Program
BruselStreda, 9. mája 2012 - Štvrtok, 10. mája 2012  253k
Štvrtok, 10. mája 2012220kVerzia: Streda, 9. mája 2012, 16:23
 Body programu
08:30 - 11:20   Rozpravy
11:30 - 13:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
 Rečnícky čas
 Lehoty

08:30 - 11:20   Rozpravy       Rečnícky čas
  pointSpoločná rozprava - Absolutórium za rok 2010 (43 správ)
100Termín -Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel III, Komisia
Správa:  Christofer Fjellner (A7-0098/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

[COM(2011)0473 - C7-0256/2011 - 2011/2201(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
101Termín -Osobitné správy Európskeho dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2010
Správa:  Christofer Fjellner (A7-0102/2012)
Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2010

[2011/2225(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
102Termín -Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky parlament
Správa:  Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel I – Európsky parlament

[COM(2011)0473 - C7-0257/2011 - 2011/2202(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
103Termín -Absolutórium za rok 2010: 8., 9. a 10. Európsky rozvojový fond
Správa:  Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0471 - C7-0273/2011 - 2011/2212(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
104Termín -Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Rada
Správa:  Inés Ayala Sender (A7-0095/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel II – Rada

[COM(2011)0473 - C7-0258/2011 - 2011/2203(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
105Termín -Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Súdny dvor
Správa:  Inés Ayala Sender (A7-0088/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel IV – Súdny dvor

[COM(2011)0473 - C7-0259/2011 - 2011/2204(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
106Termín -Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Dvor audítorov
Správa:  Inés Ayala Sender (A7-0091/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel V – Dvor audítorov

[COM(2011)0473 - C7-0260/2011 - 2011/2205(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
107Termín -Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Hospodársky a sociálny výbor
Správa:  Inés Ayala Sender (A7-0092/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

[COM(2011)0473 - C7-0261/2011 - 2011/2206(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
108Termín -Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Výbor regiónov
Správa:  Inés Ayala Sender (A7-0090/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel VII – Výbor regiónov

[COM(2011)0473 - C7-0262/2011 - 2011/2207(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
109Termín -Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky ombudsman
Správa:  Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel VIII – Európsky ombudsman

[COM(2011)0473 - C7-0263/2011 - 2011/2208(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
110Termín -Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Správa:  Inés Ayala Sender (A7-0093/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

[COM(2011)0473 - C7-0264/2011 - 2011/2209(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
111Termín -Absolutórium za rok 2010: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2010: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr Európskej únie

[2011/2232(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
112Termín -Absolutórium za rok 2010: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0280/2011 - 2011/2219(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
113Termín -Absolutórium za rok 2010: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0274/2011 - 2011/2213(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
114Termín -Absolutórium za rok 2010: Európska policajná akadémia (CEPOL)
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0290/2011 - 2011/2230(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
115Termín -Absolutórium za rok 2010: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0293/2011 - 2011/2234(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
116Termín -Absolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0285/2011 - 2011/2224(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
117Termín -Absolutórium za rok 2010: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0287/2011 - 2011/2227(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
118Termín -Absolutórium za rok 2010: Európska chemická agentúra
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0294/2011 - 2011/2235(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
119Termín -Absolutórium za rok 2010: Európska environmentálna agentúra
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0278/2011 - 2011/2217(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
120Termín -Absolutórium za rok 2010: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0286/2011 - 2011/2226(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
121Termín -Absolutórium za rok 2010: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0351/2011 - 2011/2264(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
122Termín -Absolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre lieky
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0281/2011 - 2011/2220(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
123Termín -Absolutórium za rok 2010: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0277/2011 - 2011/2216(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
124Termín -Absolutórium za rok 2010: Európska námorná bezpečnostná agentúra
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0284/2011 - 2011/2223(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
125Termín -Absolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0288/2011 - 2011/2228(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
126Termín -Absolutórium za rok 2010: Európska železničná agentúra
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0289/2011 - 2011/2229(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
127Termín -Absolutórium za rok 2010: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0283/2011 - 2011/2222(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
128Termín -Absolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0279/2011 - 2011/2218(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
129Termín -Absolutórium za rok 2010: Zásobovacia agentúra Euratomu
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0295/2011 - 2011/2236(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
130Termín -Absolutórium za rok 2010: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0275/2011 - 2011/2214(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
131Termín -Absolutórium za rok 2010: Eurojust
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0282/2011 - 2011/2221(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
132Termín -Absolutórium za rok 2010: Europol
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0316/2011 - 2011/2255(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
133Termín -Absolutórium za rok 2010: Agentúra Európskej únie pre základné práva
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0276/2011 - 2011/2215(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
134Termín -Absolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0291/2011 - 2011/2231(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
135Termín -Absolutórium za rok 2010: Agentúra pre európsky GNSS
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0292/2011 - 2011/2233(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
136Termín -Absolutórium za rok 2010: ARTEMIS - vstavané počítačové systémy
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0299/2011 - 2011/2240(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
137Termín -Absolutórium za rok 2010: Čisté nebo – aeronautika a životné prostredie
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0298/2011 - 2011/2239(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
138Termín -Absolutórium za rok 2010: spoločný podnik ENIAC
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0352/2011 - 2011/2265(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
139Termín -Absolutórium za rok 2010: spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH)
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0301/2011 - 2011/2242(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
140Termín -Absolutórium za rok 2010: iniciatíva za inovačnú medicínu (IMI)
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0300/2011 - 2011/2241(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
141Termín -Absolutórium za rok 2010: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0296/2011 - 2011/2237(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
142Termín -Absolutórium za rok 2010: spoločný podnik SESAR
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2010

[COM(2011)0473 - C7-0297/2011 - 2011/2238(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
11:30 - 13:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
82***IvoteOchrana pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva
Správa:  Vital Moreira (A7-0140/2012)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva
[COM(2012)0041 - C7-0030/2012 - 2012/0019(COD)]
Výbor pre medzinárodný obchod
Článok 138
53***IvoteObmedzenie dovozu určitých výrobkov z ocele z Ruska
Správa:  Robert Sturdy (A7-0085/2012)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1342/2007 o spravovaní určitých obmedzení dovozu určitých výrobkov z ocele z Ruskej federácie
[COM(2011)0715 - C7-0396/2011 - 2011/0315(COD)]
Výbor pre medzinárodný obchod
Článok 138
83***voteElektronické uverejňovanie Úradného vestníka Európskej únie
Odporúčanie:  Zbigniew Ziobro (A7-0087/2012)
Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie
[10222/2011 - C7-0076/2012 - 2011/0070(APP)]
Výbor pre právne veci
Článok 138
159 voteŽiadosť o ochranu parlamentnej imunity Cornelia Vadima Tudora
Správa:  Cecilia Wikström (A7-0151/2012)
Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad Cornelia Vadima Tudora
[2011/2100(IMM)]
Výbor pre právne veci
Článok 138
67 voteRegionálne letiská a letecké služby
Správa:  Philip Bradbourn (A7-0094/2012)
Správa o budúcnosti regionálnych letísk a leteckých služieb v EÚ
[2011/2196(INI)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Článok 138
100Termín voteAbsolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel III, Komisia
Správa:  Christofer Fjellner (A7-0098/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry
[COM(2011)0473 - C7-0256/2011 - 2011/2201(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
101Termín voteOsobitné správy Európskeho dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2010
Správa:  Christofer Fjellner (A7-0102/2012)
Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2010
[2011/2225(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
102Termín voteAbsolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky parlament
Správa:  Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel I – Európsky parlament
[COM(2011)0473 - C7-0257/2011 - 2011/2202(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
103Termín voteAbsolutórium za rok 2010: 8., 9. a 10. Európsky rozvojový fond
Správa:  Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0471 - C7-0273/2011 - 2011/2212(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
104Termín voteAbsolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Rada
Správa:  Inés Ayala Sender (A7-0095/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel II – Rada
[COM(2011)0473 - C7-0258/2011 - 2011/2203(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
105Termín voteAbsolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Súdny dvor
Správa:  Inés Ayala Sender (A7-0088/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel IV – Súdny dvor
[COM(2011)0473 - C7-0259/2011 - 2011/2204(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
106Termín voteAbsolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Dvor audítorov
Správa:  Inés Ayala Sender (A7-0091/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel V – Dvor audítorov
[COM(2011)0473 - C7-0260/2011 - 2011/2205(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
107Termín voteAbsolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Hospodársky a sociálny výbor
Správa:  Inés Ayala Sender (A7-0092/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor
[COM(2011)0473 - C7-0261/2011 - 2011/2206(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
108Termín voteAbsolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Výbor regiónov
Správa:  Inés Ayala Sender (A7-0090/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel VII – Výbor regiónov
[COM(2011)0473 - C7-0262/2011 - 2011/2207(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
109Termín voteAbsolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky ombudsman
Správa:  Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel VIII – Európsky ombudsman
[COM(2011)0473 - C7-0263/2011 - 2011/2208(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
110Termín voteAbsolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Správa:  Inés Ayala Sender (A7-0093/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
[COM(2011)0473 - C7-0264/2011 - 2011/2209(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
111Termín voteAbsolutórium za rok 2010: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2010: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr Európskej únie
[2011/2232(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
112Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0280/2011 - 2011/2219(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
113Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0274/2011 - 2011/2213(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
114Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Európska policajná akadémia (CEPOL)
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0290/2011 - 2011/2230(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
115Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0293/2011 - 2011/2234(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
116Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0285/2011 - 2011/2224(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
117Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0287/2011 - 2011/2227(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
118Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Európska chemická agentúra
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0294/2011 - 2011/2235(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
119Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Európska environmentálna agentúra
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0278/2011 - 2011/2217(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
120Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0286/2011 - 2011/2226(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
121Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0351/2011 - 2011/2264(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
122Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre lieky
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0281/2011 - 2011/2220(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
123Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0277/2011 - 2011/2216(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
124Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Európska námorná bezpečnostná agentúra
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0284/2011 - 2011/2223(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
125Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0288/2011 - 2011/2228(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
126Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Európska železničná agentúra
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0289/2011 - 2011/2229(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
127Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0283/2011 - 2011/2222(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
128Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0279/2011 - 2011/2218(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
129Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Zásobovacia agentúra Euratomu
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0295/2011 - 2011/2236(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
130Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0275/2011 - 2011/2214(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
131Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Eurojust
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0282/2011 - 2011/2221(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
132Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Europol
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0316/2011 - 2011/2255(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
133Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Agentúra Európskej únie pre základné práva
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0276/2011 - 2011/2215(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
134Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0291/2011 - 2011/2231(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
135Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Agentúra pre európsky GNSS
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0292/2011 - 2011/2233(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
136Termín voteAbsolutórium za rok 2010: ARTEMIS - vstavané počítačové systémy
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0299/2011 - 2011/2240(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
137Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Čisté nebo – aeronautika a životné prostredie
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0298/2011 - 2011/2239(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
138Termín voteAbsolutórium za rok 2010: spoločný podnik ENIAC
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0352/2011 - 2011/2265(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
139Termín voteAbsolutórium za rok 2010: spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH)
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0301/2011 - 2011/2242(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
140Termín voteAbsolutórium za rok 2010: iniciatíva za inovačnú medicínu (IMI)
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0300/2011 - 2011/2241(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
141Termín voteAbsolutórium za rok 2010: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0296/2011 - 2011/2237(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
142Termín voteAbsolutórium za rok 2010: spoločný podnik SESAR
Správa:  Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2010
[COM(2011)0473 - C7-0297/2011 - 2011/2238(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
60Termín voteOchrana finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom – Výročná správa 2010
Správa:  Zigmantas Balčytis (A7-0121/2012)
Správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom – Výročná správa 2010
[2011/2154(INI)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
59Termín***IvoteRoaming vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie
Správa:  Angelika Niebler (A7-0149/2012)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie)
[COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
81Termín***IvoteVývoz a dovoz nebezpečných chemikálií
Správa:  Dan Jørgensen (A7-0015/2012)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (prepracované znenie)
[COM(2011)0245 - C7-0107/2011 - 2011/0105(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
78Termín voteZmena a doplnenie článkov 87a a 88
Správa:  Carlo Casini (A7-0072/2012)
Správa o zmene a doplnení článkov 87a a 88 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu
[2009/2195(REG)]
Výbor pre ústavné veci
71Termín voteRozhodné právo pre mimozmluvné záväzky (RÍM II)
Správa:  Cecilia Wikström (A7-0152/2012)
Správa s odporúčaniami pre Komisiu o zmene nariadenia (ES) č. 864/2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (RÍM II)
[2009/2170(INI)]
Výbor pre právne veci
79Termín voteObchodné a investičné stratégie pre južné Stredozemie v nadväznosti na revolúcie v arabskom svete
Správa:  Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012)
Správa o obchode pre zmenu: obchodné a investičné stratégie EÚ pre južné Stredozemie v nadväznosti na revolúcie v arabskom svete
[2011/2113(INI)]
Výbor pre medzinárodný obchod
155Termín votePatentovanie v podstate biologických procesov

Návrhy uznesení
[2012/2623(RSP)]
B7-0228/2012
97Termín voteNámorné pirátstvo
Návrhy uznesení
[2011/2962(RSP)]
RC-B7-0223/2012, B7-0223/2012, B7-0224/2012, B7-0225/2012, B7-0226/2012, B7-0227/2012
Rozprava : Streda, 14. marca 2012
08:30 - 11:20   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)5'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Predseda Dvora audítorov (vrátane odpovedí)5'
Spravodajcovia   (5x6') 30'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (18x1') 18'
Poslanci60'
18'13'7'5'305'4'4'4'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
100item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel III, Komisia
Christofer Fjellner (A7-0098/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
101item on the agendapointOsobitné správy Európskeho dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2010
Christofer Fjellner (A7-0102/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
102item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky parlament
Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
103item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: 8., 9. a 10. Európsky rozvojový fond
Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
104item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Rada
Inés Ayala Sender (A7-0095/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
105item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Súdny dvor
Inés Ayala Sender (A7-0088/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
106item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Dvor audítorov
Inés Ayala Sender (A7-0091/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
107item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Hospodársky a sociálny výbor
Inés Ayala Sender (A7-0092/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
108item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Výbor regiónov
Inés Ayala Sender (A7-0090/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
109item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky ombudsman
Inés Ayala Sender (A7-0089/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
110item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Inés Ayala Sender (A7-0093/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
111item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
112item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
113item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)
Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
114item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Európska policajná akadémia (CEPOL)
Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
115item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva
Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
116item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
117item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
118item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Európska chemická agentúra
Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
119item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Európska environmentálna agentúra
Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
120item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
121item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
122item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre lieky
Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
123item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
124item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Európska námorná bezpečnostná agentúra
Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
125item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií
Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
126item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Európska železničná agentúra
Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
127item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
128item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
129item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Zásobovacia agentúra Euratomu
Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
130item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
131item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Eurojust
Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
132item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Europol
Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
133item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Agentúra Európskej únie pre základné práva
Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
134item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)
Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
135item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Agentúra pre európsky GNSS
Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
136item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: ARTEMIS - vstavané počítačové systémy
Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
137item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Čisté nebo – aeronautika a životné prostredie
Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
138item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: spoločný podnik ENIAC
Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
139item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH)
Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
140item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: iniciatíva za inovačnú medicínu (IMI)
Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
141item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
142item on the agendapointAbsolutórium za rok 2010: spoločný podnik SESAR
Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
60item on the agendapointOchrana finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom – Výročná správa 2010
Zigmantas Balčytis (A7-0121/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
59item on the agendapointRoaming vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie
Angelika Niebler (A7-0149/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
81item on the agendapointVývoz a dovoz nebezpečných chemikálií
Dan Jørgensen (A7-0015/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
78item on the agendapointZmena a doplnenie článkov 87a a 88
Carlo Casini (A7-0072/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 2. mája 2012, 12:00
71item on the agendapointRozhodné právo pre mimozmluvné záväzky (RÍM II)
Cecilia Wikström (A7-0152/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyPondelok, 7. mája 2012, 12:00
79item on the agendapointObchodné a investičné stratégie pre južné Stredozemie v nadväznosti na revolúcie v arabskom svete
Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 2. mája 2012, 12:00
  -Alternatívne spoločné návrhy uzneseníPondelok, 7. mája 2012, 12:00
155item on the agendapointPatentovanie v podstate biologických procesov
  -Návrhy uzneseníStreda, 2. mája 2012, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníPondelok, 7. mája 2012, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 7. mája 2012, 13:00
97item on the agendapointNámorné pirátstvo
  -Návrhy uzneseníStreda, 2. mája 2012, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníPondelok, 7. mája 2012, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 7. mája 2012, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 8. mája 2012, 19:00
Posledná úprava: 9. mája 2012Právne oznámenie