Agenda
StraatsburgMaandag 11 juni 2012 - Donderdag 14 juni 2012 251k

  Maandag 11

Debatten17:00 - 23:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Handelsbesprekingen tussen de EU en Japan

Deadline

Stelsel van algemene tariefpreferenties

A7-0054/2012

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Deadline

Openbare raadplegingen en de beschikbaarheid ervan in alle EU-talen

Spreektijd van één minuut (artikel 150 van het Reglement)

  Dinsdag 12

Debatten09:00 - 11:50

Rechtsgrond van het Schengen-evaluatiemechanisme

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2011/020 ES/Schoeisel, Communidad Valenciana, Spanje

A7-0189/2012

BUDGSalvador Garriga Polledo

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2012: kredieten EU-Solidariteitsfonds in verband met overstromingen in Italië (Ligurië en Toscane) in 2011

A7-0181/2012

BUDGFrancesca Balzani

Beschikbaarstelling van middelen uit het EU-Solidariteitsfond - overstromingen in Ligurië en Toscane

A7-0182/2012

BUDGJosé Manuel Fernandes

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering; EGF/2012/000 TA 2012 – technische bijstand op initiatief van de Commissie

A7-0187/2012

BUDGJan Kozłowski

Deadline

Ontwikkelingssamenwerking met Latijns-Amerika

A7-0159/2012

DEVERicardo Cortés Lastra

Deadline

Grensoverschrijdend vrijwilligerswerk in de EU

A7-0166/2012

CULTMarco Scurria

Deadline

Bescherming van kritieke informatie-infrastructuur: naar mondiale cyberveiligheid

A7-0167/2012

ITREIvailo Kalfin

Deadline

Samenwerking op het gebied van energiebeleid met partners van buiten onze grenzen

A7-0168/2012

ITREEdit Herczog

Debatten15:00 - 21:00

Deadline

Speciale vertegenwoordiger van de EU voor mensenrechten

A7-0174/2012

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Jaarverslag over de mensenrechten

Deadline

Onderhandelingen over het VN-wapenhandelsverdrag

Deadline

Jongste ontwikkelingen in het Midden-Oosten, met inbegrip van de situatie in Syrië

Deadline

Follow-up van de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo

Een nieuwe strategie voor Afghanistan

Deadline

Situatie in Tibet

  Woensdag 13

DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG09:00 - 11:20

Gecombineerde behandeling - Bijeenkomst Europese Raad - Meerjarig financieel kader en eigen middelen

Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (28-29 juni 2012)

Deadline

Meerjarig financieel kader en eigen middelen

STEMMINGEN11:30 - 12:00

Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Iliana Ivanova - Bulgarije)

A7-0188/2012

 *

CONTInés Ayala Sender

67ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

A7-0186/2012

AFETAlexander Graf Lambsdorff

Deadline

Stelsel van algemene tariefpreferenties

A7-0054/2012

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Economisch en budgettair toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied

A7-0172/2012

 ***I

ECONJean-Paul Gauzès

Deadline

Het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van het eurogebied

A7-0173/2012

 ***I

ECONElisa Ferreira

Deadline

Uitbreiding van het geografische werkingsgebied van de EBWO tot het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied

A7-0142/2012

 ***I

ECONSlavi Binev

Deadline

Meerjarig financieel kader en eigen middelen

Deadline

Handelsbesprekingen tussen de EU en Japan

Deadline

Guinee-Bissau

Deadline

Soedan en Zuid-Soedan

Deadline

Handelsovereenkomst tussen de EU enerzijds en Colombia en Peru anderzijds

Deadline

Speciale vertegenwoordiger van de EU voor mensenrechten

A7-0174/2012

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Deadline

Onderhandelingen over het VN-wapenhandelsverdrag

Deadline

Follow-up van de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo

Plechtige vergadering12:00 - 12:30

Toespraak van Ollanta Humala, President van Peru

Voortzetting van de stemmingen gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:00

Debatten15:00 - 21:00

Europees Semester

Deadline

Toekomst van de "Single Market Act"

Deadline

Toekomst van het Europees vennootschapsrecht

O-000110/2012

CommissieJURI

Deadline

Op weg naar een banenrijk herstel

Deadline

Gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

A7-0339/2011

 ***I

ENVIJános Áder

Deadline

Genitale verminking van vrouwen

Deadline

Ondeugdelijke siliconen implantaten van het Franse bedrijf PIP

O-000101/2012

CommissiePPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD

  Donderdag 14

Debatten09:00 - 11:50

Deadline

Voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik

A7-0059/2012

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Haringbestand in het gebied ten westen van Schotland

A7-0145/2012

 ***I

PECHStruan Stevenson

Europese melkproducenten

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Haringbestand in het gebied ten westen van Schotland

A7-0145/2012

 ***I

PECHStruan Stevenson

Deadline

Gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

A7-0339/2011

 ***I

ENVIJános Áder

Deadline

Voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik

A7-0059/2012

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Deadline

Openbare raadplegingen en de beschikbaarheid ervan in alle EU-talen

Deadline

Situatie in Tibet

Deadline

Toekomst van de "Single Market Act"

Deadline

Toekomst van het Europees vennootschapsrecht

Deadline

Op weg naar een banenrijk herstel

Deadline

Genitale verminking van vrouwen

Deadline

Ondeugdelijke siliconen implantaten van het Franse bedrijf PIP

Debatten15:00 - 16:00

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat - Duur: maximum één uur (artikel 122 van het Reglement)

Deadline

Mensenrechten en veiligheidssituatie in de Sahel-regio

Deadline

Gevallen van straffeloosheid op de Filippijnen

Deadline

Situatie van etnische minderheden in Iran

Stemmingen 16:00 - 17:00
(na afloop van de voorgaande debatten)

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 122 van het Reglement)

Laatst bijgewerkt op: 13 juni 2012Juridische mededeling