Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 11 iunie 2012 - Joi, 14 iunie 2012  254k
Marţi, 12 iunie 2012196kVersiune: Miercuri, 13 iunie 2012, 13:42
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 14:00   VOTARE urmată de explicarea voturilor
15:00 - 21:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
136 pointTemeiul juridic pentru mecanismul de evaluare Schengen
Declaraţie a Consiliului
[2012/2687(RSP)]
Urmată de o serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
  pointDezbatere comună - Statele membre din zona euro (pachetul de două regulamente)
47***I-Supravegherea economică și bugetară a statelor membre cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro
Raport  Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre afectate sau amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro

[COM(2011)0819 - C7-0449/2011 - 2011/0385(COD)]
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
Votarea va avea loc miercuri.
48Termen***I-Monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro
Raport  Elisa Ferreira (A7-0173/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro

[COM(2011)0821 - C7-0448/2011 - 2011/0386(COD)]
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
Votarea va avea loc miercuri.
12:00 - 14:00   VOTARE urmată de explicarea voturilor      
120 voteFondul european de ajustare la globalizare (FEG) - cererea EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - încălţăminte, Spania
Raport  Salvador Garriga Polledo (A7-0189/2012)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana – Încălțăminte, transmisă de Spania)
[COM(2012)0204 - C7-0112/2012 - 2012/2089(BUD)]
Comisia pentru bugete
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
65 voteProiectul de buget rectificativ nr. 2/2012: mobilizarea Fondului de solidaritate al UE ca urmare a inundațiilor din Italia (Liguria și Toscana) din 2011
Raport  Francesca Balzani (A7-0181/2012)
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2012 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, secțiunea III – Comisia
[2012/2057(BUD)]
Comisia pentru bugete
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
66 voteMobilizarea Fondului de solidaritate al UE: inundaţiile din Liguria şi Toscana
Raport  José Manuel Fernandes (A7-0182/2012)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară
[2012/2051(BUD)]
Comisia pentru bugete
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
67 voteMobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: EGF/2012/000 TA 2012 - asistență tehnică la inițiativa Comisiei
Raport  Jan Kozłowski (A7-0187/2012)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (EGF/2012/000 TA 2012 - asistență tehnică la inițiativa Comisiei)
[2012/2058(BUD)]
Comisia pentru bugete
26Termen voteCooperarea pentru dezvoltare cu America Latină
Raport  Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012)
Raport referitor la definirea unei noi politici de cooperare pentru dezvoltare în relațiile cu America Latină
[2011/2286(INI)]
Comisia pentru dezvoltare
25Termen voteActivitățile de voluntariat transfrontaliere în UE
Raport  Marco Scurria (A7-0166/2012)
Raport referitor la recunoașterea și promovarea activităților de voluntariat transfrontaliere în UE

[2011/2293(INI)]
Comisia pentru cultură şi educaţie
61Termen voteProtecția infrastructurilor critice de informaţie: către un context global de securitate cibernetică
Raport  Ivailo Kalfin (A7-0167/2012)
Raport referitor la protecția infrastructurilor critice de informaţie – realizări și etape următoare: către un context global de securitate cibernetică

[2011/2284(INI)]
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie
90Termen voteCooperarea în domeniul politicii energetice cu parteneri din afara frontierelor noastre
Raport  Edit Herczog (A7-0168/2012)
Raport referitor la angajarea în relații de cooperare în domeniul politicii energetice cu parteneri din afara frontierelor noastre: o abordare strategică privind aprovizionarea sigură, sustenabilă și competitivă cu energie
[2012/2029(INI)]
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie
15:00 - 21:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
71Termen pointReprezentantul special al UE pentru drepturile omului
Raport  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012)
Recomandare adresată Consiliului referitoare la Reprezentantul special al Uniunii Europene pentru drepturile omului
[2012/2088(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
130 pointRaportul anual privind drepturile omului
Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2012/2683(RSP)]
Urmată de o serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
75Termen pointNegocierile pentru Tratatul ONU privind comerțul cu arme
Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2012/2636(RSP)]
115Termen pointUltimele evoluţii din Orientul Mijlociu, inclusiv situaţia din Siria
Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2012/2672(RSP)]
Votarea va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune
114Termen pointMonitorizarea alegerilor din Republica Democrată Congo
Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2012/2673(RSP)]
111 pointO nouă strategie pentru Afganistan
Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2012/2674(RSP)]
135Termen pointSituaţia din Tibet
Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2012/2685(RSP)]
Urmată de o serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
Votarea va avea loc joi
09:00 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)20'
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Raportori   (2x6') 12'
Raportori pentru aviz   (2x1') 2'
Deputaţi74'
23'17'8'306'306'4'304'304'30
„Catch the eye”5'
15:00 - 21:00   Dezbateri     item on the agenda
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile)65'
Raportorul6'
Deputaţi180'
61'43'3020'3014'3013'309'309'308'30
„Catch the eye”   (5x5') 25'
48item on the agendapointMonitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro
Elisa Ferreira (A7-0173/2012
  -AmendamenteMiercuri, 6 iunie 2012, 12:00
26item on the agendapointCooperarea pentru dezvoltare cu America Latină
Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 6 iunie 2012, 12:00
25item on the agendapointActivitățile de voluntariat transfrontaliere în UE
Marco Scurria (A7-0166/2012
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 6 iunie 2012, 12:00
61item on the agendapointProtecția infrastructurilor critice de informaţie: către un context global de securitate cibernetică
Ivailo Kalfin (A7-0167/2012
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 6 iunie 2012, 12:00
90item on the agendapointCooperarea în domeniul politicii energetice cu parteneri din afara frontierelor noastre
Edit Herczog (A7-0168/2012
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 6 iunie 2012, 12:00
71item on the agendapointReprezentantul special al UE pentru drepturile omului
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012
  -AmendamenteMiercuri, 6 iunie 2012, 12:00
75item on the agendapointNegocierile pentru Tratatul ONU privind comerțul cu arme
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 6 iunie 2012, 12:00
  -AmendamenteLuni, 11 iunie 2012, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 12 iunie 2012, 19:00
115item on the agendapointUltimele evoluţii din Orientul Mijlociu, inclusiv situaţia din Siria
  -Propuneri de rezoluţie referitoare la "politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est"Miercuri, 27 iunie 2012, 19:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieLuni, 2 iulie 2012, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 2 iulie 2012, 20:00
114item on the agendapointMonitorizarea alegerilor din Republica Democrată Congo
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 6 iunie 2012, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 iunie 2012, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 iunie 2012, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 12 iunie 2012, 19:00
135item on the agendapointSituaţia din Tibet
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 11 iunie 2012, 19:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 iunie 2012, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 iunie 2012, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 iunie 2012, 17:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 8 iunie 2012, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 11 iunie 2012, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 12 iunie 2012, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (Articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Joi, 14 iunie 2012, 10:00
Ultima actualizare: 13 iunie 2012Notă juridică