Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2012. gada 21. maija - Ceturtdiena, 2012. gada 24. maija  239k
Otrdiena, 2012. gada 22. maijs190kVersija: Trešdiena, 2012. gada 23. maijs, 13:33
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   Debates
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 21:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
  pointKopīgās debates - Struktūrfondu pieejamība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un MVU definīcija
106 -Struktūrfondu pieejamība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)
Padomes un Komisijas paziņojumi

[2012/2642(RSP)]
107 -MVU definīcijas izvērtēšana
Padomes un Komisijas paziņojumi

[2012/2638(RSP)]
122Termiņi pointStāvoklis Ukrainā, Jūlijas Timošenko lieta
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2012/2658(RSP)]
Balsošana notiks ceturtdien.
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
60*voteApgrozībai paredzēto eiro monētu nominālvērtības un tehniskie dati
Ziņojums:  Hans-Peter Martin (A7-0440/2011)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 975/98 (1998. gada 3. maijs) par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem
[2011/0128(NLE)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Reglamenta 138. pants
70 voteEiropas Savienības iekšējās drošības stratēģija
Ziņojums:  Rita Borsellino (A7-0143/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju
[2010/2308(INI)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Reglamenta 138. pants
27 voteES nostāja krimināltiesību jomā
Ziņojums:  Cornelis de Jong (A7-0144/2012)
Ziņojums par ES pieeju krimināltiesībām
[2010/2310(INI)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Reglamenta 138. pants
43 voteVisneaizsargātāko patērētāju tiesību stiprināšana
Ziņojums:  María Irigoyen Pérez (A7-0155/2012)
Ziņojums par stratēģiju neaizsargāto patērētāju tiesību stiprināšanai
[2011/2272(INI)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Reglamenta 138. pants
61Termiņi***IvoteEuro monētu emisija
Ziņojums:  Hans-Peter Martin (A7-0439/2011)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par euro monētu emisiju
[2011/0131(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Reglamenta 138. pants
69Termiņi voteIekšējā tirgus rezultātu apkopojums
Ziņojums:  Simon Busuttil (A7-0153/2012)
Ziņojums par iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu
[2011/2155(INI)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
73Termiņi voteSievietes Turcijā - 2020. gada perspektīva
Ziņojums:  Emine Bozkurt (A7-0138/2012)
Ziņojums par sievietēm Turcijā — 2020. gada perspektīva
[2011/2066(INI)]
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
58Termiņi voteReglamenta grozīšana attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvas īstenošanu
Ziņojums:  Zita Gurmai (A7-0148/2012)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta grozīšanu attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvas īstenošanu
[2011/2302(REG)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
15:00 - 21:00   Debates       Uzstāšanās laiks
125 pointGatavošanās neoficiālajai ES augstākā līmeņa sanāksmei — ieguldījumi, izaugsme un nodarbinātība
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2012/2645(RSP)]
121Termiņi pointHomofobijas apkarošana Eiropā
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2012/2657(RSP)]
Balsošana notiks ceturtdien.
48Termiņi***IpointZilās tunzivs krājumi Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā
Ziņojums:  Raül Romeva i Rueda (A7-0449/2011)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 302/2009 par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā
[COM(2011)0330 - C7-0154/2011 - 2011/0144(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
74Termiņi pointIespējamais līdzsvara trūkums ES un Ķīnas tirdzniecībā
Ziņojums:  Marielle de Sarnez (A7-0141/2012)
Ziņojums par iespējamu līdzsvara trūkumu ES un Ķīnas tirdzniecībā
[2010/2301(INI)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
119 pointES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2012/2628(RSP)]
Balsošana notiks kādā no nākamajām sesijām.
     
Vital Moreira, Bernd Lange, Mário David (O-000107/2012 - B7-0114/2012)
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Komisija
Tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (2011/0249(NLE))
09:00 - 11:50   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)15'
Komisijas priekšsēdētāja vietniece / augstā pārstāve (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)15'
Deputāti 74'
23'17'8'306'306'4'304'304'30
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
15:00 - 21:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)20'
Komisija (ieskaitot atbildes)35'
Referenti   (2x6') 12'
Atzinumu sagatavotāji   (5x1') 5'
Autors (INTA)5'
Deputāti 165'
55'3039'3019'13'3012'308'308'308'
Brīvā mikrofona procedūra   (5x5') 25'
122item on the agendapointStāvoklis Ukrainā, Jūlijas Timošenko lieta
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2012. gada 21. maijs, 19:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2012. gada 22. maijs, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2012. gada 22. maijs, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2012. gada 23. maijs, 17:00
61item on the agendapointEuro monētu emisija
Hans-Peter Martin (A7-0439/2011
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 16. maijs, 12:00
69item on the agendapointIekšējā tirgus rezultātu apkopojums
Simon Busuttil (A7-0153/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 16. maijs, 12:00
73item on the agendapointSievietes Turcijā - 2020. gada perspektīva
Emine Bozkurt (A7-0138/2012
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2012. gada 16. maijs, 12:00
58item on the agendapointReglamenta grozīšana attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvas īstenošanu
Zita Gurmai (A7-0148/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 16. maijs, 12:00
121item on the agendapointHomofobijas apkarošana Eiropā
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2012. gada 21. maijs, 19:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2012. gada 22. maijs, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2012. gada 22. maijs, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2012. gada 23. maijs, 17:00
48item on the agendapointZilās tunzivs krājumi Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā
Raül Romeva i Rueda (A7-0449/2011
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 16. maijs, 12:00
74item on the agendapointIespējamais līdzsvara trūkums ES un Ķīnas tirdzniecībā
Marielle de Sarnez (A7-0141/2012
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2012. gada 16. maijs, 12:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2012. gada 18. maijs, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2012. gada 21. maijs, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2012. gada 22. maijs, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 122. pants)Ceturtdiena, 2012. gada 24. maijs, 10:00
Pēdējā atjaunošana - 2012. gada 23. maijaJuridisks paziņojums