Darba kārtība
BriseleTrešdiena, 2012. gada 9. maija - Ceturtdiena, 2012. gada 10. maija  253k
Ceturtdiena, 2012. gada 10. maijs216kVersija: Trešdiena, 2012. gada 9. maijs, 16:15
 Darba kārtības punkti
08:30 - 11:20   Debates
11:30 - 13:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

08:30 - 11:20   Debates       Uzstāšanās laiks
  pointKopīgās debates - 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana (43 ziņojumi)
100Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES vispārējais budžets, III iedaļa — Komisija
Ziņojums:  Christofer Fjellner (A7-0098/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija un izpildaģentūras

[COM(2011)0473 - C7-0256/2011 - 2011/2201(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
101Termiņi -Eiropas Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar Komisijas 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Ziņojums:  Christofer Fjellner (A7-0102/2012)
Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar Komisijas 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2011/2225(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
102Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Parlaments
Ziņojums:  Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments

[COM(2011)0473 - C7-0257/2011 - 2011/2202(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
103Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonds (EAF)
Ziņojums:  Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)
Ziņojums par 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonda 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0471 - C7-0273/2011 - 2011/2212(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
104Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Padome
Ziņojums:  Inés Ayala Sender (A7-0095/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Padome

[COM(2011)0473 - C7-0258/2011 - 2011/2203(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
105Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Tiesa
Ziņojums:  Inés Ayala Sender (A7-0088/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa

[COM(2011)0473 - C7-0259/2011 - 2011/2204(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
106Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Revīzijas palāta
Ziņojums:  Inés Ayala Sender (A7-0091/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta

[COM(2011)0473 - C7-0260/2011 - 2011/2205(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
107Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums:  Inés Ayala Sender (A7-0092/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

[COM(2011)0473 - C7-0261/2011 - 2011/2206(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
108Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Reģionu komiteja
Ziņojums:  Inés Ayala Sender (A7-0090/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja

[COM(2011)0473 - C7-0262/2011 - 2011/2207(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
109Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ombuds
Ziņojums:  Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds

[COM(2011)0473 - C7-0263/2011 - 2011/2208(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
110Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums:  Inés Ayala Sender (A7-0093/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

[COM(2011)0473 - C7-0264/2011 - 2011/2209(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
111Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — Eiropas Savienības aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole

[2011/2232(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
112Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0280/2011 - 2011/2219(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
113Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012)
Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0274/2011 - 2011/2213(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
114Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012)
Ziņojums par Eiropas Policijas akadēmijas 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0290/2011 - 2011/2230(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
115Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012)
Ziņojums par Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0293/2011 - 2011/2234(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
116Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012)
Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0285/2011 - 2011/2224(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
117Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (CEPCM)
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012)
Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0287/2011 - 2011/2227(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
118Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012)
Ziņojums par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0294/2011 - 2011/2235(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
119Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012)
Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0278/2011 - 2011/2217(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
120Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012)
Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0286/2011 - 2011/2226(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
121Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012)
Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0351/2011 - 2011/2264(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
122Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012)
Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0281/2011 - 2011/2220(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
123Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012)
Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0277/2011 - 2011/2216(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
124Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)
Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0284/2011 - 2011/2223(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
125Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012)
Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0288/2011 - 2011/2228(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
126Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012)
Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0289/2011 - 2011/2229(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
127Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012)
Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0283/2011 - 2011/2222(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
128Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012)
Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0279/2011 - 2011/2218(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
129Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012)
Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0295/2011 - 2011/2236(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
130Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012)
Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0275/2011 - 2011/2214(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
131Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eurojust
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012)
Ziņojums par Eurojust 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0282/2011 - 2011/2221(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
132Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Europol
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012)
Ziņojums par Eiropas Policijas biroja 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0316/2011 - 2011/2255(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
133Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0276/2011 - 2011/2215(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
134Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX)
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012)
Ziņojums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0291/2011 - 2011/2231(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
135Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012)
Ziņojums par Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0292/2011 - 2011/2233(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
136Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ARTEMIS (kopīgā tehnoloģiju iniciatīva iegulto datorsistēmu jomā)
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012)
Ziņojums par kopuzņēmuma ARTEMIS 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0299/2011 - 2011/2240(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
137Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Clean Sky” (aviotransports un vide)
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012)
Ziņojums par kopuzņēmuma “Clean Sky” 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0298/2011 - 2011/2239(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
138Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ENIAC
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012)
Ziņojums par kopuzņēmuma ENIAC 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0352/2011 - 2011/2265(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
139Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums kurināmā elementu un ūdeņraža jomā (FCH)
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012)
Ziņojums par kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0301/2011 - 2011/2242(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
140Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums IMI (iniciatīva novatorisku zāļu jomā)
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012)
Ziņojums par IMI kopuzņēmuma (novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai) 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0300/2011 - 2011/2241(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
141Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģijas attīstības vajadzībām
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012)
Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0296/2011 - 2011/2237(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
142Termiņi -2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums SESAR
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012)
Ziņojums par kopuzņēmuma SESAR 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2011)0473 - C7-0297/2011 - 2011/2238(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
11:30 - 13:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
82***IvoteAizsardzība pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis
Ziņojums:  Vital Moreira (A7-0140/2012)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis
[COM(2012)0041 - C7-0030/2012 - 2012/0019(COD)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Reglamenta 138. pants
53***IvoteIerobežojumi attiecībā uz noteiktu tērauda izstrādājumu importu no Krievijas
Ziņojums:  Robert Sturdy (A7-0085/2012)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2007 par dažu tādu ierobežojumu pārvaldību, kuri attiecas uz noteiktu tērauda izstrādājumu importu no Krievijas Federācijas
[COM(2011)0715 - C7-0396/2011 - 2011/0315(COD)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Reglamenta 138. pants
83***voteEiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektroniskā publikācija
Ieteikums:  Zbigniew Ziobro (A7-0087/2012)
Ieteikums par projektu Padomes regulai par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju
[10222/2011 - C7-0076/2012 - 2011/0070(APP)]
Juridiskā komiteja
Reglamenta 138. pants
159 votePieprasījums aizstāvēt Corneliu Vadim Tudor deputāta imunitāti
Ziņojums:  Cecilia Wikström (A7-0151/2012)
Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Corneliu Vadim Tudor imunitāti un privilēģijas
[2011/2100(IMM)]
Juridiskā komiteja
Reglamenta 138. pants
67 voteReģionālo lidostu un gaisa satiksmes pakalpojumu nākotne Eiropas Savienībā
Ziņojums:  Philip Bradbourn (A7-0094/2012)
Ziņojums par reģionālo lidostu un gaisa satiksmes pakalpojumu nākotni Eiropas Savienībā
[2011/2196(INI)]
Transporta un tūrisma komiteja
Reglamenta 138. pants
100Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES vispārējais budžets, III iedaļa — Komisija
Ziņojums:  Christofer Fjellner (A7-0098/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija un izpildaģentūras
[COM(2011)0473 - C7-0256/2011 - 2011/2201(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
101Termiņi voteEiropas Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar Komisijas 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Ziņojums:  Christofer Fjellner (A7-0102/2012)
Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar Komisijas 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2011/2225(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
102Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Parlaments
Ziņojums:  Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments
[COM(2011)0473 - C7-0257/2011 - 2011/2202(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
103Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonds (EAF)
Ziņojums:  Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)
Ziņojums par 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonda 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0471 - C7-0273/2011 - 2011/2212(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
104Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Padome
Ziņojums:  Inés Ayala Sender (A7-0095/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Padome
[COM(2011)0473 - C7-0258/2011 - 2011/2203(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
105Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Tiesa
Ziņojums:  Inés Ayala Sender (A7-0088/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa
[COM(2011)0473 - C7-0259/2011 - 2011/2204(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
106Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Revīzijas palāta
Ziņojums:  Inés Ayala Sender (A7-0091/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta
[COM(2011)0473 - C7-0260/2011 - 2011/2205(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
107Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums:  Inés Ayala Sender (A7-0092/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
[COM(2011)0473 - C7-0261/2011 - 2011/2206(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
108Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Reģionu komiteja
Ziņojums:  Inés Ayala Sender (A7-0090/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja
[COM(2011)0473 - C7-0262/2011 - 2011/2207(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
109Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ombuds
Ziņojums:  Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds
[COM(2011)0473 - C7-0263/2011 - 2011/2208(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
110Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums:  Inés Ayala Sender (A7-0093/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
[COM(2011)0473 - C7-0264/2011 - 2011/2209(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
111Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — Eiropas Savienības aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole
[2011/2232(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
112Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0280/2011 - 2011/2219(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
113Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012)
Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0274/2011 - 2011/2213(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
114Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012)
Ziņojums par Eiropas Policijas akadēmijas 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0290/2011 - 2011/2230(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
115Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012)
Ziņojums par Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0293/2011 - 2011/2234(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
116Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012)
Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0285/2011 - 2011/2224(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
117Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (CEPCM)
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012)
Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0287/2011 - 2011/2227(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
118Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012)
Ziņojums par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0294/2011 - 2011/2235(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
119Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012)
Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0278/2011 - 2011/2217(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
120Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012)
Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0286/2011 - 2011/2226(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
121Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012)
Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0351/2011 - 2011/2264(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
122Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012)
Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0281/2011 - 2011/2220(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
123Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012)
Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0277/2011 - 2011/2216(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
124Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)
Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0284/2011 - 2011/2223(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
125Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012)
Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0288/2011 - 2011/2228(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
126Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012)
Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0289/2011 - 2011/2229(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
127Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012)
Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0283/2011 - 2011/2222(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
128Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012)
Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0279/2011 - 2011/2218(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
129Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012)
Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0295/2011 - 2011/2236(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
130Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012)
Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0275/2011 - 2011/2214(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
131Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eurojust
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012)
Ziņojums par Eurojust 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0282/2011 - 2011/2221(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
132Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Europol
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012)
Ziņojums par Eiropas Policijas biroja 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0316/2011 - 2011/2255(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
133Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0276/2011 - 2011/2215(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
134Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX)
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012)
Ziņojums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0291/2011 - 2011/2231(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
135Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012)
Ziņojums par Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0292/2011 - 2011/2233(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
136Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ARTEMIS (kopīgā tehnoloģiju iniciatīva iegulto datorsistēmu jomā)
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012)
Ziņojums par kopuzņēmuma ARTEMIS 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0299/2011 - 2011/2240(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
137Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Clean Sky” (aviotransports un vide)
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012)
Ziņojums par kopuzņēmuma “Clean Sky” 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0298/2011 - 2011/2239(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
138Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ENIAC
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012)
Ziņojums par kopuzņēmuma ENIAC 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0352/2011 - 2011/2265(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
139Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums kurināmā elementu un ūdeņraža jomā (FCH)
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012)
Ziņojums par kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0301/2011 - 2011/2242(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
140Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums IMI (iniciatīva novatorisku zāļu jomā)
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012)
Ziņojums par IMI kopuzņēmuma (novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai) 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0300/2011 - 2011/2241(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
141Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģijas attīstības vajadzībām
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012)
Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0296/2011 - 2011/2237(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
142Termiņi vote2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums SESAR
Ziņojums:  Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012)
Ziņojums par kopuzņēmuma SESAR 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2011)0473 - C7-0297/2011 - 2011/2238(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
60Termiņi voteES finanšu interešu aizsardzība — krāpšanas apkarošana — 2010. gada ziņojums
Ziņojums:  Zigmantas Balčytis (A7-0121/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — krāpšanas apkarošana — 2010. gada ziņojums
[2011/2154(INI)]
Budžeta kontroles komiteja
59Termiņi***IvoteViesabonēšana publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā
Ziņojums:  Angelika Niebler (A7-0149/2012)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādātā redakcija)
[COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
81Termiņi***IvoteBīstamu ķīmisko vielu eksports un imports
Ziņojums:  Dan Jørgensen (A7-0015/2012)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (pārstrādāta redakcija)
[COM(2011)0245 - C7-0107/2011 - 2011/0105(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
78Termiņi voteGrozījumu izdarīšana Reglamenta 87.a un 88. pantā
Ziņojums:  Carlo Casini (A7-0072/2012)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 87.a un 88. panta grozīšanu
[2009/2195(REG)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
71Termiņi voteTiesību akti, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām („Roma II”)
Ziņojums:  Cecilia Wikström (A7-0152/2012)
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 864/2007 par tiesību aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām („Roma II”)
[2009/2170(INI)]
Juridiskā komiteja
79Termiņi voteTirdzniecības un ieguldījumu stratēģija Vidusjūras dienvidu reģionam pēc arābu valstu atmodas revolūcijām
Ziņojums:  Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012)
Ziņojums par tirdzniecību pārmaiņu veicināšanai — ES tirdzniecības un ieguldījumu stratēģija Vidusjūras dienvidu reģionam pēc arābu valstu atmodas revolūcijām
[2011/2113(INI)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
155Termiņi votePēc būtības bioloģisku procesu patentēšana
Rezolūciju priekšlikumi
[2012/2623(RSP)]
B7-0228/2012
97Termiņi voteJūras pirātisms
Rezolūciju priekšlikumi
[2011/2962(RSP)]
RC-B7-0223/2012, B7-0223/2012, B7-0224/2012, B7-0225/2012, B7-0226/2012, B7-0227/2012
Debates: Trešdiena, 2012. gada 14. marts
08:30 - 11:20   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)5'
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Revīzijas palātas priekšsēdētājs (ieskaitot atbildes)5'
Referenti   (5x6') 30'
Atzinumu sagatavotāji   (18x1') 18'
Deputāti 60'
18'13'7'5'305'4'4'4'
Brīvā mikrofona procedūra5'
100item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES vispārējais budžets, III iedaļa — Komisija
Christofer Fjellner (A7-0098/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
101item on the agendapointEiropas Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar Komisijas 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Christofer Fjellner (A7-0102/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
102item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Parlaments
Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
103item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonds (EAF)
Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
104item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Padome
Inés Ayala Sender (A7-0095/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
105item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Tiesa
Inés Ayala Sender (A7-0088/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
106item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Revīzijas palāta
Inés Ayala Sender (A7-0091/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
107item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Inés Ayala Sender (A7-0092/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
108item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Reģionu komiteja
Inés Ayala Sender (A7-0090/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
109item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ombuds
Inés Ayala Sender (A7-0089/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
110item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Inés Ayala Sender (A7-0093/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
111item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole
Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
112item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs
Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
113item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)
Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
114item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)
Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
115item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra
Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
116item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra
Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
117item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (CEPCM)
Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
118item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra
Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
119item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra
Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
120item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde
Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
121item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts
Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
122item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra
Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
123item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
124item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra
Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
125item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
126item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra
Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
127item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds
Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
128item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
129item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra
Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
130item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
131item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eurojust
Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
132item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Europol
Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
133item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
134item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX)
Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
135item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra
Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
136item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ARTEMIS (kopīgā tehnoloģiju iniciatīva iegulto datorsistēmu jomā)
Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
137item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Clean Sky” (aviotransports un vide)
Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
138item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ENIAC
Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
139item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums kurināmā elementu un ūdeņraža jomā (FCH)
Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
140item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums IMI (iniciatīva novatorisku zāļu jomā)
Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
141item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģijas attīstības vajadzībām
Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
142item on the agendapoint2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums SESAR
Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
60item on the agendapointES finanšu interešu aizsardzība — krāpšanas apkarošana — 2010. gada ziņojums
Zigmantas Balčytis (A7-0121/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
59item on the agendapointViesabonēšana publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā
Angelika Niebler (A7-0149/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
81item on the agendapointBīstamu ķīmisko vielu eksports un imports
Dan Jørgensen (A7-0015/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
78item on the agendapointGrozījumu izdarīšana Reglamenta 87.a un 88. pantā
Carlo Casini (A7-0072/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
71item on the agendapointTiesību akti, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām („Roma II”)
Cecilia Wikström (A7-0152/2012
  -GrozījumiPirmdiena, 2012. gada 7. maijs, 12:00
79item on the agendapointTirdzniecības un ieguldījumu stratēģija Vidusjūras dienvidu reģionam pēc arābu valstu atmodas revolūcijām
Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
  -Kopīgi alternatīvi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2012. gada 7. maijs, 12:00
155item on the agendapointPēc būtības bioloģisku procesu patentēšana
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2012. gada 7. maijs, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2012. gada 7. maijs, 13:00
97item on the agendapointJūras pirātisms
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2012. gada 2. maijs, 12:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2012. gada 7. maijs, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2012. gada 7. maijs, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2012. gada 8. maijs, 19:00
Pēdējā atjaunošana - 2012. gada 9. maijaJuridisks paziņojums