Program
ŠtrasburgPondelok, 11. júna 2012 - Štvrtok, 14. júna 2012  256k
Utorok, 12. júna 2012201kVerzia: Streda, 13. júna 2012, 13:42
 Body programu
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 21:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
136 pointPrávny základ mechanizmu schengenského hodnotenia
Vyhlásenie Rady
[2012/2687(RSP)]
Následne kolo vystúpení rečníkov z politických skupín
  pointSpoločná rozprava - Členské štáty v eurozóne (2 balík)
47***I-Posilnenie hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené
Správa:  Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené

[COM(2011)0819 - C7-0449/2011 - 2011/0385(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Hlasovanie sa uskutoční v stredu
48Termín***I-Spoločné ustanovenia o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne
Správa:  Elisa Ferreira (A7-0173/2012)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne

[COM(2011)0821 - C7-0448/2011 - 2011/0386(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Hlasovanie sa uskutoční v stredu
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
120 voteEurópsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) – žiadosť EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana – obuv, Španielsko
Správa:  Salvador Garriga Polledo (A7-0189/2012)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana – obuv, Španielsko)
[COM(2012)0204 - C7-0112/2012 - 2012/2089(BUD)]
Výbor pre rozpočet
Článok 138
65 voteNávrh opravného rozpočtu č. 2/2012: rozpočtové prostriedky z Fondu solidarity EÚ určené na zmiernenie účinkov záplav v Taliansku (Liguria a Toskánsko) v roku 2011
Správa:  Francesca Balzani (A7-0181/2012)
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2012 na rozpočtový rok 2012, oddiel III – Európska komisia
[2012/2057(BUD)]
Výbor pre rozpočet
Článok 138
66 voteMobilizácia Fondu solidarity EÚ – záplavy v Ligurii a Toskánsku
Správa:  José Manuel Fernandes (A7-0182/2012)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení
[2012/2051(BUD)]
Výbor pre rozpočet
Článok 138
67 voteMobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: EGF/2012/000 TA 2012 – žiadosť o technickú pomoc na podnet Komisie
Správa:  Jan Kozłowski (A7-0187/2012)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (EGF/2012/000 TA 2012 – technická pomoc na podnet Komisie)
[2012/2058(BUD)]
Výbor pre rozpočet
26Termín voteNová rozvojová spolupráca s Latinskou Amerikou
Správa:  Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012)
Správa o vymedzení novej rozvojovej spolupráce s Latinskou Amerikou
[2011/2286(INI)]
Výbor pre rozvoj
25Termín voteCezhraničné dobrovoľné aktivity v EÚ
Správa:  Marco Scurria (A7-0166/2012)
Správa o uznávaní a podpore cezhraničných dobrovoľných aktivít v EÚ
[2011/2293(INI)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
61Termín voteOchrana kritických informačných infraštruktúr – Dosiahnuté ciele a ďalšie kroky: na ceste ku globálnej kybernetickej bezpečnosti
Správa:  Ivailo Kalfin (A7-0167/2012)
Správa o ochrane kritických informačných infraštruktúr – Dosiahnuté ciele a ďalšie kroky: na ceste ku globálnej kybernetickej bezpečnosti
[2011/2284(INI)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
90Termín voteSpolupráca s partnermi za našimi hranicami v oblasti energetickej politiky
Správa:  Edit Herczog (A7-0168/2012)
Správa o zapájaní sa do spolupráce s partnermi za našimi hranicami v oblasti energetickej politiky: strategický prístup k bezpečným, udržateľným a konkurencieschopným dodávkam energie
[2012/2029(INI)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
15:00 - 21:00   Rozpravy       Rečnícky čas
71Termín pointOsobitný zástupca EÚ pre ľudské práva
Správa:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012)
Odporúčanie Rade o osobitnom zástupcovi EÚ pre ľudské práva
[2012/2088(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
130 pointVýročná správa o ľudských právach
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2012/2683(RSP)]
Následne kolo vystúpení rečníkov z politických skupín
75Termín pointRokovania v súvislosti so zmluvou OSN o obchode so zbraňami
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2012/2636(RSP)]
115Termín pointNajnovší vývoj na Blízkom východe vrátane situácie v Sýrii
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2012/2672(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi
114Termín pointOpatrenia v nadväznosti na voľby v Konžskej demokratickej republike
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2012/2673(RSP)]
111 pointNová stratégia pre Afganistan
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2012/2674(RSP)]
135Termín pointSituácia v Tibete
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2012/2685(RSP)]
Následne kolo vystúpení rečníkov z politických skupín
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)20'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Spravodajcovia   (2x6') 12'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (2x1') 2'
Poslanci74'
23'17'8'306'306'4'304'304'30
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
15:00 - 21:00   Rozpravy     item on the agenda
Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí)65'
Spravodajca6'
Poslanci180'
61'43'3020'3014'3013'309'309'308'30
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (5x5') 25'
48item on the agendapointSpoločné ustanovenia o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne
Elisa Ferreira (A7-0173/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 6. júna 2012, 12:00
26item on the agendapointNová rozvojová spolupráca s Latinskou Amerikou
Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 6. júna 2012, 12:00
25item on the agendapointCezhraničné dobrovoľné aktivity v EÚ
Marco Scurria (A7-0166/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 6. júna 2012, 12:00
61item on the agendapointOchrana kritických informačných infraštruktúr – Dosiahnuté ciele a ďalšie kroky: na ceste ku globálnej kybernetickej bezpečnosti
Ivailo Kalfin (A7-0167/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 6. júna 2012, 12:00
90item on the agendapointSpolupráca s partnermi za našimi hranicami v oblasti energetickej politiky
Edit Herczog (A7-0168/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 6. júna 2012, 12:00
71item on the agendapointOsobitný zástupca EÚ pre ľudské práva
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 6. júna 2012, 12:00
75item on the agendapointRokovania v súvislosti so zmluvou OSN o obchode so zbraňami
  -Návrhy uzneseníStreda, 6. júna 2012, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyPondelok, 11. júna 2012, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 12. júna 2012, 19:00
115item on the agendapointNajnovší vývoj na Blízkom východe vrátane situácie v Sýrii
  -Návrhy uznesení o politike EÚ v oblasti Predjordánska a východného JeruzalemaStreda, 27. júna 2012, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníPondelok, 2. júla 2012, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 2. júla 2012, 20:00
114item on the agendapointOpatrenia v nadväznosti na voľby v Konžskej demokratickej republike
  -Návrhy uzneseníStreda, 6. júna 2012, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníUtorok, 12. júna 2012, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 12. júna 2012, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 12. júna 2012, 19:00
135item on the agendapointSituácia v Tibete
  -Návrhy uzneseníPondelok, 11. júna 2012, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníUtorok, 12. júna 2012, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 12. júna 2012, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 13. júna 2012, 17:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 8. júna 2012, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 11. júna 2012, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 12. júna 2012, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 122)Štvrtok, 14. júna 2012, 10:00
Posledná úprava: 13. júna 2012Právne oznámenie