Program
BruselStreda, 28. marca 2012 - Štvrtok, 29. marca 2012  224k
Streda, 28. marca 2012184kVerzia: Streda, 28. marca 2012, 15:56
 Body programu
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

15:00 - 23:00   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
10Termín pointSpráva o rozšírení týkajúca sa Srbska
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2011/2886(RSP)]
9Termín pointSpráva o rozšírení týkajúca sa Kosova
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2011/2885(RSP)]
8Termín pointSpráva o rozšírení týkajúca sa Turecka
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2011/2889(RSP)]
60Termín pointSpráva o rozšírení týkajúca sa Čiernej Hory
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2011/2890(RSP)]
76Termín***IIpointEurópsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013
Odporúčanie do druhého čítania:  Rui Tavares (A7-0063/2012)
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov
[06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
35Termín pointOdhad príjmov a výdavkov na rok 2013 – Oddiel I – Parlament
Správa:  Derek Vaughan (A7-0062/2012)
Správa o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2013
[2012/2006(BUD)]
Výbor pre rozpočet
67Termín pointRámec správy a riadenia európskych spoločností
Správa:  Sebastian Valentin Bodu (A7-0051/2012)
Správa k rámcu správy a riadenia spoločností EÚ
[COM(2011)0164 -  - 2011/2181(INI)]
Výbor pre právne veci
2  pointJednominútové vystúpenia (článok 150 rokovacieho poriadku)
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)40'
Komisia (vrátane odpovedí)50'
Spravodajcovia   (3x6') 18'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (4x1') 4'
Poslanci165'
55'3039'3019'13'3012'308'308'308'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (7x5') 35'
10item on the agendapointSpráva o rozšírení týkajúca sa Srbska
  -Návrhy uzneseníStreda, 21. marca 2012, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníPondelok, 26. marca 2012, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 26. marca 2012, 13:00
9item on the agendapointSpráva o rozšírení týkajúca sa Kosova
  -Návrhy uzneseníStreda, 21. marca 2012, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníPondelok, 26. marca 2012, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 26. marca 2012, 13:00
8item on the agendapointSpráva o rozšírení týkajúca sa Turecka
  -Návrhy uzneseníStreda, 21. marca 2012, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníPondelok, 26. marca 2012, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 26. marca 2012, 13:00
60item on the agendapointSpráva o rozšírení týkajúca sa Čiernej Hory
  -Návrhy uzneseníStreda, 21. marca 2012, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníPondelok, 26. marca 2012, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 26. marca 2012, 13:00
76item on the agendapointEurópsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013
Rui Tavares (A7-0063/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 21. marca 2012, 12:00
35item on the agendapointOdhad príjmov a výdavkov na rok 2013 – Oddiel I – Parlament
Derek Vaughan (A7-0062/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyPondelok, 26. marca 2012, 12:00
67item on the agendapointRámec správy a riadenia európskych spoločností
Sebastian Valentin Bodu (A7-0051/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 21. marca 2012, 12:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 27. marca 2012, 19:00
Posledná úprava: 28. marca 2012Právne oznámenie