Agenda
StraatsburgMaandag 12 maart 2012 - Donderdag 15 maart 2012  245k
Dinsdag 13 maart 2012195kVersie: Woensdag 14 maart 2012, 15:56
 Agendapunten
09:00 - 12:20   Debatten
12:30 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 16:00   Debatten
16:00 - 17:30   Vragenuur
17:30 - 20:00   Debatten
21:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 12:20   Debatten       Spreektijd
59 pointConclusies van de Europese Raad (1-2 maart 2012)
Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie
[2011/2921(RSP)]
113 pointCrisisafwijking van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)
Mondelinge vraag - [2012/2572(RSP)]
     
Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Raad
De crisisafwijking van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)
12:30 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
45***voteOvereenkomst EU, IJsland en Noorwegen inzake de toepassing van een aantal bepalingen van de Overeenkomst van betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken
Aanbeveling:  Claude Moraes (A7-0020/2012)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de toepassing van een aantal bepalingen van de Overeenkomst van 29 mei 2000 tussen de lidstaten van de Europese Unie betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken en het bijbehorende protocol van 2001
[2009/0189(NLE)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Artikel 138 van het Reglement
122 voteVerzoek om opheffing parlementaire immuniteit van Krisztina Morvai
Verslag:  Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)
Verslag over opheffing parlementaire immuniteit van Krisztina Morvai
[2010/2285(IMM)]
Commissie juridische zaken
63Deadline***IvoteErfopvolging en de Europese erfrechtverklaring
Verslag:  Kurt Lechner (A7-0045/2012)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring
[2009/0157(COD)]
Commissie juridische zaken
31Deadline voteGelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie - 2011
Verslag:  Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)
Verslag over de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie - 2011
[SEC(2011)0193 -  - 2011/2244(INI)]
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
47Deadline voteVrouwen in de politieke besluitvorming
Verslag:  Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)
Verslag over vrouwen in de politieke besluitvorming – kwaliteit en gelijkheid
[2011/2295(INI)]
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
73Deadline voteHet statuut voor een Europese coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers
Verslag:  Sven Giegold (A7-0432/2011)
Verslag over het statuut voor een Europese coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers
[COM(2010)0481 -  - 2011/2116(INI)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Artikel 48, lid 2, van het Reglement
54Deadline voteBologna-proces
Verslag:  Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)
Verslag over de bijdrage van de Europese instellingen aan de consolidatie en vooruitgang van het proces van Bologna
[2011/2180(INI)]
Commissie cultuur en onderwijs
Artikel 48, lid 2, van het Reglement
51Deadline voteEuropese statistiek
Verslag:  Edward Scicluna (A7-0037/2012)
Verslag over kwaliteitsbeheer voor de Europese statistiek
[COM(2011)0211 -  - 2011/2289(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
15:00 - 16:00   Debatten       Spreektijd
103Deadline pointDiscriminerende internetsites en overheidsmaatregelen
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2012/2554(RSP)]
Eén sprekersronde fracties
De stemming vindt op donderdag plaats
16:00 - 17:30   Vragenuur      
5  pointVragenuur (vragen aan de Commissie)
Rol van de EU bij het stimuleren van het concurrentievermogen van de economie van de 27 lidstaten
17:30 - 20:00   Debatten       Spreektijd
58Deadline pointAlgemene richtsnoeren voor de begroting 2013 - Afdeling III - Commissie
Verslag:  Giovanni La Via (A7-0040/2012)
Verslag over algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2013 - afdeling III - Commissie
[2012/2000(BUD)]
Begrotingscommissie
  pointGecombineerde behandeling - cacaosector
50***-Internationale Cacao-overeenkomst 2010
Aanbeveling:  Vital Moreira (A7-0024/2012)
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de Internationale Cacao-overeenkomst 2010

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]
Commissie internationale handel
53Deadline -Kinderarbeid in de cacaosector
Verklaring van de Commissie

[2011/2957(RSP)]
78Deadline pointAanpak van de diabetes-epidemie in de EU
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2011/2911(RSP)]
21:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
60***IpointEuropees Visserijfonds
Verslag:  João Ferreira (A7-0447/2011)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad inzake het Europees Visserijfonds, wat betreft sommige bepalingen betreffende het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit

[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]
Commissie visserij
48***IpointAutonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit
Verslag:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 617/2009 houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit
[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]
Commissie internationale handel
33Deadline***IpointGemeenschappelijke handelsbeleid
Verslag:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bepaalde verordeningen op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek, wat de procedures voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft
[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]
Commissie internationale handel
09:00 - 12:20   Debatten     item on the agenda
Voorzitter van de Europese Raad (inclusief antwoorden)15'
Raad (inclusief antwoorden)5'
Commissie (inclusief antwoorden)15'
Vraagsteller5'
Leden105'
34'24'3012'9'8'6'6'5'30
"Catch the eye"   (2x5') 10'
15:00 - 16:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Leden21'
4'3'302'302'302'302'2'2'
17:30 - 20:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)25'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Leden45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
21:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)15'
Rapporteurs   (3x6') 18'
Rapporteur voor advies1'
Leden45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
63item on the agendapointErfopvolging en de Europese erfrechtverklaring
Kurt Lechner (A7-0045/2012
  -AmendementenWoensdag 7 maart 2012, 12:00
31item on the agendapointGelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie - 2011
Sophia in 't Veld (A7-0041/2012
  -AmendementenWoensdag 7 maart 2012, 12:00
47item on the agendapointVrouwen in de politieke besluitvorming
Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 7 maart 2012, 12:00
  -Alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 12 maart 2012, 19:00
73item on the agendapointHet statuut voor een Europese coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers
Sven Giegold (A7-0432/2011
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 7 maart 2012, 12:00
  -Alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 12 maart 2012, 19:00
54item on the agendapointBologna-proces
Luigi Berlinguer (A7-0035/2012
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 7 maart 2012, 12:00
  -Alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 12 maart 2012, 19:00
51item on the agendapointEuropese statistiek
Edward Scicluna (A7-0037/2012
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 7 maart 2012, 12:00
  -Alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 12 maart 2012, 19:00
103item on the agendapointDiscriminerende internetsites en overheidsmaatregelen
  -OntwerpresolutiesMaandag 12 maart 2012, 19:00
  -Amendementen en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 13 maart 2012, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 13 maart 2012, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 14 maart 2012, 17:00
58item on the agendapointAlgemene richtsnoeren voor de begroting 2013 - Afdeling III - Commissie
Giovanni La Via (A7-0040/2012
  -AmendementenWoensdag 7 maart 2012, 12:00
53item on the agendapointKinderarbeid in de cacaosector
  -OntwerpresolutiesWoensdag 7 maart 2012, 12:00
  -AmendementenMaandag 12 maart 2012, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 13 maart 2012, 19:00
78item on the agendapointAanpak van de diabetes-epidemie in de EU
  -OntwerpresolutiesWoensdag 7 maart 2012, 12:00
  -Amendementen en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 12 maart 2012, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 12 maart 2012, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 13 maart 2012, 19:00
33item on the agendapointGemeenschappelijke handelsbeleid
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012
  -AmendementenWoensdag 7 maart 2012, 12:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 9 maart 2012, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 12 maart 2012, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 13 maart 2012, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 122 van het Reglement)Donderdag 15 maart 2012, 10:00
Laatst bijgewerkt op: 14 maart 2012Juridische mededeling