Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2012. gada 13. februāra - Ceturtdiena, 2012. gada 16. februāra  261k
Ceturtdiena, 2012. gada 16. februāris191kVersija: Trešdiena, 2012. gada 15. februāris, 15:01
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   Debates
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 16:00   Debates
16:00 - 17:00   Balsošana (pēc iepriekšējām debatēm)
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
129 pointES dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo ģimeņu atkalapvienošanās
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2012/2547(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000015/2012 - B7-0031/2012)
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Komisija
Zaļā grāmata par ES dzīvojošo trešo valstu pilsoņu tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos (Direktīva 2003/86/EK)
  pointKopīgās debates - Eiropas un Vidusjūras reģiona preferenciālie izcelsmes noteikumi
127***-Reģionālā konvencija par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem
Ieteikums:  Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, lai noslēgtu reģionālu konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem

[11343/2010 - C7-0207/2011 - 2010/0093(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
128Termiņi -Reģionālā konvencija par Eiropas un Vidusjūras reģiona preferenciāliem izcelsmes noteikumiem
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
 -[2012/2519(RSP)]
     
 Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira (O-000024/2012 - B7-0036/2012)
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Komisija
Priekšlikums Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu reģionālu konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem
95Termiņi pointVides un drošības globālās novērošanas nākotne (GMES)
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2012/2509(RSP)]
     
Norbert Glante (O-000325/2011 - B7-0027/2012)
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Komisija
Eiropas Zemes novērošanas programmas (GMES) nākotne
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
106Termiņi***IvoteNoguldījumu garantiju sistēmas
Ziņojums:  Peter Simon (A7-0225/2011)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noguldījumu garantiju sistēmām (pārstrādāta redakcija)
[COM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
85Termiņi votePamatnostādnes attiecībā uz 2013. gada budžetu - citas iedaļas, kas neattiecas uz Komisiju
Ziņojums:  Derek Vaughan (A7-0030/2012)
Ziņojums par 2013. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm, I iedaļa — Eiropas Parlaments, II iedaļa — Padome, IV iedaļa — Tiesa, V iedaļa — Revīzijas palāta, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, VII iedaļa — Reģionu komiteja, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests
[2012/2001(BUD)]
Budžeta komiteja
79Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Daudzgadu plāns stavridas rietumu krājumam
[2011/2937(RSP)]
B7-0064/2012
119Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Kopējās zivsaimniecības politikas ieguldījums sabiedrisko preču radīšanā
[2011/2899(RSP)]
B7-0065/2012, B7-0066/2012, B7-0067/2012, RC-B7-0579/2011, B7-0579/2011, B7-0581/2011, B7-0584/2011
103Termiņi voteNesenā politisko notikumu attīstība Ungārijā
Rezolūciju priekšlikumi
[2012/2511(RSP)]
B7-0050/2012, B7-0053/2012, B7-0095/2012
Debates: Trešdiena, 2012. gada 18. janvāris
102Termiņi voteStāvoklis Krievijā
Rezolūciju priekšlikumi
[2012/2505(RSP)]
RC-B7-0052/2012, B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012, B7-0060/2012
Debates: Trešdiena, 2012. gada 1. februāris
101Termiņi voteES un Marokas nolīgums par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem
Rezolūciju priekšlikumi
[2012/2522(RSP)]
RC-B7-0047/2012, B7-0047/2012, RC-B7-0048/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012, B7-0054/2012, B7-0055/2012
37***voteES un Marokas nolīgums par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem
Ieteikums:  José Bové (A7-0023/2012)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības un Marokas Karalistes nolīguma noslēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, zivīm un zivsaimniecības produktiem, 1., 2. un 3. protokola un šo protokolu pielikumu aizstāšanu un grozījumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar kuru izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses
[15975/2010 - C7-0432/2010 - 2010/0248(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
126Termiņi voteStāvoklis Sīrijā
Rezolūciju priekšlikumi
[2012/2543(RSP)]
RC-B7-0068/2012, B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012, B7-0073/2012, B7-0074/2012
107Termiņi voteCilvēktiesību padomes 19. sesija Ženēvā
Rezolūciju priekšlikumi
[2012/2530(RSP)]
B7-0071/2012
76Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Neredzīgo personu piekļuve grāmatām
[2011/2894(RSP)]
B7-0062/2012
128Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Reģionālā konvencija par Eiropas un Vidusjūras reģiona preferenciāliem izcelsmes noteikumiem
[2012/2519(RSP)]
B7-0061/2012
127***voteReģionālā konvencija par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem
Ieteikums:  Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, lai noslēgtu reģionālu konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem
[11343/2010 - C7-0207/2011 - 2010/0093(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Reglamenta 138. pants
95Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Vides un drošības globālās novērošanas nākotne (GMES)
[2012/2509(RSP)]
B7-0063/2012
15:00 - 16:00   Debates       Uzstāšanās laiks
  pointDebates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem - ne vairāk par vienu stundu (Reglamenta 122. pants)
121Termiņi -Nāvessoda piemērošana Baltkrievijā, jo īpaši Dzmitry Kanavalau un Uladzislau Kavalyou lieta
[2012/2539(RSP)]
RC-B7-0075/2012, B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012, B7-0083/2012
122Termiņi -Ēģipte — jaunākā notikumu attīstība
[2012/2541(RSP)]
B7-0077/2012, RC-B7-0079/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012, B7-0087/2012
123Termiņi -Nāvessoda piemērošana Japānā
[2012/2542(RSP)]
B7-0088/2012, RC-B7-0089/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012, B7-0093/2012
16:00 - 17:00   Balsošana (pēc iepriekšējām debatēm)      
9 voteRezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 122. pants)
09:00 - 11:50   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)15'
Referents6'
Atzinuma sagatavotājs1'
Autori   (3x5') 15'
Deputāti 74'
23'17'8'306'306'4'304'304'30
Brīvā mikrofona procedūra   (3x5') 15'
15:00 - 16:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)15'
Katra rezolūcijas priekšlikuma autors1'
Deputāti 29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
Brīvā mikrofona procedūra   (3x2') 6'
128item on the agendapointReģionālā konvencija par Eiropas un Vidusjūras reģiona preferenciāliem izcelsmes noteikumiem
(O-000024/2012 - B7-0036/2012) 
  -Rezolūcijas priekšlikumsPirmdiena, 2012. gada 13. februāris, 19:00
  -GrozījumiOtrdiena, 2012. gada 14. februāris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2012. gada 15. februāris, 17:00
95item on the agendapointVides un drošības globālās novērošanas nākotne (GMES)
(O-000325/2011 - B7-0027/2012) 
  -Rezolūcijas priekšlikumsPirmdiena, 2012. gada 13. februāris, 19:00
  -GrozījumiOtrdiena, 2012. gada 14. februāris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2012. gada 15. februāris, 17:00
106item on the agendapointNoguldījumu garantiju sistēmas
Peter Simon (A7-0225/2011
  -GrozījumiPirmdiena, 2012. gada 13. februāris, 19:00
85item on the agendapointPamatnostādnes attiecībā uz 2013. gada budžetu - citas iedaļas, kas neattiecas uz Komisiju
Derek Vaughan (A7-0030/2012
  -GrozījumiPirmdiena, 2012. gada 13. februāris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2012. gada 14. februāris, 19:00
79item on the agendapointDaudzgadu plāns stavridas rietumu krājumam
(O-000308/2011 - B7-0023/2012) (O-000309/2011 - B7-0024/2012) 
  -Rezolūcijas priekšlikumsPirmdiena, 2012. gada 13. februāris, 19:00
  -GrozījumiOtrdiena, 2012. gada 14. februāris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2012. gada 15. februāris, 17:00
119item on the agendapointKopējās zivsaimniecības politikas ieguldījums sabiedrisko preču radīšanā
(O-000004/2012 - B7-0029/2012) (O-000029/2012 - B7-0038/2012) 
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2012. gada 13. februāris, 19:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2012. gada 14. februāris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2012. gada 14. februāris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2012. gada 15. februāris, 17:00
103item on the agendapointNesenā politisko notikumu attīstība Ungārijā
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2012. gada 14. februāris, 14:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2012. gada 15. februāris, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2012. gada 15. februāris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2012. gada 15. februāris, 17:00
102item on the agendapointStāvoklis Krievijā
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2012. gada 8. februāris, 12:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2012. gada 14. februāris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2012. gada 14. februāris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2012. gada 15. februāris, 17:00
101item on the agendapointES un Marokas nolīgums par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2012. gada 8. februāris, 12:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2012. gada 13. februāris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2012. gada 13. februāris, 20:00
126item on the agendapointStāvoklis Sīrijā
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2012. gada 13. februāris, 19:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2012. gada 15. februāris, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2012. gada 15. februāris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2012. gada 15. februāris, 17:00
107item on the agendapointCilvēktiesību padomes 19. sesija Ženēvā
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2012. gada 13. februāris, 19:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2012. gada 14. februāris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2012. gada 14. februāris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2012. gada 15. februāris, 17:00
76item on the agendapointNeredzīgo personu piekļuve grāmatām
(O-000006/2012 - B7-0030/2012) 
  -Rezolūcijas priekšlikumsPirmdiena, 2012. gada 13. februāris, 19:00
  -GrozījumiOtrdiena, 2012. gada 14. februāris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2012. gada 15. februāris, 17:00
121item on the agendapointNāvessoda piemērošana Baltkrievijā, jo īpaši Dzmitry Kanavalau un Uladzislau Kavalyou lieta
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 122. pants)Pirmdiena, 2012. gada 13. februāris, 20:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 122. pants)Trešdiena, 2012. gada 15. februāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 122. pants)Trešdiena, 2012. gada 15. februāris, 14:00
122item on the agendapointĒģipte — jaunākā notikumu attīstība
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 122. pants)Pirmdiena, 2012. gada 13. februāris, 20:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 122. pants)Trešdiena, 2012. gada 15. februāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 122. pants)Trešdiena, 2012. gada 15. februāris, 14:00
123item on the agendapointNāvessoda piemērošana Japānā
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 122. pants)Pirmdiena, 2012. gada 13. februāris, 20:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 122. pants)Trešdiena, 2012. gada 15. februāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 122. pants)Trešdiena, 2012. gada 15. februāris, 14:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2012. gada 10. februāris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2012. gada 13. februāris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2012. gada 14. februāris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 122. pants)Ceturtdiena, 2012. gada 16. februāris, 10:00
Pēdējā atjaunošana - 2012. gada 15. februāraJuridisks paziņojums