Program
BruselStreda, 9. mája 2012 - Štvrtok, 10. mája 2012  253k
Streda, 9. mája 2012185kVerzia: Streda, 9. mája 2012, 16:23
 Body programu
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

15:00 - 23:00   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
157 pointBudúcnosť Európy
Vyhlásenie predsedu
[2012/2614(RSP)]
Následne kolo vystúpení rečníkov z politických skupín
59Termín***IpointRoaming vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie
Správa:  Angelika Niebler (A7-0149/2012)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie)
[COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
156 pointOpatrenia v nadväznosti na návštevu delegácie výboru LIBE na Sicílii a Lampeduse
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2012/2622(RSP)]
71Termín pointRozhodné právo pre mimozmluvné záväzky (RÍM II)
Správa:  Cecilia Wikström (A7-0152/2012)
Správa s odporúčaniami pre Komisiu o zmene nariadenia (ES) č. 864/2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (RÍM II)
[2009/2170(INI)]
Výbor pre právne veci
79Termín pointObchodné a investičné stratégie pre južné Stredozemie v nadväznosti na revolúcie v arabskom svete
Správa:  Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012)
Správa o obchode pre zmenu: obchodné a investičné stratégie EÚ pre južné Stredozemie v nadväznosti na revolúcie v arabskom svete
[2011/2113(INI)]
Výbor pre medzinárodný obchod
155Termín pointPatentovanie v podstate biologických procesov

Vyhlásenie Komisie
[2012/2623(RSP)]
2  pointJednominútové vystúpenia (článok 150 rokovacieho poriadku)
  pointKrátka prezentácia tejto správy:
67 -Regionálne letiská a letecké služby
Správa:  Philip Bradbourn (A7-0094/2012)
Správa o budúcnosti regionálnych letísk a leteckých služieb v EÚ

[2011/2196(INI)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Predseda Európskeho parlamentu10'
Rada (vrátane odpovedí)15'
Komisia (vrátane odpovedí)40'
Spravodajcovia   (3x6') 18'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (3x1') 3'
Spravodajca (článok 48 ods. 2 rokovacieho poriadku)4'
Poslanci209'
71'3051'24'17'15'3010'3010'309'30
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (6x5') 30'
59item on the agendapointRoaming vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie
Angelika Niebler (A7-0149/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
71item on the agendapointRozhodné právo pre mimozmluvné záväzky (RÍM II)
Cecilia Wikström (A7-0152/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyPondelok, 7. mája 2012, 12:00
79item on the agendapointObchodné a investičné stratégie pre južné Stredozemie v nadväznosti na revolúcie v arabskom svete
Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 2. mája 2012, 12:00
  -Alternatívne spoločné návrhy uzneseníPondelok, 7. mája 2012, 12:00
155item on the agendapointPatentovanie v podstate biologických procesov
  -Návrhy uzneseníStreda, 2. mája 2012, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníPondelok, 7. mája 2012, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 7. mája 2012, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 8. mája 2012, 19:00
Posledná úprava: 9. mája 2012Právne oznámenie