Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 21. mai 2012 - Neljapäev, 24. mai 2012  235k
Neljapäev, 24. mai 2012184kVersioon: Kolmapäev, 23. mai 2012, 13:31
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta
15:00 - 16:00   Arutelud
16:00 - 17:00   Hääletus (eelnevate arutelude lõppedes)
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
23Tähtaeg pointMeestele ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmine
Raport:  Edit Bauer (A7-0160/2012)
Raport soovitustega komisjonile meestele ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamise kohta
[2011/2285(INI)]
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
126Tähtaeg pointŠveitsi kehtestatud kvoodid seoses elamislubade andmisega Poola, Leedu, Läti, Eesti, Sloveenia, Slovakkia, Tšehhi Vabariigi ja Ungari kodanikele
Suuliselt vastatavad küsimused - [2012/2661(RSP)]
     
Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Simon Busuttil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Csaba Őry, Jacek Saryusz-Wolski, Romana Jordan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Małgorzata Handzlik, Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Marek Siwiec, Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort, Renate Weber, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Sarah Ludford, Heide Rühle, Adam Bielan (O-000113/2012 - B7-0115/2012)
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon

Komisjon
Šveitsi kehtestatud kvoodid seoses elamislubade andmisega Poola, Leedu, Läti, Eesti, Sloveenia, Slovakkia, Tšehhi Vabariigi ja Ungari kodanikele
     
Cornelia Ernst (O-000115/2012 - B7-0116/2012)
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
Komisjon
Šveitsi kehtestatud kvoodid seoses elamislubade andmisega Poola, Leedu, Läti, Eesti, Sloveenia, Slovakkia, Tšehhi Vabariigi ja Ungari kodanikele
110Tähtaeg***IpointÜldsätted kolmandatele riikidele antava makromajandusliku finantsabi kohta
Raport:  Metin Kazak (A7-0157/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse üldsätted kolmandatele riikidele antava makromajandusliku finantsabi kohta
[COM(2011)0396 - C7-0187/2011 - 2011/0176(COD)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
12:00 - 14:00   HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta      
110Tähtaeg***IvoteÜldsätted kolmandatele riikidele antava makromajandusliku finantsabi kohta
Raport:  Metin Kazak (A7-0157/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse üldsätted kolmandatele riikidele antava makromajandusliku finantsabi kohta
[COM(2011)0396 - C7-0187/2011 - 2011/0176(COD)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
122Tähtaeg voteOlukord Ukrainas, Julia Tõmošenko juhtum
Resolutsiooni ettepanekud
[2012/2658(RSP)]
RC-B7-0235/2012, B7-0235/2012, B7-0237/2012, B7-0244/2012, B7-0245/2012, B7-0246/2012, B7-0247/2012
121Tähtaeg voteHomofoobiavastane võitlus Euroopas
Resolutsiooni ettepanekud
[2012/2657(RSP)]
RC-B7-0234/2012, B7-0234/2012, B7-0236/2012, B7-0238/2012, B7-0242/2012, B7-0243/2012
25Tähtaeg voteRessursitõhus Euroopa
Raport:  Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0161/2012)
Raport ressursitõhusa Euroopa kohta
[COM(2011)0021 -  - 2011/2068(INI)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
100Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Noortele pakutavate võimaluste algatus
[2012/2617(RSP)]
B7-0233/2012
23Tähtaeg voteMeestele ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmine
Raport:  Edit Bauer (A7-0160/2012)
Raport soovitustega komisjonile meestele ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamise kohta
[2011/2285(INI)]
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
126Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Šveitsi kehtestatud kvoodid seoses elamislubade andmisega Poola, Leedu, Läti, Eesti, Sloveenia, Slovakkia, Tšehhi Vabariigi ja Ungari kodanikele
[2012/2661(RSP)]
B7-0248/2012
15:00 - 16:00   Arutelud       Kõneaeg
  pointInimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine - kestus: maksimaalselt üks tund (kodukorra artikkel 122)
116Tähtaeg -Venezuela võimalik lahkumine üleameerikalisest inimõiguste komisjonist
[2012/2653(RSP)]
RC-B7-0239/2012, B7-0239/2012, RC-B7-0240/2012, B7-0240/2012, B7-0249/2012, B7-0250/2012, B7-0251/2012, B7-0255/2012, B7-0257/2012
117Tähtaeg -Aserbaidžaan
[2012/2654(RSP)]
RC-B7-0252/2012, B7-0252/2012, B7-0253/2012, B7-0254/2012, B7-0256/2012, B7-0258/2012, B7-0259/2012
118Tähtaeg -Põhja-Korea põgenike olukord
[2012/2655(RSP)]
RC-B7-0241/2012, B7-0241/2012, B7-0260/2012, B7-0261/2012, B7-0262/2012, B7-0263/2012, B7-0264/2012
16:00 - 17:00   Hääletus (eelnevate arutelude lõppedes)      
9 voteResolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 122)
09:00 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)15'
Raportöörid   (2x6') 12'
Arvamuse koostajad   (2x1') 2'
Koostajad (fraktsioonid)   (6x2') 12'
Parlamendiliikmed74'
23'17'8'306'306'4'304'304'30
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (3x5') 15'
15:00 - 16:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)15'
Resolutsiooni ettepanekute koostajad1'
Parlamendiliikmed29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (3x2') 6'
23item on the agendapointMeestele ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmine
Edit Bauer (A7-0160/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 16. mai 2012, 12:00
126item on the agendapointŠveitsi kehtestatud kvoodid seoses elamislubade andmisega Poola, Leedu, Läti, Eesti, Sloveenia, Slovakkia, Tšehhi Vabariigi ja Ungari kodanikele
(O-000113/2012 - B7-0115/2012) (O-000115/2012 - B7-0116/2012) 
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 21. mai 2012, 19:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 22. mai 2012, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 22. mai 2012, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 23. mai 2012, 17:00
110item on the agendapointÜldsätted kolmandatele riikidele antava makromajandusliku finantsabi kohta
Metin Kazak (A7-0157/2012
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 21. mai 2012, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 22. mai 2012, 19:00
122item on the agendapointOlukord Ukrainas, Julia Tõmošenko juhtum
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 21. mai 2012, 19:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 22. mai 2012, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 22. mai 2012, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 23. mai 2012, 17:00
121item on the agendapointHomofoobiavastane võitlus Euroopas
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 21. mai 2012, 19:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 22. mai 2012, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 22. mai 2012, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 23. mai 2012, 17:00
25item on the agendapointRessursitõhus Euroopa
Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0161/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 16. mai 2012, 12:00
100item on the agendapointNoortele pakutavate võimaluste algatus
(O-000106/2012 - B7-0113/2012) 
  -Resolutsiooni ettepanekEsmaspäev, 21. mai 2012, 19:00
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 22. mai 2012, 12:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 23. mai 2012, 17:00
116item on the agendapointVenezuela võimalik lahkumine üleameerikalisest inimõiguste komisjonist
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 122)Esmaspäev, 21. mai 2012, 20:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 122)Kolmapäev, 23. mai 2012, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 122)Kolmapäev, 23. mai 2012, 14:00
117item on the agendapointAserbaidžaan
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 122)Esmaspäev, 21. mai 2012, 20:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 122)Kolmapäev, 23. mai 2012, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 122)Kolmapäev, 23. mai 2012, 14:00
118item on the agendapointPõhja-Korea põgenike olukord
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 122)Esmaspäev, 21. mai 2012, 20:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 122)Kolmapäev, 23. mai 2012, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 122)Kolmapäev, 23. mai 2012, 14:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 18. mai 2012, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 21. mai 2012, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 22. mai 2012, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 122)Neljapäev, 24. mai 2012, 10:00
Viimane päevakajastamine: 23. mai 2012Õigusalane teave