Dagsorden
StrasbourgMandag den 21. maj 2012 - Torsdag den 24. maj 2012  243k
Mandag den 21. maj 2012181kUdgave: Onsdag den 23. maj 2012, 13:30
 Punkter på dagsordenen
17:00 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

17:00 - 23:00   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
69Frist pointResultattavlen for det indre marked
Betænkning:  Simon Busuttil (A7-0153/2012)
Betænkning om resultattavlen for det indre marked
[2011/2155(INI)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
120 pointVisumfritagelse ved rejser til Canada for alle EU-borgere og den omfattende økonomiske og handelsmæssige aftale mellem EU og Canada
Redegørelse fra Kommissionen
[2012/2656(RSP)]
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 150)
  pointKortfattet forelæggelse af følgende betænkninger:
70 -Den Europæiske Unions interne sikkerhedsstrategi
Betænkning:  Rita Borsellino (A7-0143/2012)
Betænkning om Den Europæiske Unions interne sikkerhedsstrategi

[2010/2308(INI)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
27 -En EU-tilgang til strafferetten
Betænkning:  Cornelis de Jong (A7-0144/2012)
Betænkning om en EU-tilgang til strafferetten

[2010/2310(INI)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
73Frist -Et 2020-perspektiv for kvinder i Tyrkiet
Betænkning:  Emine Bozkurt (A7-0138/2012)
Betænkning om et 2020-perspektiv for kvinder i Tyrkiet

[2011/2066(INI)]
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
43 -Styrkelse af sårbare forbrugeres rettigheder
Betænkning:  María Irigoyen Pérez (A7-0155/2012)
Betænkning om en strategi til styrkelse af sårbare forbrugeres rettigheder

[2011/2272(INI)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
17:00 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)35'
Ordfører6'
Ordførere (forretningsordenens artikel 48, stk. 2)   (4x4') 16'
Medlemmer135'
45'32'15'3011'10'7'307'306'30
Catch-the-eye   (6x5') 30'
69item on the agendapointResultattavlen for det indre marked
Simon Busuttil (A7-0153/2012
  -ÆndringsforslagOnsdag den 16. maj 2012, 12:00
73item on the agendapointEt 2020-perspektiv for kvinder i Tyrkiet
Emine Bozkurt (A7-0138/2012
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 16. maj 2012, 12:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 18. maj 2012, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 21. maj 2012, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 22. maj 2012, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 122)Torsdag den 24. maj 2012, 10:00
Seneste opdatering: 23. maj 2012Juridisk meddelelse