Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 13 lutego 2012 r. - Czwartek, 16 lutego 2012 r.  260k
Czwartek, 16 lutego 2012195kWersja: Środa, 15 lutego 2012, 15:03
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 16:00   Debaty
16:00 - 17:00   Głosowania (po zakończeniu poprzedzających debat)
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
129 pointŁączenie rodzin obywateli państw trzecich zamieszkujących w UE
Pytanie ustne - [2012/2547(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000015/2012 - B7-0031/2012)
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja
Zielona księga w sprawie prawa do łączenia rodzin obywateli państw trzecich zamieszkujących w UE (dyrektywa 2003/86/WE)
  pointWspólna debata - Paneurośródziemnomorskie preferencyjne reguły pochodzenia
127***-Konwencja regionalna w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia
Zalecenie:  Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)
Zalecenie dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia

[11343/2010 - C7-0207/2011 - 2010/0093(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
128Termin -Konwencja regionalna w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia
Pytanie ustne
 -[2012/2519(RSP)]
     
 Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira (O-000024/2012 - B7-0036/2012)
Komisja Handlu Międzynarodowego
Komisja
Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia
95Termin pointPrzyszłość europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES)
Pytanie ustne - [2012/2509(RSP)]
     
Norbert Glante (O-000325/2011 - B7-0027/2012)
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Komisja
Przyszłość europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES)
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
106Termin***IvoteSystemy gwarancji depozytów
Sprawozdanie:  Peter Simon (A7-0225/2011)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)
[COM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
85Termin voteWytyczne dla budżetu na rok 2013 - sekcje inne niż Komisja
Sprawozdanie:  Derek Vaughan (A7-0030/2012)
Sprawozdanie w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2013, sekcja 1 – Parlament Europejski, sekcja 2 – Rada, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, sekcja 7 – Komitet Regionów, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
[2012/2001(BUD)]
Komisja Budżetowa
79Termin voteProjekty rezolucji - Wieloletni plan dotyczący zachodniego stada atlantyckiego ostroboka pospolitego
[2011/2937(RSP)]
B7-0064/2012
119Termin voteProjekty rezolucji - Wkład wspólnej polityki rybołówstwa w produkcję dóbr publicznych
[2011/2899(RSP)]
B7-0065/2012, B7-0066/2012, B7-0067/2012, RC-B7-0579/2011, B7-0579/2011, B7-0581/2011, B7-0584/2011
103Termin voteOstatnie wydarzenia polityczne na Węgrzech
Projekty rezolucji
[2012/2511(RSP)]
B7-0050/2012, B7-0053/2012, B7-0095/2012
Debata : Środa, 18 stycznia 2012
102Termin voteSytuacja w Rosji
Projekty rezolucji
[2012/2505(RSP)]
RC-B7-0052/2012, B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012, B7-0060/2012
Debata : Środa, 1 lutego 2012
101Termin votePorozumienie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa
Projekty rezolucji
[2012/2522(RSP)]
RC-B7-0047/2012, B7-0047/2012, RC-B7-0048/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012, B7-0054/2012, B7-0055/2012
37***votePorozumienie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa
Zalecenie:  José Bové (A7-0023/2012)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, a także zastąpienia protokołów 1, 2 i 3 oraz załączników do nich, jak również zmian do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Marokańskim z drugiej strony
[15975/2010 - C7-0432/2010 - 2010/0248(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
126Termin voteSytuacja w Syrii
Projekty rezolucji
[2012/2543(RSP)]
RC-B7-0068/2012, B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012, B7-0073/2012, B7-0074/2012
107Termin vote19. sesja Rady Praw Człowieka ONZ
Projekty rezolucji
[2012/2530(RSP)]
B7-0071/2012
76Termin voteProjekty rezolucji - Dostęp osób niewidomych do książek
[2011/2894(RSP)]
B7-0062/2012
128Termin voteProjekty rezolucji - Konwencja regionalna w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia
[2012/2519(RSP)]
B7-0061/2012
127***voteKonwencja regionalna w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia
Zalecenie:  Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)
Zalecenie dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia
[11343/2010 - C7-0207/2011 - 2010/0093(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
Art. 138
95Termin voteProjekty rezolucji - Przyszłość europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES)
[2012/2509(RSP)]
B7-0063/2012
15:00 - 16:00   Debaty       Czas wystąpień
  pointDebaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa - maksymalnie jedna godzina (art. 122 Regulaminu PE)
121Termin -Kara śmierci na Białorusi, w szczególności przypadek Dmitrija Konowałowa i Władysława Kowalowa
[2012/2539(RSP)]
RC-B7-0075/2012, B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012, B7-0083/2012
122Termin -Egipt - ostatnie wydarzenia
[2012/2541(RSP)]
B7-0077/2012, RC-B7-0079/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012, B7-0087/2012
123Termin -Kara śmierci w Japonii
[2012/2542(RSP)]
B7-0088/2012, RC-B7-0089/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012, B7-0093/2012
16:00 - 17:00   Głosowania (po zakończeniu poprzedzających debat)      
9 voteProjekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 122 Regulaminu PE)
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Sprawozdawca6'
Sprawozdawca komisji opiniodawczej1'
Autorzy   (3x5') 15'
Posłowie74'
23'17'8'306'306'4'304'304'30
Procedura pytań z sali   (3x5') 15'
15:00 - 16:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Autor każdego projektu rezolucji1'
Posłowie29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
Procedura pytań z sali   (3x2') 6'
128item on the agendapointKonwencja regionalna w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia
(O-000024/2012 - B7-0036/2012) 
  -Projekt rezolucjiPoniedziałek, 13 lutego 2012, 19:00
  -PoprawkiWtorek, 14 lutego 2012, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 15 lutego 2012, 17:00
95item on the agendapointPrzyszłość europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES)
(O-000325/2011 - B7-0027/2012) 
  -Projekt rezolucjiPoniedziałek, 13 lutego 2012, 19:00
  -PoprawkiWtorek, 14 lutego 2012, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 15 lutego 2012, 17:00
106item on the agendapointSystemy gwarancji depozytów
Peter Simon (A7-0225/2011
  -PoprawkiPoniedziałek, 13 lutego 2012, 19:00
85item on the agendapointWytyczne dla budżetu na rok 2013 - sekcje inne niż Komisja
Derek Vaughan (A7-0030/2012
  -PoprawkiPoniedziałek, 13 lutego 2012, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 14 lutego 2012, 19:00
79item on the agendapointWieloletni plan dotyczący zachodniego stada atlantyckiego ostroboka pospolitego
(O-000308/2011 - B7-0023/2012) (O-000309/2011 - B7-0024/2012) 
  -Projekt rezolucjiPoniedziałek, 13 lutego 2012, 19:00
  -PoprawkiWtorek, 14 lutego 2012, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 15 lutego 2012, 17:00
119item on the agendapointWkład wspólnej polityki rybołówstwa w produkcję dóbr publicznych
(O-000004/2012 - B7-0029/2012) (O-000029/2012 - B7-0038/2012) 
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 13 lutego 2012, 19:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiWtorek, 14 lutego 2012, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 14 lutego 2012, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 15 lutego 2012, 17:00
103item on the agendapointOstatnie wydarzenia polityczne na Węgrzech
  -Projekty rezolucjiWtorek, 14 lutego 2012, 14:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiŚroda, 15 lutego 2012, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 15 lutego 2012, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 15 lutego 2012, 17:00
102item on the agendapointSytuacja w Rosji
  -Projekty rezolucjiŚroda, 8 lutego 2012, 12:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiWtorek, 14 lutego 2012, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 14 lutego 2012, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 15 lutego 2012, 17:00
101item on the agendapointPorozumienie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa
  -Projekty rezolucjiŚroda, 8 lutego 2012, 12:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 13 lutego 2012, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 13 lutego 2012, 20:00
126item on the agendapointSytuacja w Syrii
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 13 lutego 2012, 19:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiŚroda, 15 lutego 2012, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 15 lutego 2012, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 15 lutego 2012, 17:00
107item on the agendapoint19. sesja Rady Praw Człowieka ONZ
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 13 lutego 2012, 19:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiWtorek, 14 lutego 2012, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 14 lutego 2012, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 15 lutego 2012, 17:00
76item on the agendapointDostęp osób niewidomych do książek
(O-000006/2012 - B7-0030/2012) 
  -Projekt rezolucjiPoniedziałek, 13 lutego 2012, 19:00
  -PoprawkiWtorek, 14 lutego 2012, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 15 lutego 2012, 17:00
121item on the agendapointKara śmierci na Białorusi, w szczególności przypadek Dmitrija Konowałowa i Władysława Kowalowa
  -Projekty rezolucji (art. 122 Regulaminu PE)Poniedziałek, 13 lutego 2012, 20:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucji (art. 122 Regulaminu PE)Środa, 15 lutego 2012, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.122 Regulaminu PE)Środa, 15 lutego 2012, 14:00
122item on the agendapointEgipt - ostatnie wydarzenia
  -Projekty rezolucji (art. 122 Regulaminu PE)Poniedziałek, 13 lutego 2012, 20:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucji (art. 122 Regulaminu PE)Środa, 15 lutego 2012, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.122 Regulaminu PE)Środa, 15 lutego 2012, 14:00
123item on the agendapointKara śmierci w Japonii
  -Projekty rezolucji (art. 122 Regulaminu PE)Poniedziałek, 13 lutego 2012, 20:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucji (art. 122 Regulaminu PE)Środa, 15 lutego 2012, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.122 Regulaminu PE)Środa, 15 lutego 2012, 14:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 10 lutego 2012, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 13 lutego 2012, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 14 lutego 2012, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 122 Regulaminu PE)Czwartek, 16 lutego 2012, 10:00
Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2012Informacja prawna