Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 12. december 2011 - Četrtek, 15. december 2011  269k
Torek, 13. december 2011204kRazličica: Sreda, 14. december 2011, 14:19
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   PREDNOSTNA RAZPRAVA
12:00 - 14:00   GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
15:00 - 20:00   Razprave
21:00 - 23:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   PREDNOSTNA RAZPRAVA       Čas za govor
  pointGlasovanje o zahtevi za nujni postopek (člen 142 poslovnika EP)
149 -Osnutek sklepa Sveta o odobritvi izjave o odobritvi ribolovnih možnosti v vodah EU za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Bolivarske republike Venezuele v izključni ekonomski coni ob obali Francoske Gvajane, v imenu Evropske unije
[C7-0121/2011 - 08202/2011 - 2010/0392(NLE)]
  pointPREDNOSTNA RAZPRAVA
21 -Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (8. in 9. december 2011)
Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2011/2546(RSP)]
12:00 - 14:00   GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov      
131 voteSprememba večletnega finančnega okvira za rešitev dodatnih potreb po financiranju projekta ITER
Poročilo:  Reimer Böge (A7-0433/2011)
Poročilo o osnutku sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju glede večletnega finančnega okvira za rešitev dodatnih potreb po financiranju projekta ITER
[2011/2080(ACI)]
Odbor za proračun
člen 138 poslovnika EP
130 votePredlog spremembe proračuna št. 7/2011 - Uporaba Solidarnostnega sklada EU - Španija in Italija
Poročilo:  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0436/2011)
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 7/2011 za proračunsko leto 2011, oddelek III – Komisija
[2011/2301(BUD)]
Odbor za proračun
člen 138 poslovnika EP
129 voteUporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije: Španija, potres v Lorci, in Italija, poplave v Benečiji
Poročilo:  Reimer Böge (A7-0437/2011)
Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju
[COM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD)]
Odbor za proračun
člen 138 poslovnika EP
84 voteUporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/002 Trentino-Zgornje Poadižje/Južna Tirolska – gradnja stavb, Italija
Poročilo:  Barbara Matera (A7-0438/2011)
Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/002 IT/Trentino-Zgornje Poadižje/Južna Tirolska – gradnja stavb, Italija)
[COM(2011)0480 - C7-0384/2011 - 2011/2279(BUD)]
Odbor za proračun
člen 138 poslovnika EP
57***IvotePravica do obveščenosti v kazenskem postopku
Poročilo:  Birgit Sippel (A7-0408/2011)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku
[COM(2010)0392 - C7-0189/2010 - 2010/0215(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
člen 138 poslovnika EP
119*voteImenovanje člana Računskega sodišča (Karel Pinxten - BE)
Poročilo:  Inés Ayala Sender (A7-0417/2011)
Poročilo o imenovanju Karla Pinxtena za člana Računskega sodišča
[2011/0814(NLE)]
Odbor za proračunski nadzor
120*voteImenovanje člana Računskega sodišča (Henrik Otbo - DK)
Poročilo:  Inés Ayala Sender (A7-0416/2011)
Poročilo o imenovanju Henrika Otboja za člana Računskega sodišča
[2011/0810(NLE)]
Odbor za proračunski nadzor
121Rok*voteImenovanje člana Računskega sodišča (Juan-Francisco Corona Ramón - ES)
Poročilo:  Inés Ayala Sender (A7-0422/2011)
Poročilo o imenovanju Juan-Francisca Corone Ramona za člana Računskega sodišča
[2011/0808(NLE)]
Odbor za proračunski nadzor
122*voteImenovanje člana Računskega sodišča (Ville Itälä - FI)
Poročilo:  Inés Ayala Sender (A7-0418/2011)
Poročilo o imenovanju Villeja Itäle za člana Računskega sodišča
[2011/0811(NLE)]
Odbor za proračunski nadzor
123Rok*voteImenovanje člana Računskega sodišča (Kevin Cardiff - IE)
Poročilo:  Inés Ayala Sender (A7-0419/2011)
Poročilo o imenovanju Kevina Cardiffa za člana Računskega sodišča
[2011/0812(NLE)]
Odbor za proračunski nadzor
124Rok*voteImenovanje člana Računskega sodišča (Pietro Russo - IT)
Poročilo:  Inés Ayala Sender (A7-0420/2011)
Poročilo o imenovanju Pietra Russa za člana Računskega sodišča
[2011/0813(NLE)]
Odbor za proračunski nadzor
125*voteImenovanje člana Računskega sodišča (Vitor Manuel da Silva Caldeira - PT)
Poročilo:  Inés Ayala Sender (A7-0423/2011)
Poročilo o imenovanju Vítorja Manuela da Silve Caldeire za člana Računskega sodišča
[2011/0809(NLE)]
Odbor za proračunski nadzor
126Rok*voteImenovanje člana Računskega sodišča (Hans Gustaf Wessberg - SE)
Poročilo:  Inés Ayala Sender (A7-0415/2011)
Poročilo o imenovanju Hansa Gustafa Wessberga za člana Računskega sodišča
[2011/0807(NLE)]
Odbor za proračunski nadzor
106Rok***IIvoteEvropska odredba o zaščiti
Priporočilo za drugo obravnavo:  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López (A7-0435/2011)
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o evropski odredbi o zaščiti
[15571/1/2011 - C7-0452/2011 - 2010/0802(COD)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
137Rok***IIvoteEnoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo
Priporočilo za drugo obravnavo:  Véronique Mathieu (A7-0434/2011)
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem postopku obravnavanja vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici
[13036/3/2011 - C7-0451/2011 - 2007/0229(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
76Rok***IIvoteObmočje Sporazuma Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju
Priporočilo za drugo obravnavo:  Crescenzio Rivellini (A7-0392/2011)
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju
[12607/2/2011 - C7-0370/2011 - 2009/0129(COD)]
Odbor za ribištvo
108Rok***IIvoteLetni računovodski izkazi posameznih vrst družb v zvezi z mikrosubjekti
Priporočilo za drugo obravnavo:  Klaus-Heiner Lehne (A7-0393/2011)
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb v zvezi z mikrosubjekti
[10765/1/2011 - C7-0323/2011 - 2009/0035(COD)]
Odbor za pravne zadeve
110Rok***IvoteDoločbe v zvezi s finančnim upravljanjem za države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo
Poročilo:  Paolo De Castro (A7-0405/2011)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb v zvezi s finančnim upravljanjem za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo
[COM(2011)0481 - C7-0218/2011 - 2011/0209(COD)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
87Rok voteTrgovinske ovire in ovire za naložbe
Poročilo:  Robert Sturdy (A7-0365/2011)
Poročilo o trgovinskih ovirah in ovirah za naložbe
[2011/2115(INI)]
Odbor za mednarodno trgovino
15:00 - 20:00   Razprave       Čas za govor
  pointSkupna razprava - Skupna varnostna in obrambna politika - finančna kriza in obrambni sektor
22 -Skupna varnostna in obrambna politika (člen 36 PEU)
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

[2010/2802(RSP)]
43Rok -Vpliv finančne krize na obrambne sektorje
Poročilo:  Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)
Poročilo o vplivu finančne krize na obrambne sektorje držav članic EU

[2011/2177(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
75 pointČlovekove pravice
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2011/2893(RSP)]
146Rok pointVrhunsko srečanje EU-Rusija
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2011/2948(RSP)]
134Rok pointRazmere v Siriji
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2011/2880(RSP)]
Glasovanje bo v četrtek
29Rok pointEvropska sosedska politika
Poročilo:  Mário David, Marek Siwiec (A7-0400/2011)
Poročilo o pregledu evropske sosedske politike
[COM(2011)0303 -  - 2011/2157(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
21:00 - 23:00   Razprave       Čas za govor
78Rok***IpointSadni sokovi in nekateri podobni proizvodi, namenjeni za prehrano ljudi
Poročilo:  Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2001/112/ES o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi
[COM(2010)0490 - C7-0278/2010 - 2010/0254(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
105Rok***IpointUporaba fosfatov in drugih fosfornih spojin v detergentih za pranje perila v gospodinjstvu
Poročilo:  Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2004 v zvezi z uporabo fosfatov in drugih fosfornih spojin v detergentih za pranje perila v gospodinjstvu
[COM(2010)0597 - C7-0356/2010 - 2010/0298(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
09:00 - 11:50   PREDNOSTNA RAZPRAVA     item on the agenda
Evropski svet (vključno z odgovori)20'
Komisija (vključno z odgovori)20'
Poslanci75'
23'3017'8'306'306'304'304'4'30
"Catch the eye"5'
15:00 - 20:00   Razprave     item on the agenda
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori)45'
Komisija (vključno z odgovori)5'
Poročevalci   (3x6') 18'
Pripravljavci mnenja   (9x1') 9'
Poslanci119'
39'3028'13'3010'10'6'306'6'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
21:00 - 23:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poročevalci   (2x6') 12'
Pripravljavci mnenja   (2x1') 2'
Poslanci60'
18'13'7'5'305'304'3'304'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
121item on the agendapointImenovanje člana Računskega sodišča (Juan-Francisco Corona Ramón - ES)
Inés Ayala Sender (A7-0422/2011
  -Predlogi spremembSreda, 7. december 2011, 12:00
123item on the agendapointImenovanje člana Računskega sodišča (Kevin Cardiff - IE)
Inés Ayala Sender (A7-0419/2011
  -Predlogi spremembSreda, 7. december 2011, 12:00
124item on the agendapointImenovanje člana Računskega sodišča (Pietro Russo - IT)
Inés Ayala Sender (A7-0420/2011
  -Predlogi spremembSreda, 7. december 2011, 12:00
126item on the agendapointImenovanje člana Računskega sodišča (Hans Gustaf Wessberg - SE)
Inés Ayala Sender (A7-0415/2011
  -Predlogi spremembSreda, 7. december 2011, 12:00
106item on the agendapointEvropska odredba o zaščiti
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López (A7-0435/2011
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 7. december 2011, 12:00
137item on the agendapointEnoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo
Véronique Mathieu (A7-0434/2011
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 7. december 2011, 12:00
76item on the agendapointObmočje Sporazuma Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju
Crescenzio Rivellini (A7-0392/2011
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 7. december 2011, 12:00
108item on the agendapointLetni računovodski izkazi posameznih vrst družb v zvezi z mikrosubjekti
Klaus-Heiner Lehne (A7-0393/2011
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 7. december 2011, 12:00
110item on the agendapointDoločbe v zvezi s finančnim upravljanjem za države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo
Paolo De Castro (A7-0405/2011
  -Predlogi spremembSreda, 7. december 2011, 12:00
87item on the agendapointTrgovinske ovire in ovire za naložbe
Robert Sturdy (A7-0365/2011
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 7. december 2011, 12:00
43item on the agendapointVpliv finančne krize na obrambne sektorje
Krzysztof Lisek (A7-0428/2011
  -Predlogi spremembSreda, 7. december 2011, 12:00
146item on the agendapointVrhunsko srečanje EU-Rusija
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 12. december 2011, 19:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijTorek, 13. december 2011, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 13. december 2011, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 13. december 2011, 19:00
134item on the agendapointRazmere v Siriji
  -Predlogi resolucijTorek, 13. december 2011, 12:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijSreda, 14. december 2011, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 14. december 2011, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 14. december 2011, 17:00
29item on the agendapointEvropska sosedska politika
Mário David, Marek Siwiec (A7-0400/2011
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 7. december 2011, 12:00
78item on the agendapointSadni sokovi in nekateri podobni proizvodi, namenjeni za prehrano ljudi
Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011
  -Predlogi spremembSreda, 7. december 2011, 12:00
105item on the agendapointUporaba fosfatov in drugih fosfornih spojin v detergentih za pranje perila v gospodinjstvu
Bill Newton Dunn (A7-0246/2011
  -Predlogi spremembSreda, 7. december 2011, 12:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 9. december 2011, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 12. december 2011, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 13. december 2011, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 122 poslovnika EP)Četrtek, 15. december 2011, 10:00
Zadnja posodobitev: 14. december 2011Pravno obvestilo