Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí 21. květen 2012 - Čtvrtek 24. květen 2012  245k
Středa, 23. května 2012190kVerze: Středa, 23. května 2012, 13:30
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 20:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
68Lhůta*pointSpolečný systém daně z finančních transakcí
Zpráva:  Anni Podimata (A7-0154/2012)
Zpráva o návrhu směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES
[COM(2011)0594 - C7-0355/2011 - 2011/0261(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
77Lhůta pointVyšetřovací právo Evropského parlamentu
Zpráva:  David Martin (A7-0352/2011)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu o pravidlech pro výkon vyšetřovacího práva Evropského parlamentu, kterým se zrušuje rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise 95/167/ES, Euratom, ESUO
[2009/2212(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
48Lhůta***IvoteTuňák obecný ve východním Atlantiku a Středozemním moři
Zpráva:  Raül Romeva i Rueda (A7-0449/2011)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 302/2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři
[COM(2011)0330 - C7-0154/2011 - 2011/0144(COD)]
Výbor pro rybolov
102Lhůta***IvotePožadavky dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem
Zpráva:  Dominique Riquet (A7-0034/2012)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (přepracované znění)
[COM(2011)0566 - C7-0269/2011 - 2011/0243(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
63***voteRybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
Doporučení:  Dolores García-Hierro Caraballo (A7-0147/2012)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
[18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE)]
Výbor pro rybolov
68Lhůta*voteSpolečný systém daně z finančních transakcí
Zpráva:  Anni Podimata (A7-0154/2012)
Zpráva o návrhu směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES
[COM(2011)0594 - C7-0355/2011 - 2011/0261(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
74Lhůta voteEU a Čína: nevyvážený obchod?
Zpráva:  Marielle de Sarnez (A7-0141/2012)
Zpráva k tématu EU a Čína: nevyvážený obchod?
[2010/2301(INI)]
Výbor pro mezinárodní obchod
77Lhůta voteVyšetřovací právo Evropského parlamentu
Zpráva:  David Martin (A7-0352/2011)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu o pravidlech pro výkon vyšetřovacího práva Evropského parlamentu, kterým se zrušuje rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise 95/167/ES, Euratom, ESUO
[2009/2212(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti
15:00 - 20:00   Rozpravy       Řečnická doba
123 pointSúdán a Jižní Súdán
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2012/2659(RSP)]
124 pointGuinea-Bissau
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2012/2660(RSP)]
25Lhůta pointEvropa účinněji využívající zdroje
Zpráva:  Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0161/2012)
Zpráva o Evropě účinněji využívající zdroje
[COM(2011)0021 -  - 2011/2068(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
100Lhůta pointIniciativa "Příležitosti pro mladé"
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2012/2617(RSP)]
     
Pervenche Berès (O-000106/2012 - B7-0113/2012)
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Komise
Iniciativa "Příležitosti pro mladé"
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)10'
Zpravodajové   (2x6') 12'
Navrhovatelé   (3x1') 3'
Poslanci90'
28'3020'3010'307'307'5'305'305'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
15:00 - 20:00   Rozpravy     item on the agenda
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)20'
Komise (včetně odpovědí)10'
Zpravodaj6'
Navrhovatelé   (4x1') 4'
Autor5'
Poslanci165'
55'3039'3019'13'3012'308'308'308'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (4x5') 20'
68item on the agendapointSpolečný systém daně z finančních transakcí
Anni Podimata (A7-0154/2012
  -Pozměňovací návrhyStředa, 16. května 2012, 12:00
77item on the agendapointVyšetřovací právo Evropského parlamentu
David Martin (A7-0352/2011
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 21. května 2012, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 22. května 2012, 19:00
48item on the agendapointTuňák obecný ve východním Atlantiku a Středozemním moři
Raül Romeva i Rueda (A7-0449/2011
  -Pozměňovací návrhyStředa, 16. května 2012, 12:00
102item on the agendapointPožadavky dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem
Dominique Riquet (A7-0034/2012
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 21. května 2012, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 22. května 2012, 19:00
74item on the agendapointEU a Čína: nevyvážený obchod?
Marielle de Sarnez (A7-0141/2012
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 16. května 2012, 12:00
25item on the agendapointEvropa účinněji využívající zdroje
Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0161/2012
  -Pozměňovací návrhyStředa, 16. května 2012, 12:00
100item on the agendapointIniciativa "Příležitosti pro mladé"
(O-000106/2012 - B7-0113/2012) 
  -Návrh usneseníPondělí, 21. května 2012, 19:00
  -Pozměňovací návrhyÚterý, 22. května 2012, 12:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 23. května 2012, 17:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 18. května 2012, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 21. května 2012, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 22. května 2012, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 122 jednacího řádu)Čtvrtek, 24. května 2012, 10:00
Poslední aktualizace: 23. květen 2012Právní upozornění