
110item on the agendapointIl-ġestjoni finanzjarja għal xi Stati Membri f'diffikultajiet kbar jew li hemm ir-riskju li jsibu ruħhom f'diffikultajiet kbar fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom
Paolo De Castro (A7-0405/2011
  -EmendiL-Erbgħa, 7 ta' Diċembru 2011, 12:00
87item on the agendapointOstakli għall-kummerċ u l-investiment
Robert Sturdy (A7-0365/2011
  -Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet alternattiviL-Erbgħa, 7 ta' Diċembru 2011, 12:00
43item on the agendapointL-impatt tal-kriżi finanzjarja fuq is-settur tad-difiża
Krzysztof Lisek (A7-0428/2011
  -EmendiL-Erbgħa, 7 ta' Diċembru 2011, 12:00
146item on the agendapointSamit UE-Russja
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietIt-Tnejn, 12 ta' Diċembru 2011, 19:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tlieta, 13 ta' Diċembru 2011, 12:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tlieta, 13 ta' Diċembru 2011, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 13 ta' Diċembru 2011, 19:00
134item on the agendapointIs-sitwazzjoni fis-Sirja
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietIt-Tlieta, 13 ta' Diċembru 2011, 12:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiL-Erbgħa, 14 ta' Diċembru 2011, 12:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiL-Erbgħa, 14 ta' Diċembru 2011, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 14 ta' Diċembru 2011, 17:00
29item on the agendapointIl-Politika Ewropea tal-Viċinat
Mário David, Marek Siwiec (A7-0400/2011
  -Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet alternattiviL-Erbgħa, 7 ta' Diċembru 2011, 12:00
78item on the agendapointIl-meraq tal-frott u ċerti prodotti simili maħsuba għall-konsum mill-bniedem
Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011
  -EmendiL-Erbgħa, 7 ta' Diċembru 2011, 12:00
105item on the agendapointL-użu tal-fosfati u komposti ta' fosfru oħra fid-deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ
Bill Newton Dunn (A7-0246/2011
  -EmendiL-Erbgħa, 7 ta' Diċembru 2011, 12:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 9 ta' Diċembru 2011, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 12 ta' Diċembru 2011, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 13 ta' Diċembru 2011, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura)Il-Ħamis, 15 ta' Diċembru 2011, 10:00
Aġġornata l-aħħar: 14 ta' Diċembru 2011Avviż legali