Aġenda
StrasburguIt-Tlieta, 17 t'April 2012 - Il-Ġimgħa, 20 t'April 2012 254k

  It-Tlieta 17

Dibattiti17:00 - 23:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Skadenza

Id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni

A7-0086/2012

AFETRichard Howitt

Skadenza

Is-sitwazzjoni fil-Mali

Is-sitwazzjoni fis-Sirja

Skadenza

Is-sitwazzjoni fil-Burma

Strateġija għall-Baħar l-Iswed

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura)

  L-Erbgħa 18

Dibattiti09:00 - 09:50

Koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali

A7-0043/2012

 ***I

EMPLMilan Cabrnoch

Ħin għall-mistoqsijiet09:50 - 11:20

Ħin għall-mistoqsijiet (Kummissjoni)

VOTAZZJONIJIET11:30 - 12:00

Koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali

A7-0043/2012

 ***I

EMPLMilan Cabrnoch

L-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mat-Trattat ta' Ħbiberija u Kooperazzjoni fix-Xlokk tal-Asja

A7-0139/2012

 ***

AFETElmar Brok

Abbozz ta' Protokoll dwar il-preokkupazzjonijiet tal-poplu Irlandiż dwar it-Trattat ta' Lisbona (Approvazzjoni)

A7-0065/2012

 ***

AFCOPaulo Rangel

Abbozz ta' Protokoll dwar il-preokkupazzjonijiet tal-poplu Irlandiż dwar it-Trattat ta' Lisbona (Konsultazzjoni)

A7-0064/2012

 *

AFCOPaulo Rangel

Ir-rwol tal-Politika ta' Koeżjoni fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-Istrateġija UE 2020

A7-0084/2012

REGINuno Teixeira

Skadenza

Id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni

A7-0086/2012

AFETRichard Howitt

Skadenza

In-negozjati rigward il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Azerbajġan

A7-0071/2012

AFETAnneli Jäätteenmäki

Skadenza

In-negozjati rigward il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Armenja

A7-0079/2012

AFETTomasz Piotr Poręba

Seduta formali12:00 - 12:30

Seduta formali - il-Ġordan

Kontinwazzjoni tal-votazzjonijiet segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjonijiet12:30 - 14:00

Dibattiti15:00 - 21:00

Mezzi għall-ġlieda kontra l-kriżi ekonomika, b'mod partikulari fiż-Żona tal-Euro

Skadenza

Appell għal modi konkreti biex jiġu miġġielda l-frodi u l-evażjoni fiskali

Skadenza

Is-sigurtà legali tal-investimenti Ewropej barra l-Unjoni Ewropea

Skadenza

Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva (BKKTK)

A7-0080/2012

 *

ECONMarianne Thyssen

Skadenza

It-tassazzjoni fuq prodotti ta' enerġija u elettriku

A7-0052/2012

 *

ECONAstrid Lulling

Skadenza

Kondiviżjoni tar-riskju għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom

A7-0067/2012

 ***I

REGIDanuta Maria Hübner

  Il-Ħamis 19

DIBATTITI TA' PRIJORITÀ09:00 - 11:50

Skadenza

Ftehim bejn l-Istati Uniti u l-UE dwar l-użu u t-trasferiment tar-Reġistri tal-Ismijiet tal-Passiġġieri lid-Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-Istati Uniti

A7-0099/2012

 ***

LIBESophia in 't Veld

It-traffikar tal-bnedmin

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjonijiet12:00 - 14:00

Ftehim Volontarju ta' Sħubija bejn l-UE u r-Repubblika Ċentru-Afrikana dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, governanza u kummerċ tal-injam u l-prodotti magħmulin minnu fl-UE (FLEGT)

A7-0082/2012

 ***

INTAElisabeth Köstinger

Ftehim ta’ Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Liberja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ tal-prodotti tal-injam lejn l-Unjoni Ewropea

A7-0081/2012

 ***

INTAElisabeth Köstinger

Skadenza

Kondiviżjoni tar-riskju għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom

A7-0067/2012

 ***I

REGIDanuta Maria Hübner

Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar l-użu u t-trasferiment tar-Reġistri tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) lid-Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-Istati Uniti

Skadenza

Ftehim bejn l-Istati Uniti u l-UE dwar l-użu u t-trasferiment tar-Reġistri tal-Ismijiet tal-Passiġġieri lid-Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-Istati Uniti

A7-0099/2012

 ***

LIBESophia in 't Veld

Skadenza

Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva (BKKTK)

A7-0080/2012

 *

ECONMarianne Thyssen

Skadenza

It-tassazzjoni fuq prodotti ta' enerġija u elettriku

A7-0052/2012

 *

ECONAstrid Lulling

Skadenza

Appell għal modi konkreti biex jiġu miġġielda l-frodi u l-evażjoni fiskali

Dibattiti15:00 - 20:00

L-adeżjoni tal-UE għall-KEDB

Passaporti bijometriċi

O-000052/2012

KummissjoniPPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE

O-000065/2012

KummissjoniALDE

O-000100/2012

KummissjoniECR

Delimitazzjoni taż-Żoni Inqas Vantaġġati fil-kuntest tar-riforma tal-PAK

O-000070/2012

KunsillPPE, S&D, ECR, ALDE

O-000071/2012

KunsillGUE/NGL

X'inhu ikel "prodott lokalment"?

O-000046/2012

KummissjoniPPE, S&D

Is-sitwazzjoni tal-migranti fil-Greċja

Dibattiti21:00 - 23:00

Abbozz ta' baġit emendatorju nru 1/2012: finanzjament tal-ITER

A7-0097/2012

BUDGFrancesca Balzani

  Il-Ġimgħa 20

Dibattiti09:00 - 11:50

Skadenza

In-nisa u t-tibdil fil-klima

A7-0049/2012

FEMMNicole Kiil-Nielsen

Skadenza

L-assigurazzjoni ta' ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: strateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020

A7-0101/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Skadenza

Ir-rieżami tas-6 Programm ta' Azzjoni Ambjentali u l-istabbiliment tal-prijoritajiet għas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali

A7-0048/2012

ENVIJo Leinen

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjonijiet12:00 - 14:00

Abbozz ta' baġit emendatorju nru 1/2012: finanzjament tal-ITER

A7-0097/2012

BUDGFrancesca Balzani

Il-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' edukazzjoni għolja fl-Ewropa

A7-0057/2012

CULTLászló Tőkés

Suq uniku diġitali kompetittiv - il-Gvern elettroniku bħala xprun

A7-0083/2012

ITRESilvia-Adriana Ţicău

Skadenza

Is-sitwazzjoni fil-Mali

Skadenza

Is-sitwazzjoni fil-Burma

Skadenza

Is-sigurtà legali tal-investimenti Ewropej barra l-Unjoni Ewropea

Skadenza

L-impatt fuq l-għoti ta' għajnuna tad-devoluzzjoni tal-ġestjoni tal-għajnuna esterna tal-Kummissjoni mill-kwartieri ġenerali tagħha għad-delegazzjonijiet tagħha

A7-0056/2012

DEVEFilip Kaczmarek

Skadenza

In-nisa u t-tibdil fil-klima

A7-0049/2012

FEMMNicole Kiil-Nielsen

Skadenza

L-assigurazzjoni ta' ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: strateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020

A7-0101/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Skadenza

Ir-rieżami tas-6 Programm ta' Azzjoni Ambjentali u l-istabbiliment tal-prijoritajiet għas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali

A7-0048/2012

ENVIJo Leinen

Aġġornata l-aħħar: 19 t'April 2012Avviż legali