Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 13 ta' Frar 2012 - Il-Ħamis, 16 ta' Frar 2012  265k
It-Tlieta, 14 ta' Frar 2012206kVerżjoni: L-Erbgħa, 15 ta' Frar 2012, 15:02
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 10:20   Dibattiti
10:20 - 11:50   Ħin għall-mistoqsijiet (Kummissjoni)
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjoniijiet
15:00 - 21:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 10:20   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
  pointDibattitu konġunt - Sajd
79Skadenza -Is-sitwazzjoni attwali rigward il-pjan multiannwali propost għall-istokk tal-Punent ta' sawrell tal-Atlantiku
Mistoqsijiet orali
 -[2011/2937(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
     
 Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher (O-000308/2011 - B7-0023/2012)
Kumitat għas-Sajd
Kunsill
Is-sitwazzjoni attwali rigward il-proposta ta' pjan multiannwali għall-istokk tal-Punent ta' sawrell tal-Atlantiku u s-sajd li jisfrutta dak l-istokk
     
 Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher (O-000309/2011 - B7-0024/2012)
Kumitat għas-Sajd
Kummissjoni
Is-sitwazzjoni attwali rigward il-proposta ta' pjan multiannwali għall-istokk tal-Punent tas-sawrell tal-Atlantiku u s-sajd li jisfrutta dan l-istokk
125 -Ir-Regolament dwar it-TAC u l-Kwoti għall-2012
Mistoqsijiet orali
 -[2012/2544(RSP)]
     
 Gabriel Mato Adrover (O-000016/2012 - B7-0032/2012)
Kumitat għas-Sajd
Kunsill
Miżuri għar-Regolament dwar it-TAC u l-Kwoti għall-2012 li jmorru lil hinn mill-ambitu tal-Artikolu 43(3) TFUE
     
 Gabriel Mato Adrover (O-000017/2012 - B7-0033/2012)
Kumitat għas-Sajd
Kummissjoni
Miżuri għar-Regolament dwar it-TAC u l-kwoti għall-2012 li jmorru lil hinn mill-ambitu tal-Artikolu 43(3) TFUE
119Skadenza -Kontribut tal-politika komuni tas-sajd għall-produzzjoni ta' beni pubbliċi
Mistoqsijiet orali
 -[2011/2899(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
     
 Maria do Céu Patrão Neves, Marek Józef Gróbarczyk, Ulrike Rodust (O-000004/2012 - B7-0029/2012)
Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
Grupp tal-Konservattivi u Riformisti Ewropej
Grupp tal-Allejanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew

Kummissjoni
Il-kontribuzzjoni tal-PKS għall-produzzjoni ta' beni pubbliċi
     
 João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jacky Hénin (O-000029/2012 - B7-0038/2012)
Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku
Kummissjoni
Il-kontribut tal-PKS għall-produzzjoni tal-beni pubbliċi
10:20 - 11:50   Ħin għall-mistoqsijiet (Kummissjoni)      
87  pointĦin għall-mistoqsijiet (Kummissjoni)
Is-settur tas-servizzi, id-Direttiva tas-Servizzi u t-tisħiħ tal-kompettività, it-tkabbir u l-impjiegi fl-Ewropa
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjoniijiet      
23***IvoteL-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trademarks u Disinji) u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali
Rapport:  Antonio Masip Hidalgo (A7-0003/2012)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li permezz tiegħu l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trademarks u Disinji) jiġi fdat b'ċerti kompiti relatati mal-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, inkluż it-tlaqqigħ ta' rappreżentanti mis-settur pubbliku u privat bħala Osservatorju Ewropew tal-Falsifikazzjoni u l-Piraterija
[COM(2011)0288 - C7-0136/2011 - 2011/0135(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura
42***IvoteL-interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpaniji
Rapport:  Kurt Lechner (A7-0022/2012)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 89/666/KEE, 2005/56/KE u 2009/101/KE fir-rigward tal-interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpaniji
[COM(2011)0079 - C7-0059/2011 - 2011/0038(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura
49***voteProtokoll UE-Ginea Bissaw dwar l-opportunitajiet tas-sajd

Rakkomandazzjoni:  Carl Haglund (A7-0017/2012)
Protokoll miftiehem bejn l-UE u l-Ginea Bissaw li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd fis-seħħ bejn iż-żewġ partijiet
[15178/2011 - C7-0003/2012 - 2011/0257(NLE)]
Kumitat għas-Sajd
Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura
81***voteIl-parteċipazzjoni tal-Marokk fil-programmi tal-Unjoni
Rakkomandazzjoni:  Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0016/2012)
Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, fir-rigward ta’ Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tar-Renju tal-Marokk fil-programmi tal-Unjoni

[12712/2010 - C7-0430/2010 - 2010/0125(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura
72Skadenza***IIvoteIt-tilqima kontra l-bluetongue
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari:  Janusz Wojciechowski (A7-0031/2012)
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2000/75/KE fir-rigward tat-tilqima kontra l-bluetongue
[16696/1/2011 - C7-0011/2012 - 2010/0326(COD)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
75Skadenza***IvoteRekwiżiti tekniċi għat-trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti bl-euro
Rapport:  Sari Essayah (A7-0292/2011)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi għat-trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti bl-euro u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 924/2009
[COM(2010)0775 - C7-0434/2010 - 2010/0373(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
108*voteĦatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Is-Sur Baudilio TOMÉ MUGURUZA /ES
Rapport:  Inés Ayala Sender (A7-0036/2012)
Rapport dwar il-ħatra tas-Sur Baudilio TOMÉ MUGURUZA bħala membru tal-Qorti tal-Awdituri
[N7-0002/2012 - C7-0015/2012 - 2012/0801(NLE)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
15:00 - 21:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
124Skadenza***IIpointTqassim tal-ikel lill-ifqar nies fil-Komunità
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari:  Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tat-tqassim tal-ikel lill-ifqar nies fil-Komunità
[18733/1/2011 - C7-0022/2012 - 2008/0183(COD)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
56Skadenza***IpointIr-relazzjonijiet kuntrattwali fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib

Rapport:  James Nicholson (A7-0262/2011)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tar-relazzjonijiet kuntrattwali fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib

[COM(2010)0728 - C7-0408/2010 - 2010/0362(COD)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
  pointDibattitu konġunt - Ftehim UE-Marokk dwar il-prodotti agrikoli u l-prodotti tas-sajd
37***-Ftehim UE-Marokk dwar il-liberalizzazzjoni reċiproka fir-rigward tal-prodotti agrikoli u l-prodotti tas-sajd
Rakkomandazzjoni:  José Bové (A7-0023/2012)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk li jittratta miżuri reċiproċi ta’ liberalizzazzjoni fuq il-prodotti agrikoli, il-prodotti agrikoli pproċessati, il-ħut u l-prodotti tas-sajd, is-sostituzzjoni tal-Protokolli Nri 1, 2 u 3 u tal-annessi tagħhom u l-emendi għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra

[15975/2010 - C7-0432/2010 - 2010/0248(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
101Skadenza -Ftehim bejn l-UE u l-Marokk dwar miżuri reċiproċi ta' liberalizzazzjoni fuq il-prodotti agrikoli u l-prodotti tas-sajd

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni

[2012/2522(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
111Skadenza pointFattibbiltà tal-introduzzjoni ta' bonds ta' stabbiltà
Mistoqsija orali - [2011/2959(RSP)]
     
Sharon Bowles (O-000333/2011 - B7-0022/2012)
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Kummissjoni
Ir-reazzjoni inizjali għall-Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-fattibbiltà tal-introduzzjoni ta' Bonds ta' Stabbiltà
69Skadenza***IIpointIl-politika tal-ispettru tar-radju
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari:  Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju
[16226/1/2011 - C7-0012/2012 - 2010/0252(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
09:00 - 10:20   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)5'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Awtur (PECH)   (2x5') 10'
Awturi (gruppi politiċi)   (4x2') 8'
Membri29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
"Catch the eye"5'
15:00 - 21:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)30'
Rapporteurs   (4x6') 24'
Rapporteurs għal opinjoni   (2x1') 2'
Awtur5'
Membri165'
55'3039'3019'13'3012'308'308'308'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
79item on the agendapointIs-sitwazzjoni attwali rigward il-pjan multiannwali propost għall-istokk tal-Punent ta' sawrell tal-Atlantiku
(O-000308/2011 - B7-0023/2012) (O-000309/2011 - B7-0024/2012) 
  -Mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 13 ta' Frar 2012, 19:00
  -EmendiIt-Tlieta, 14 ta' Frar 2012, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 15 ta' Frar 2012, 17:00
119item on the agendapointKontribut tal-politika komuni tas-sajd għall-produzzjoni ta' beni pubbliċi
(O-000004/2012 - B7-0029/2012) (O-000029/2012 - B7-0038/2012) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietIt-Tnejn, 13 ta' Frar 2012, 19:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tlieta, 14 ta' Frar 2012, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tlieta, 14 ta' Frar 2012, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 15 ta' Frar 2012, 17:00
72item on the agendapointIt-tilqima kontra l-bluetongue
Janusz Wojciechowski (A7-0031/2012
  -Emendi; ċaħdaL-Erbgħa, 8 ta' Frar 2012, 12:00
75item on the agendapointRekwiżiti tekniċi għat-trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti bl-euro
Sari Essayah (A7-0292/2011
  -EmendiL-Erbgħa, 8 ta' Frar 2012, 12:00
124item on the agendapointTqassim tal-ikel lill-ifqar nies fil-Komunità
Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012
  -EmendiL-Erbgħa, 8 ta' Frar 2012, 12:00
56item on the agendapointIr-relazzjonijiet kuntrattwali fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib

James Nicholson (A7-0262/2011
  -EmendiL-Erbgħa, 8 ta' Frar 2012, 12:00
101item on the agendapointFtehim bejn l-UE u l-Marokk dwar miżuri reċiproċi ta' liberalizzazzjoni fuq il-prodotti agrikoli u l-prodotti tas-sajd
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietL-Erbgħa, 8 ta' Frar 2012, 12:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 13 ta' Frar 2012, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 13 ta' Frar 2012, 20:00
111item on the agendapointFattibbiltà tal-introduzzjoni ta' bonds ta' stabbiltà
(O-000333/2011 - B7-0022/2012) 
  -Mozzjoni għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 25 ta' Jannar 2012, 12:00
  -EmendiIt-Tnejn, 13 ta' Frar 2012, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 14 ta' Frar 2012, 19:00
69item on the agendapointIl-politika tal-ispettru tar-radju
Gunnar Hökmark (A7-0019/2012
  -Emendi; ċaħdaL-Erbgħa, 8 ta' Frar 2012, 12:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 10 ta' Frar 2012, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 13 ta' Frar 2012, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 14 ta' Frar 2012, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura)Il-Ħamis, 16 ta' Frar 2012, 10:00
Aġġornata l-aħħar: 15 ta' Frar 2012Avviż legali