Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 21 maja 2012 r. - Czwartek, 24 maja 2012 r.  244k
Wtorek, 22 maja 2012197kWersja: Środa, 23 maja 2012, 13:34
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 21:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
  pointWspólna debata - Dostęp MŚP do funduszy stukturalnych oraz definicja MŚP
106 -Dostęp MŚP do funduszy strukturalnych
Oświadczenia Rady i Komisji

[2012/2642(RSP)]
107 -Ocena definicji MŚP
Oświadczenia Rady i Komisji

[2012/2638(RSP)]
122Termin pointSytuacja na Ukrainie, sprawa Julii Tymoszenko
Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
[2012/2658(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
60*voteNominały i parametry techniczne monet euro przeznaczonych do obiegu
Sprawozdanie:  Hans-Peter Martin (A7-0440/2011)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 975/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu
[2011/0128(NLE)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Art. 138
70 voteStrategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Rita Borsellino (A7-0143/2012)
Sprawozdanie w sprawie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej
[2010/2308(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Art. 138
27 votePodejście UE do prawa karnego
Sprawozdanie:  Cornelis de Jong (A7-0144/2012)
Sprawozdanie w sprawie podejścia UE do prawa karnego
[2010/2310(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Art. 138
43 voteStrategia na rzecz wzmocnienia praw konsumentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
Sprawozdanie:  María Irigoyen Pérez (A7-0155/2012)
Sprawozdanie w sprawie strategii na rzecz wzmocnienia praw konsumentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
[2011/2272(INI)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Art. 138
61Termin***IvoteEmisja monet euro
Sprawozdanie:  Hans-Peter Martin (A7-0439/2011)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji monet euro
[2011/0131(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Art. 138
69Termin voteTabela wyników rynku wewnętrznego
Sprawozdanie:  Simon Busuttil (A7-0153/2012)
Sprawozdanie w sprawie tabeli wyników rynku wewnętrznego
[2011/2155(INI)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
73Termin votePerspektywy dla kobiet w Turcji do roku 2020
Sprawozdanie:  Emine Bozkurt (A7-0138/2012)
Sprawozdanie w sprawie perspektyw dla kobiet w Turcji do roku 2020
[2011/2066(INI)]
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
58Termin voteZmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w związku z realizacją europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Sprawozdanie:  Zita Gurmai (A7-0148/2012)
Sprawozdanie w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego w związku z realizacją europejskiej inicjatywy obywatelskiej
[2011/2302(REG)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
15:00 - 21:00   Debaty       Czas wystąpień
125 pointPrzygotowania do nieformalnego szczytu UE - Inwestycje, wzrost i zatrudnienie
Oświadczenia Rady i Komisji
[2012/2645(RSP)]
121Termin pointWalka z homofobią w Europie
Oświadczenia Rady i Komisji
[2012/2657(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
48Termin***IpointTuńczyk błękitnopłetwy we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym
Sprawozdanie:  Raül Romeva i Rueda (A7-0449/2011)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 302/2009 dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym
[COM(2011)0330 - C7-0154/2011 - 2011/0144(COD)]
Komisja Rybołówstwa
74Termin pointUE - Chiny: brak równowagi w relacjach handlowych?
Sprawozdanie:  Marielle de Sarnez (A7-0141/2012)
Sprawozdanie pt. "UE - Chiny: brak równowagi w relacjach handlowych?"
[2010/2301(INI)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
119 pointUmowa o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru
Pytanie ustne - [2012/2628(RSP)]
Głosowanie odbędzie się podczas kolejnej sesji
     
Vital Moreira, Bernd Lange, Mário David (O-000107/2012 - B7-0114/2012)
Komisja Handlu Międzynarodowego
Komisja
Umowa o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (2011/0249(NLE))
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)15'
Wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Posłowie74'
23'17'8'306'306'4'304'304'30
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
15:00 - 21:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)20'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)35'
Sprawozdawcy   (2x6') 12'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (5x1') 5'
Autor (INTA)5'
Posłowie165'
55'3039'3019'13'3012'308'308'308'
Procedura pytań z sali   (5x5') 25'
122item on the agendapointSytuacja na Ukrainie, sprawa Julii Tymoszenko
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 21 maja 2012, 19:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiWtorek, 22 maja 2012, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 22 maja 2012, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 23 maja 2012, 17:00
61item on the agendapointEmisja monet euro
Hans-Peter Martin (A7-0439/2011
  -PoprawkiŚroda, 16 maja 2012, 12:00
69item on the agendapointTabela wyników rynku wewnętrznego
Simon Busuttil (A7-0153/2012
  -PoprawkiŚroda, 16 maja 2012, 12:00
73item on the agendapointPerspektywy dla kobiet w Turcji do roku 2020
Emine Bozkurt (A7-0138/2012
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 16 maja 2012, 12:00
58item on the agendapointZmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w związku z realizacją europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Zita Gurmai (A7-0148/2012
  -PoprawkiŚroda, 16 maja 2012, 12:00
121item on the agendapointWalka z homofobią w Europie
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 21 maja 2012, 19:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiWtorek, 22 maja 2012, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 22 maja 2012, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 23 maja 2012, 17:00
48item on the agendapointTuńczyk błękitnopłetwy we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym
Raül Romeva i Rueda (A7-0449/2011
  -PoprawkiŚroda, 16 maja 2012, 12:00
74item on the agendapointUE - Chiny: brak równowagi w relacjach handlowych?
Marielle de Sarnez (A7-0141/2012
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 16 maja 2012, 12:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 18 maja 2012, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 21 maja 2012, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 22 maja 2012, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 122 Regulaminu PE)Czwartek, 24 maja 2012, 10:00
Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2012Informacja prawna