Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 21. maj 2012 - Četrtek, 24. maj 2012  237k
Sreda, 23. maj 2012185kRazličica: Sreda, 23. maj 2012, 13:35
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
15:00 - 20:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
68Rok*pointSkupni sistem davka na finančne transakcije
Poročilo:  Anni Podimata (A7-0154/2012)
Poročilo o predlogu direktive Sveta o skupnem sistemu davka na finančne transakcije in spremembi Direktive 2008/7/ES
[COM(2011)0594 - C7-0355/2011 - 2011/0261(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
77Rok pointPreiskovalna pravica Evropskega parlamenta
Poročilo:  David Martin (A7-0352/2011)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta o določbah, ki podrobneje urejajo uresničevanje preiskovalne pravice Evropskega parlamenta, ki nadomešča Sklep 95/167/ES, Euratom, ESPJ Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije
[2009/2212(INI)]
Odbor za ustavne zadeve
12:00 - 14:00   GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov      
48Rok***IvoteStalež modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju
Poročilo:  Raül Romeva i Rueda (A7-0449/2011)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 302/2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju
[COM(2011)0330 - C7-0154/2011 - 2011/0144(COD)]
Odbor za ribištvo
102Rok***IvoteZahteve o dvojnem trupu ali enakovredne konstrukcijske zahteve za tankerje z enojnim trupom
Poročilo:  Dominique Riquet (A7-0034/2012)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pospešenem uvajanju zahtev o dvojnem trupu ali enakovrednih konstrukcijskih zahtev za tankerje z enojnim trupom (prenovitev)
[COM(2011)0566 - C7-0269/2011 - 2011/0243(COD)]
Odbor za promet in turizem
63***voteRibolovne možnosti in finančni prispevek, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mozambik o partnerstvu v ribiškem sektorju
Priporočilo:  Dolores García-Hierro Caraballo (A7-0147/2012)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Mozambik
[18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE)]
Odbor za ribištvo
68Rok*voteSkupni sistem davka na finančne transakcije
Poročilo:  Anni Podimata (A7-0154/2012)
Poročilo o predlogu direktive Sveta o skupnem sistemu davka na finančne transakcije in spremembi Direktive 2008/7/ES
[COM(2011)0594 - C7-0355/2011 - 2011/0261(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
74Rok voteEU in Kitajska: neuravnotežena menjava?
Poročilo:  Marielle de Sarnez (A7-0141/2012)
Poročilo o EU in Kitajski: neuravnotežena menjava?
[2010/2301(INI)]
Odbor za mednarodno trgovino
77Rok votePreiskovalna pravica Evropskega parlamenta
Poročilo:  David Martin (A7-0352/2011)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta o določbah, ki podrobneje urejajo uresničevanje preiskovalne pravice Evropskega parlamenta, ki nadomešča Sklep 95/167/ES, Euratom, ESPJ Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije
[2009/2212(INI)]
Odbor za ustavne zadeve
15:00 - 20:00   Razprave       Čas za govor
123 pointSudan in Južni Sudan
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2012/2659(RSP)]
124 pointGvineja Bissau
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2012/2660(RSP)]
25Rok pointEvropa, gospodarna z viri
Poročilo:  Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0161/2012)
Poročilo o Evropi, gospodarni z viri
[COM(2011)0021 -  - 2011/2068(INI)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
100Rok pointPobuda Priložnosti za mlade
Vprašanje za ustni odgovor z razpravo - [2012/2617(RSP)]
     
Pervenche Berès (O-000106/2012 - B7-0113/2012)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Komisija
Pobuda Priložnosti za mlade
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poročevalci   (2x6') 12'
Pripravljavci mnenja   (3x1') 3'
Poslanci90'
28'3020'3010'307'307'5'305'305'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
15:00 - 20:00   Razprave     item on the agenda
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori)20'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poročevalec6'
Pripravljavci mnenja   (4x1') 4'
Avtor vprašanja5'
Poslanci165'
55'3039'3019'13'3012'308'308'308'
"Catch the eye"   (4x5') 20'
68item on the agendapointSkupni sistem davka na finančne transakcije
Anni Podimata (A7-0154/2012
  -Predlogi spremembSreda, 16. maj 2012, 12:00
77item on the agendapointPreiskovalna pravica Evropskega parlamenta
David Martin (A7-0352/2011
  -Predlogi spremembPonedeljek, 21. maj 2012, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 22. maj 2012, 19:00
48item on the agendapointStalež modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju
Raül Romeva i Rueda (A7-0449/2011
  -Predlogi spremembSreda, 16. maj 2012, 12:00
102item on the agendapointZahteve o dvojnem trupu ali enakovredne konstrukcijske zahteve za tankerje z enojnim trupom
Dominique Riquet (A7-0034/2012
  -Predlogi spremembPonedeljek, 21. maj 2012, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 22. maj 2012, 19:00
74item on the agendapointEU in Kitajska: neuravnotežena menjava?
Marielle de Sarnez (A7-0141/2012
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 16. maj 2012, 12:00
25item on the agendapointEvropa, gospodarna z viri
Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0161/2012
  -Predlogi spremembSreda, 16. maj 2012, 12:00
100item on the agendapointPobuda Priložnosti za mlade
(O-000106/2012 - B7-0113/2012) 
  -Predlog resolucijePonedeljek, 21. maj 2012, 19:00
  -Predlogi spremembTorek, 22. maj 2012, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 23. maj 2012, 17:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 18. maj 2012, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 21. maj 2012, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 22. maj 2012, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 122 poslovnika EP)Četrtek, 24. maj 2012, 10:00
Zadnja posodobitev: 23. maj 2012Pravno obvestilo