Dnevni red
StrasbourgTorek, 17. april 2012 - Petek, 20. april 2012  245k
Četrtek, 19. april 2012198kRazličica: Četrtek, 19. april 2012, 14:06
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   PREDNOSTNE RAZPRAVE
12:00 - 14:00   GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
15:00 - 20:00   Razprave
21:00 - 23:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   PREDNOSTNE RAZPRAVE       Čas za govor
50Rok***pointSporazum med ZDA in EU o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu ZDA za domovinsko varnost
Priporočilo:  Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost
[17433/2011 - C7-0511/2011 - 2011/0382(NLE)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
92 pointTrgovina z ljudmi
Izjavi Sveta in Komisije
[2012/2583(RSP)]
12:00 - 14:00   GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov      
49***voteProstovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Srednjeafriško republiko o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo
Priporočilo:  Elisabeth Köstinger (A7-0082/2012)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Srednjeafriško republiko o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo (FLEGT)
[14034/2011 - C7-0046/2012 - 2011/0127(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
člen 138 poslovnika EP
40***voteProstovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Liberijo o izvrševanju gozdarske zakonodaje, upravljanju in trgovanju pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo
Priporočilo:  Elisabeth Köstinger (A7-0081/2012)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo o izvrševanju gozdarske zakonodaje, upravljanju in trgovanju pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo
[11104/2011 - C7-0241/2011 - 2011/0160(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
člen 138 poslovnika EP
73Rok***IvoteInstrumenti za porazdelitev tveganja za države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti
Poročilo:  Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o instrumentih za porazdelitev tveganja za države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti
[COM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
113 voteMnenje Sodišča o skladnosti Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost s pogodbama
Predlog resolucije
[2012/2615(RSP)]
B7-0200/2012
Člen 90(6) poslovnika EP
50Rok***voteSporazum med ZDA in EU o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu ZDA za domovinsko varnost
Priporočilo:  Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost
[17433/2011 - C7-0511/2011 - 2011/0382(NLE)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
61Rok*voteSkupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb
Poročilo:  Marianne Thyssen (A7-0080/2012)
Poročilo o predlogu direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB)
[COM(2011)0121 - C7-0092/2011 - 2011/0058(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
28Rok*voteObdavčitev energentov in električne energije
Poročilo:  Astrid Lulling (A7-0052/2012)
Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2003/96/ES o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije
[COM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
96Rok votePoziv h konkretnim ukrepom za boj proti davčnim goljufijam in utajam
Predlogi resolucij
[2012/2599(RSP)]
B7-0203/2012
15:00 - 20:00   Razprave       Čas za govor
85 pointPristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah
Izjavi Sveta in Komisije
[2012/2567(RSP)]
87 pointBiometrični potni listi
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo - [2012/2584(RSP)]
     
Carlos Coelho, Simon Busuttil, Ioan Enciu, Henri Weber, Cornelia Ernst, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka (O-000052/2012 - B7-0107/2012)
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice
Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

Komisija
Biometrični potni listi
     
Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Louis Michel (O-000065/2012 - B7-0108/2012)
Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
Komisija
Biometrični potni listi
     
Timothy Kirkhope (O-000100/2012 - B7-0112/2012)
Skupina Evropskih konservativcev in reformistov
Komisija
Biometrični potni listi
97 pointRazmejitev območij z omejenimi možnostmi v okviru reforme skupne kmetijske politike
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo - [2012/2606(RSP)]
     
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, James Nicholson, George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin, Giommaria Uggias (O-000070/2012 - B7-0110/2012)
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
Skupina Evropskih konservativcev in reformistov
Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo

Svet
Razmejitev območij z omejenimi možnostmi v okviru reforme skupne kmetijske politike
     
Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis (O-000071/2012 - B7-0111/2012)
Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice
Svet
Razmejitev območij z omejenimi možnostmi v okviru reforme skupne kmetijske politike
110 pointKaj je lokalno pridelana hrana?
Vprašanje za ustni odgovor z razpravo - [2012/2610(RSP)]
     
Anna Maria Corazza Bildt, Evelyne Gebhardt (O-000046/2012 - B7-0109/2012)
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Komisija
Kaj je "lokalno pridelana" hrana?
91 pointRazmere migrantov v Grčiji
Izjavi Sveta in Komisije
[2012/2535(RSP)]
21:00 - 23:00   Razprave       Čas za govor
70 pointPredlog spremembe proračuna št. 1/2012: financiranje odbora ITER
Poročilo:  Francesca Balzani (A7-0097/2012)
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2012 za proračunsko leto 2012, oddelek III – Komisija
[08136/2012 - C7-0088/2012 - 2012/2011(BUD)]
Odbor za proračun
  pointKratke predstavitve naslednjih poročil:
77Rok -Učinek dekoncentracije upravljanja zunanje pomoči Komisije na dostavo pomoči
Poročilo:  Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)
Poročilo o učinku dekoncentracije upravljanja zunanje pomoči s sedeža Komisije na njene delegacije na dostavo pomoči

[2011/2192(INI)]
Odbor za razvoj
20 -Posodobitev evropskih visokošolskih sistemov
Poročilo:  László Tőkés (A7-0057/2012)
Poročilo o posodobitvi evropskih visokošolskih sistemov

[COM(2011)0567 -  - 2011/2294(INI)]
Odbor za kulturo in izobraževanje
37 -Konkurenčen enotni digitalni trg – e-uprava kot vodilna sila
Poročilo:  Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)
Poročilo o konkurenčnem enotnem digitalnem trgu – e-uprava kot vodilna sila

[COM(2010)0743 -  - 2011/2178(INI)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
09:00 - 11:50   PREDNOSTNE RAZPRAVE     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)15'
Komisija (vključno z odgovori)15'
Poročevalci6'
Pripravljavec mnenja1'
Poslanci74'
23'17'8'306'306'4'304'304'30
"Catch the eye"   (2x5') 10'
15:00 - 20:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)25'
Komisija (vključno z odgovori)30'
Avtorji vprašanj   (13x2') 26'
Poslanci119'
39'3028'13'3010'9'6'306'306'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
21:00 - 23:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)20'
Poročevalec6'
Poročevalci (člen 48(2) poslovnika EP)   (3x4') 12'
Poslanci29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
"Catch the eye"   (4x5') 20'
50item on the agendapointSporazum med ZDA in EU o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu ZDA za domovinsko varnost
Sophia in 't Veld (A7-0099/2012
  -Predlogi spremembČetrtek, 12. april 2012, 12:00
73item on the agendapointInstrumenti za porazdelitev tveganja za države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti
Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012
  -Predlogi spremembČetrtek, 12. april 2012, 12:00
61item on the agendapointSkupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb
Marianne Thyssen (A7-0080/2012
  -Predlogi spremembČetrtek, 12. april 2012, 12:00
28item on the agendapointObdavčitev energentov in električne energije
Astrid Lulling (A7-0052/2012
  -Predlogi spremembČetrtek, 12. april 2012, 12:00
96item on the agendapointPoziv h konkretnim ukrepom za boj proti davčnim goljufijam in utajam
  -Predlogi resolucijTorek, 17. april 2012, 19:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijSreda, 18. april 2012, 11:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 18. april 2012, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 18. april 2012, 19:00
77item on the agendapointUčinek dekoncentracije upravljanja zunanje pomoči Komisije na dostavo pomoči
Filip Kaczmarek (A7-0056/2012
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 18. april 2012, 12:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 16. april 2012, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 17. april 2012, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v petekSreda, 18. april 2012, 19:00
Zadnja posodobitev: 19. april 2012Pravno obvestilo