Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 11 ta' Ġunju 2012 - Il-Ħamis, 14 ta' Ġunju 2012  260k
It-Tlieta, 12 ta' Ġunju 2012202kVerżjoni: L-Erbgħa, 13 ta' Ġunju 2012, 13:40
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   Dibattiti
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjonijiet
15:00 - 21:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
136 pointBażi ġuridika tal-Mekkaniżmu ta' Evalwazzjoni ta' Schengen
Dikjarazzjoni mill-Kunsill
[2012/2687(RSP)]
Segwit minn rawnd ta' interventi minn kelliema tal-gruppi politiċi
  pointDibattitu konġunt - L-Istati Membri fiż-żona tal-euro ("two-pack")
47***I-It-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati Membri li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tagħhom fiż-żona tal-euro
Rapport:  Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati Membri li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tagħhom fiż-żona tal-euro

[COM(2011)0819 - C7-0449/2011 - 2011/0385(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa
48Skadenza***I-Dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro
Rapport:  Elisa Ferreira (A7-0173/2012)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro

[COM(2011)0821 - C7-0448/2011 - 2011/0386(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjonijiet      
120 voteFond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) - applikazzjoni EGF/201/020 ES/Comunidad Valenciana - żraben, Spanja
Rapport:  Salvador Garriga Polledo (A7-0189/2012)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana xdud tas-saqajn minn Spanja
[COM(2012)0204 - C7-0112/2012 - 2012/2089(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura
65 voteAbbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 2 għall-2012: Approprjazzjonijiet mill-Fond ta' Solidarjetà tal-UE għall-għargħar fl-Italja (Ligurja u Toskana) fl-2011
Rapport:  Francesca Balzani (A7-0181/2012)
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2012 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, Taqsima III – Il-Kummissjoni
[2012/2057(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura
66 voteIl-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE - l-għargħar fil-Ligurja u t-Toskana
Rapport:  José Manuel Fernandes (A7-0182/2012)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea b'konformità mal-punt 26 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba
[2012/2051(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura
67 voteIl-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: EGF/2012/000 TA 2012 - Talba għal għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni
Rapport:  Jan Kozłowski (A7-0187/2012)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (FEG/2012/000 TA 2012 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni)
[2012/2058(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
26Skadenza voteId-definizzjoni ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp ġdida mal-Amerika Latina
Rapport:  Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012)
Rapport dwar id-definizzjoni ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp ġdida mal-Amerika Latina
[2011/2286(INI)]
Kumitat għall-Iżvilupp
25Skadenza voteĦidmiet volontarji transkonfinali fl-UE
Rapport:  Marco Scurria (A7-0166/2012)
Rapport dwar ir-rikonoxximent u l-promozzjoni fl-UE tal-ħidmiet volontarji transkonfinali
[2011/2293(INI)]
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
61Skadenza voteIl-Ħarsien tal-Infrastruttura Kritika ta' Informazzjoni: lejn ċibersigurtà dinjija
Rapport:  Ivailo Kalfin (A7-0167/2012)
Rapport dwar il-ħarsien tal-infrastruttura kritika ta' informazzjoni – kisbiet u l-passi li jmiss: lejn ċibersigurtà dinjija
[2011/2284(INI)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
90Skadenza voteKooperazzjoni fir-rigward tal-politika enerġetika ma' sħab lil hinn mill-fruntieri tagħna
Rapport:  Edit Herczog (A7-0168/2012)
Rapport dwar il-Kooperazzjoni fil-qasam tal-politika dwar l-enerġija ma' pajjiżi lil hinn mill-fruntieri tagħna. Approċċ strateġiku għal provvista tal-enerġija sigura, sostenibbli u kompetittiva
[2012/2029(INI)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
15:00 - 21:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
71Skadenza pointIr-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem
Rapport:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012)
Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar ir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem
[2012/2088(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
130 pointRapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem
Dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2012/2683(RSP)]
Segwit minn rawnd ta' interventi minn kelliema tal-gruppi politiċi
75Skadenza pointIn-negozjati dwar it-Trattat tan-NU dwar il-Kummerċ tal-Armi
Dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2012/2636(RSP)]
115Skadenza pointL-aħħar żviluppi fil-Lvant Nofsani, inkluża s-sitwazzjoni fis-Sirja
Dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2012/2672(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir fis-sessjoni parzjali li jmiss
114Skadenza pointSegwitu tal-elezzjonijiet fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo
Dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2012/2673(RSP)]
111 pointStrateġija ġdida għall-Afganistan
Dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2012/2674(RSP)]
135Skadenza pointSitwazzjoni fit-Tibet
Dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2012/2685(RSP)]
Segwit minn rawnd ta' interventi minn kelliema tal-gruppi politiċi
Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
09:00 - 11:50   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)20'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteurs għal opinjoni   (2x1') 2'
Membri74'
23'17'8'306'306'4'304'304'30
"Catch the eye"5'
15:00 - 21:00   Dibattiti     item on the agenda
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet)65'
Rapporteur6'
Membri180'
61'43'3020'3014'3013'309'309'308'30
"Catch the eye"   (5x5') 25'
48item on the agendapointDispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro
Elisa Ferreira (A7-0173/2012
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Ġunju 2012, 12:00
26item on the agendapointId-definizzjoni ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp ġdida mal-Amerika Latina
Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012
  -Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet alternattivi għal riżoluzzjonijiet L-Erbgħa, 6 ta' Ġunju 2012, 12:00
25item on the agendapointĦidmiet volontarji transkonfinali fl-UE
Marco Scurria (A7-0166/2012
  -Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet alternattivi għal riżoluzzjonijiet L-Erbgħa, 6 ta' Ġunju 2012, 12:00
61item on the agendapointIl-Ħarsien tal-Infrastruttura Kritika ta' Informazzjoni: lejn ċibersigurtà dinjija
Ivailo Kalfin (A7-0167/2012
  -Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet alternattivi għal riżoluzzjonijiet L-Erbgħa, 6 ta' Ġunju 2012, 12:00
90item on the agendapointKooperazzjoni fir-rigward tal-politika enerġetika ma' sħab lil hinn mill-fruntieri tagħna
Edit Herczog (A7-0168/2012
  -Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet alternattivi għal riżoluzzjonijiet L-Erbgħa, 6 ta' Ġunju 2012, 12:00
71item on the agendapointIr-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Ġunju 2012, 12:00
75item on the agendapointIn-negozjati dwar it-Trattat tan-NU dwar il-Kummerċ tal-Armi
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 6 ta' Ġunju 2012, 12:00
  -EmendiIt-Tnejn, 11 ta' Ġunju 2012, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 12 ta' Ġunju 2012, 19:00
115item on the agendapointL-aħħar żviluppi fil-Lvant Nofsani, inkluża s-sitwazzjoni fis-Sirja
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar "Il-politika tal-UE fix-Xatt tal-Punent u f'Ġerusalemm tal-Lvant"L-Erbgħa, 27 ta' Ġunju 2012, 19:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 2 ta' Lulju 2012, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 2 ta' Lulju 2012, 20:00
114item on the agendapointSegwitu tal-elezzjonijiet fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 6 ta' Ġunju 2012, 12:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tlieta, 12 ta' Ġunju 2012, 12:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tlieta, 12 ta' Ġunju 2012, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 12 ta' Ġunju 2012, 19:00
135item on the agendapointSitwazzjoni fit-Tibet
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 11 ta' Ġunju 2012, 19:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tlieta, 12 ta' Ġunju 2012, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tlieta, 12 ta' Ġunju 2012, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Ġunju 2012, 17:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 8 ta' Ġunju 2012, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 11 ta' Ġunju 2012, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 12 ta' Ġunju 2012, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura)Il-Ħamis, 14 ta' Ġunju 2012, 10:00
Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Ġunju 2012Avviż legali