Päevakord
BrüsselKolmapäev, 9. mai 2012 - Neljapäev, 10. mai 2012  246k
Neljapäev, 10. mai 2012210kVersioon: Kolmapäev, 9. mai 2012, 16:46
 Päevakorra punktid
08:30 - 11:20   Arutelud
11:30 - 13:30   HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta
 Kõneaeg
 Tähtajad

08:30 - 11:20   Arutelud       Kõneaeg
  pointÜhine arutelu - 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (43 raportit)
100Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, III jagu, komisjon
Raport:  Christofer Fjellner (A7-0098/2012)
Raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

[COM(2011)0473 - C7-0256/2011 - 2011/2201(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
101Tähtaeg -Kontrollikoja eriaruanded komisjoni 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kontekstis
Raport:  Christofer Fjellner (A7-0102/2012)
Raport kontrollikoja eriaruannete kohta komisjoni 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kontekstis

[2011/2225(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
102Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Parlament
Raport:  Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012)
Raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament

[COM(2011)0473 - C7-0257/2011 - 2011/2202(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
103Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufond
Raport:  Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)
Raport kaheksanda, üheksanda ja kümnenda Euroopa Arengufondi 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0471 - C7-0273/2011 - 2011/2212(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
104Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, nõukogu
Raport:  Inés Ayala Sender (A7-0095/2012)
Raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Nõukogu

[COM(2011)0473 - C7-0258/2011 - 2011/2203(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
105Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Kohus
Raport:  Inés Ayala Sender (A7-0088/2012)
Raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus

[COM(2011)0473 - C7-0259/2011 - 2011/2204(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
106Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, kontrollikoda
Raport:  Inés Ayala Sender (A7-0091/2012)
Raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda

[COM(2011)0473 - C7-0260/2011 - 2011/2205(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
107Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport:  Inés Ayala Sender (A7-0092/2012)
Raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

[COM(2011)0473 - C7-0261/2011 - 2011/2206(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
108Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Regioonide Komitee
Raport:  Inés Ayala Sender (A7-0090/2012)
Raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu - Regioonide Komitee

[COM(2011)0473 - C7-0262/2011 - 2011/2207(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
109Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Ombudsman
Raport:  Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)
Raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman

[COM(2011)0473 - C7-0263/2011 - 2011/2208(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
110Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport:  Inés Ayala Sender (A7-0093/2012)
Raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor

[COM(2011)0473 - C7-0264/2011 - 2011/2209(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
111Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012)
Raport Euroopa Liidu ametite 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: Euroopa Liidu ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll

[2011/2232(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
112Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012)
Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0280/2011 - 2011/2219(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
113Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012)
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0274/2011 - 2011/2213(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
114Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL)
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012)
Raport Euroopa Politseikolledži 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0290/2011 - 2011/2230(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
115Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012)
Raport Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0293/2011 - 2011/2234(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
116Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012)
Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0285/2011 - 2011/2224(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
117Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012)
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0287/2011 - 2011/2227(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
118Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012)
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0294/2011 - 2011/2235(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
119Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012)
Raport Euroopa Keskkonnaameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0278/2011 - 2011/2217(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
120Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012)
Raport Euroopa Toiduohutusameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0286/2011 - 2011/2226(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
121Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012)
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0351/2011 - 2011/2264(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
122Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012)
Raport Euroopa Ravimiameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0281/2011 - 2011/2220(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
123Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012)
Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0277/2011 - 2011/2216(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
124Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)
Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0284/2011 - 2011/2223(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
125Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012)
Raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0288/2011 - 2011/2228(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
126Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012)
Raport Euroopa Raudteeagentuuri 2010. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0289/2011 - 2011/2229(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
127Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012)
Raport Euroopa Koolitusfondi 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0283/2011 - 2011/2222(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
128Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012)
Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0279/2011 - 2011/2218(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
129Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012)
Raport Euratomi Tarneagentuuri 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0295/2011 - 2011/2236(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
130Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012)
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0275/2011 - 2011/2214(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
131Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012)
Raporti Eurojusti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise
kohta

[COM(2011)0473 - C7-0282/2011 - 2011/2221(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
132Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Europol
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012)
Raport Euroopa Politseiameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0316/2011 - 2011/2255(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
133Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012)
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0276/2011 - 2011/2215(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
134Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (FRONTEX)
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012)
Raport Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2010. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0291/2011 - 2011/2231(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
135Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012)
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0292/2011 - 2011/2233(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
136Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ARTEMIS - manussüsteemid
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012)
Raport ühisettevõtte ARTEMIS 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0299/2011 - 2011/2240(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
137Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Clean Sky - aeronautika ja keskkond
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012)
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0298/2011 - 2011/2239(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
138Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ENIAC
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012)
Raport ühisettevõtte ENIAC 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0352/2011 - 2011/2265(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
139Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (FCH)
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012)
Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte FCH 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0301/2011 - 2011/2242(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
140Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatus (IMI)
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012)
Raport innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamise ühisettevõtte 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0300/2011 - 2011/2241(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
141Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012)
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0296/2011 - 2011/2237(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
142Tähtaeg -2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012)
Raport ühisettevõtte SESAR 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0297/2011 - 2011/2238(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
11:30 - 13:30   HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta      
82***IvoteKaitse dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed
Raport:  Vital Moreira (A7-0140/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed
[COM(2012)0041 - C7-0030/2012 - 2012/0019(COD)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
kodukorra artikkel 138
53***IvoteTeatavate Venemaalt pärit terasetoodete impordi suhtes kehtestatud piirnormid
Raport:  Robert Sturdy (A7-0085/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamedi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1342/2007 teatavate Venemaa Föderatsioonist pärit terasetoodete impordi suhtes kehtestatud teatavate piirnormide haldamise kohta

[COM(2011)0715 - C7-0396/2011 - 2011/0315(COD)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
kodukorra artikkel 138
83***voteEuroopa Liidu Teataja elektrooniline avaldamine
Soovitus:  Zbigniew Ziobro (A7-0087/2012)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu Euroopa Liidu Teataja elektroonilise avaldamise kohta

[10222/2011 - C7-0076/2012 - 2011/0070(APP)]
Õiguskomisjon
kodukorra artikkel 138
159 voteParlamendiliikme Corneliu Vadim Tudori puutumatuse kaitsmise taotlus
Raport:  Cecilia Wikström (A7-0151/2012)
Raport Corneliu Vadim Tudori puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta
[2011/2100(IMM)]
Õiguskomisjon
kodukorra artikkel 138
67 votePiirkondlikud lennujaamad ja lennuteenused
Raport:  Philip Bradbourn (A7-0094/2012)
Raport piirkondlike lennujaamade ja lennuteenuste tuleviku kohta ELis
[2011/2196(INI)]
Transpordi- ja turismikomisjon
kodukorra artikkel 138
100Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, III jagu, komisjon
Raport:  Christofer Fjellner (A7-0098/2012)
Raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

[COM(2011)0473 - C7-0256/2011 - 2011/2201(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
101Tähtaeg voteKontrollikoja eriaruanded komisjoni 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kontekstis
Raport:  Christofer Fjellner (A7-0102/2012)
Raport kontrollikoja eriaruannete kohta komisjoni 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kontekstis

[2011/2225(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
102Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Parlament
Raport:  Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012)
Raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament
[COM(2011)0473 - C7-0257/2011 - 2011/2202(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
103Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufond
Raport:  Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)
Raport kaheksanda, üheksanda ja kümnenda Euroopa Arengufondi 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0471 - C7-0273/2011 - 2011/2212(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
104Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, nõukogu
Raport:  Inés Ayala Sender (A7-0095/2012)
Raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Nõukogu
[COM(2011)0473 - C7-0258/2011 - 2011/2203(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
105Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Kohus
Raport:  Inés Ayala Sender (A7-0088/2012)
Raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus
[COM(2011)0473 - C7-0259/2011 - 2011/2204(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
106Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, kontrollikoda
Raport:  Inés Ayala Sender (A7-0091/2012)
Raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda
[COM(2011)0473 - C7-0260/2011 - 2011/2205(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
107Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport:  Inés Ayala Sender (A7-0092/2012)
Raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
[COM(2011)0473 - C7-0261/2011 - 2011/2206(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
108Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Regioonide Komitee
Raport:  Inés Ayala Sender (A7-0090/2012)
Raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu - Regioonide Komitee
[COM(2011)0473 - C7-0262/2011 - 2011/2207(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
109Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Ombudsman
Raport:  Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)
Raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman
[COM(2011)0473 - C7-0263/2011 - 2011/2208(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
110Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport:  Inés Ayala Sender (A7-0093/2012)
Raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor
[COM(2011)0473 - C7-0264/2011 - 2011/2209(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
111Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012)
Raport Euroopa Liidu ametite 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: Euroopa Liidu ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll
[2011/2232(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
112Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012)
Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[COM(2011)0473 - C7-0280/2011 - 2011/2219(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
113Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012)
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[COM(2011)0473 - C7-0274/2011 - 2011/2213(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
114Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL)
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012)
Raport Euroopa Politseikolledži 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[COM(2011)0473 - C7-0290/2011 - 2011/2230(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
115Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012)
Raport Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0293/2011 - 2011/2234(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
116Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012)
Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[COM(2011)0473 - C7-0285/2011 - 2011/2224(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
117Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012)
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0287/2011 - 2011/2227(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
118Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012)
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0294/2011 - 2011/2235(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
119Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012)
Raport Euroopa Keskkonnaameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0278/2011 - 2011/2217(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
120Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012)
Raport Euroopa Toiduohutusameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0286/2011 - 2011/2226(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
121Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012)
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[COM(2011)0473 - C7-0351/2011 - 2011/2264(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
122Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012)
Raport Euroopa Ravimiameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0281/2011 - 2011/2220(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
123Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012)
Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[COM(2011)0473 - C7-0277/2011 - 2011/2216(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
124Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)
Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[COM(2011)0473 - C7-0284/2011 - 2011/2223(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
125Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012)
Raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0288/2011 - 2011/2228(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
126Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012)
Raport Euroopa Raudteeagentuuri 2010. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[COM(2011)0473 - C7-0289/2011 - 2011/2229(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
127Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012)
Raport Euroopa Koolitusfondi 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[COM(2011)0473 - C7-0283/2011 - 2011/2222(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
128Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012)
Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[COM(2011)0473 - C7-0279/2011 - 2011/2218(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
129Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012)
Raport Euratomi Tarneagentuuri 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[COM(2011)0473 - C7-0295/2011 - 2011/2236(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
130Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012)
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[COM(2011)0473 - C7-0275/2011 - 2011/2214(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
131Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012)
Raporti Eurojusti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise
kohta

[COM(2011)0473 - C7-0282/2011 - 2011/2221(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
132Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Europol
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012)
Raport Euroopa Politseiameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0316/2011 - 2011/2255(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
133Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012)
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[COM(2011)0473 - C7-0276/2011 - 2011/2215(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
134Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (FRONTEX)
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012)
Raport Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2010. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0291/2011 - 2011/2231(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
135Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012)
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[COM(2011)0473 - C7-0292/2011 - 2011/2233(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
136Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ARTEMIS - manussüsteemid
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012)
Raport ühisettevõtte ARTEMIS 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0299/2011 - 2011/2240(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
137Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Clean Sky - aeronautika ja keskkond
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012)
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0298/2011 - 2011/2239(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
138Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ENIAC
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012)
Raport ühisettevõtte ENIAC 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[COM(2011)0473 - C7-0352/2011 - 2011/2265(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
139Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (FCH)
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012)
Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte FCH 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0301/2011 - 2011/2242(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
140Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatus (IMI)
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012)
Raport innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamise ühisettevõtte 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[COM(2011)0473 - C7-0300/2011 - 2011/2241(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
141Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012)
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[COM(2011)0473 - C7-0296/2011 - 2011/2237(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
142Tähtaeg vote2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
Raport:  Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012)
Raport ühisettevõtte SESAR 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2011)0473 - C7-0297/2011 - 2011/2238(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
60Tähtaeg voteEuroopa Liidu finantshuvide kaitse - pettustevastane võitlus - 2010. aasta aruanne
Raport:  Zigmantas Balčytis (A7-0121/2012)
Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitleva 2010. aasta aruande kohta

[2011/2154(INI)]
Eelarvekontrollikomisjon
59Tähtaeg***IvoteRändlus üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires
Raport:  Angelika Niebler (A7-0149/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti sõnastatud)
[COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
81Tähtaeg***IvoteOhtlike kemikaalide eksport ja import
Raport:  Dan Jørgensen (A7-0015/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (uuesti sõnastatud)
[COM(2011)0245 - C7-0107/2011 - 2011/0105(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
78Tähtaeg voteEuroopa Parlamendi kodukorra artiklite 87 ja 88 muutmine
Raport:  Carlo Casini (A7-0072/2012)
Raport Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite 87a ja 88 muutmise kohta
[2009/2195(REG)]
Põhiseaduskomisjon
71Tähtaeg voteLepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatav õigus (Rooma II)
Raport:  Cecilia Wikström (A7-0152/2012)
Raport soovitustega komisjonile muuta määrust (EÜ) nr 864/2007 lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta („Rooma II”)
[2009/2170(INI)]
Õiguskomisjon
79Tähtaeg voteKaubandus- ja investeerimisstrateegia Vahemere lõunapiirkonna riikides pärast araabia maade kevadisi revolutsioone
Raport:  Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012)
Raport kaubanduse kohta muutuse nimel: ELi kaubandus- ja investeerimisstrateegia Vahemere lõunapiirkonna riikides pärast araabia maade kevadisi revolutsioone
[2011/2113(INI)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
155Tähtaeg voteOlemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimine
Resolutsiooni ettepanekud
[2012/2623(RSP)]
B7-0228/2012
97Tähtaeg voteMerepiraatlus
Resolutsiooni ettepanekud
[2011/2962(RSP)]
RC-B7-0223/2012, B7-0223/2012, B7-0224/2012, B7-0225/2012, B7-0226/2012, B7-0227/2012
Arutelu: Kolmapäev, 14. märts 2012
08:30 - 11:20   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)5'
Komisjon (koos vastustega)10'
Kontrollikoja president (koos vastustega)5'
Raportöörid   (5x6') 30'
Arvamuse koostajad   (18x1') 18'
Parlamendiliikmed60'
18'13'7'5'305'4'4'4'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
100item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, III jagu, komisjon
Christofer Fjellner (A7-0098/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
101item on the agendapointKontrollikoja eriaruanded komisjoni 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kontekstis
Christofer Fjellner (A7-0102/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
102item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Parlament
Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
103item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufond
Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
104item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, nõukogu
Inés Ayala Sender (A7-0095/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
105item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Kohus
Inés Ayala Sender (A7-0088/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
106item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, kontrollikoda
Inés Ayala Sender (A7-0091/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
107item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Inés Ayala Sender (A7-0092/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
108item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Regioonide Komitee
Inés Ayala Sender (A7-0090/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
109item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Ombudsman
Inés Ayala Sender (A7-0089/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
110item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Andmekaitseinspektor
Inés Ayala Sender (A7-0093/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
111item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll
Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
112item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
113item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
114item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL)
Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
115item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur
Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
116item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet
Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
117item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
118item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet
Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
119item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet
Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
120item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet
Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
121item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
122item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet
Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
123item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
124item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet
Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
125item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet
Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
126item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur
Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
127item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond
Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
128item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
129item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur
Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
130item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond
Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
131item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust
Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
132item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Europol
Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
133item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
134item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (FRONTEX)
Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
135item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur
Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
136item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ARTEMIS - manussüsteemid
Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
137item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Clean Sky - aeronautika ja keskkond
Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
138item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ENIAC
Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
139item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (FCH)
Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
140item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatus (IMI)
Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
141item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
142item on the agendapoint2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
60item on the agendapointEuroopa Liidu finantshuvide kaitse - pettustevastane võitlus - 2010. aasta aruanne
Zigmantas Balčytis (A7-0121/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
59item on the agendapointRändlus üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires
Angelika Niebler (A7-0149/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
81item on the agendapointOhtlike kemikaalide eksport ja import
Dan Jørgensen (A7-0015/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
78item on the agendapointEuroopa Parlamendi kodukorra artiklite 87 ja 88 muutmine
Carlo Casini (A7-0072/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
71item on the agendapointLepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatav õigus (Rooma II)
Cecilia Wikström (A7-0152/2012
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 7. mai 2012, 12:00
79item on the agendapointKaubandus- ja investeerimisstrateegia Vahemere lõunapiirkonna riikides pärast araabia maade kevadisi revolutsioone
Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Esmaspäev, 7. mai 2012, 12:00
155item on the agendapointOlemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimine
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 7. mai 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 7. mai 2012, 13:00
97item on the agendapointMerepiraatlus
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 2. mai 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 7. mai 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 7. mai 2012, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 8. mai 2012, 19:00
Viimane päevakajastamine: 9. mai 2012Õigusalane teave