Program
ŠtrasburgPondelok, 21. mája 2012 - Štvrtok, 24. mája 2012  246k
Streda, 23. mája 2012191kVerzia: Streda, 23. mája 2012, 13:35
 Body programu
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 20:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
68Termín*pointSpoločný systém dane z finančných transakcií
Správa:  Anni Podimata (A7-0154/2012)
Správa o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme dane z finančných transakcií, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/7/ES
[COM(2011)0594 - C7-0355/2011 - 2011/0261(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
77Termín pointVyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu
Správa:  David Martin (A7-0352/2011)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu o podrobných ustanoveniach o výkone vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 95/167/ES, Euratom, ESUO
[2009/2212(INI)]
Výbor pre ústavné veci
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
48Termín***IvoteTuniak modroplutvý vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori
Správa:  Raül Romeva i Rueda (A7-0449/2011)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 302/2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori
[COM(2011)0330 - C7-0154/2011 - 2011/0144(COD)]
Výbor pre rybné hospodárstvo
102Termín***IvoteKonštrukčné požiadavky na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom
Správa:  Dominique Riquet (A7-0034/2012)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o urýchlenom zavedení konštrukčných požiadaviek na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom (prepracované znenie)
[COM(2011)0566 - C7-0269/2011 - 2011/0243(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
63***voteRybolovné možnosti a finančný príspevok ustanovený v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mozambickou republikou
Odporúčanie:  Dolores García-Hierro Caraballo (A7-0147/2012)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa ustanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok ustanovený v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mozambickou republikou
[18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE)]
Výbor pre rybné hospodárstvo
68Termín*voteSpoločný systém dane z finančných transakcií
Správa:  Anni Podimata (A7-0154/2012)
Správa o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme dane z finančných transakcií, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/7/ES
[COM(2011)0594 - C7-0355/2011 - 2011/0261(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
74Termín voteEÚ a Čína: nevyvážený obchod?
Správa:  Marielle de Sarnez (A7-0141/2012)
Správa o EÚ a Číne: nevyvážený obchod?
[2010/2301(INI)]
Výbor pre medzinárodný obchod
77Termín voteVyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu
Správa:  David Martin (A7-0352/2011)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu o podrobných ustanoveniach o výkone vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 95/167/ES, Euratom, ESUO
[2009/2212(INI)]
Výbor pre ústavné veci
15:00 - 20:00   Rozpravy       Rečnícky čas
123 pointSudán a Južný Sudán
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2012/2659(RSP)]
124 pointGuinea-Bissau
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2012/2660(RSP)]
25Termín pointEurópa efektívne využívajúca zdroje
Správa:  Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0161/2012)
Správa o Európe efektívne využívajúcej zdroje
[COM(2011)0021 -  - 2011/2068(INI)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
100Termín pointIniciatíva Príležitosti pre mladých
Otázka na ústne zodpovedanie - [2012/2617(RSP)]
     
Pervenche Berès (O-000106/2012 - B7-0113/2012)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Komisia
Iniciatíva Príležitosti pre mladých
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Spravodajcovia   (2x6') 12'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (3x1') 3'
Poslanci90'
28'3020'3010'307'307'5'305'305'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
15:00 - 20:00   Rozpravy     item on the agenda
Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí)20'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Spravodajca6'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (4x1') 4'
Autor5'
Poslanci165'
55'3039'3019'13'3012'308'308'308'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (4x5') 20'
68item on the agendapointSpoločný systém dane z finančných transakcií
Anni Podimata (A7-0154/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 16. mája 2012, 12:00
77item on the agendapointVyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu
David Martin (A7-0352/2011
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyPondelok, 21. mája 2012, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 22. mája 2012, 19:00
48item on the agendapointTuniak modroplutvý vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori
Raül Romeva i Rueda (A7-0449/2011
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 16. mája 2012, 12:00
102item on the agendapointKonštrukčné požiadavky na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom
Dominique Riquet (A7-0034/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyPondelok, 21. mája 2012, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 22. mája 2012, 19:00
74item on the agendapointEÚ a Čína: nevyvážený obchod?
Marielle de Sarnez (A7-0141/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 16. mája 2012, 12:00
25item on the agendapointEurópa efektívne využívajúca zdroje
Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0161/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 16. mája 2012, 12:00
100item on the agendapointIniciatíva Príležitosti pre mladých
(O-000106/2012 - B7-0113/2012) 
  -Návrh uzneseniaPondelok, 21. mája 2012, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyUtorok, 22. mája 2012, 12:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 23. mája 2012, 17:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 18. mája 2012, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 21. mája 2012, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 22. mája 2012, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 122)Štvrtok, 24. mája 2012, 10:00
Posledná úprava: 23. mája 2012Právne oznámenie