Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 11 iunie 2012 - Joi, 14 iunie 2012  254k
Miercuri, 13 iunie 2012199kVersiune: Miercuri, 13 iunie 2012, 13:42
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:20   DEZBATERE PRIORITARĂ
11:30 - 12:00   Votare
12:00 - 12:30   Şedinţă solemnă
12:30 - 14:00   Reluarea votării și explicarea voturilor
15:00 - 21:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:20   DEZBATERE PRIORITARĂ       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointDezbatere comună - Reuniunea Consiliului European - cadrul financiar multianual şi resursele proprii
11 -Pregătirea Consiliului European din 28-29 iunie 2012
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2011/2920(RSP)]
116Termen -Cadrul financiar multianual şi resursele proprii
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2012/2678(RSP)]
11:30 - 12:00   Votare      
73*voteNumirea unui membru al Curţii de Conturi (Iliana Ivanova - Bulgaria)
Raport  Inés Ayala Sender (A7-0188/2012)
Raport referitor la propunerea de numire a Ilianei Ivanova ca membră a Curții de Conturi
[N7-0061/2012 - C7-0111/2012 - 2012/0803(NLE)]
Comisia pentru control bugetar
64 voteRecomandare adresată Consiliului privind cea de a 67-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite
Raport  Alexander Graf Lambsdorff (A7-0186/2012)
Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind cea de a 67-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite
[2012/2036(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 97 din Regulamentul de procedură al PE
84Termen***IvoteSistemul de preferințe tarifare generalizate
Raport  Christofer Fjellner (A7-0054/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate
[COM(2011)0241 - C7-0116/2011 - 2011/0117(COD)]
Comisia pentru comerţ internaţional
47***IvoteSupravegherea economică și bugetară a statelor membre cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro
Raport  Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre afectate sau amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro
[COM(2011)0819 - C7-0449/2011 - 2011/0385(COD)]
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
48Termen***IvoteMonitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro
Raport  Elisa Ferreira (A7-0173/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro
[COM(2011)0821 - C7-0448/2011 - 2011/0386(COD)]
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
37Termen***IvoteExtinderea domeniului de aplicare geografic al operațiunilor BERD la sudul și estul Mării Mediterane
Raport  Slavi Binev (A7-0142/2012)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la modificările aduse Acordului privind înființarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în vederea extinderii domeniului de aplicare geografic al operațiunilor BERD la sudul și estul Mării Mediterane

[COM(2011)0905 - C7-0523/2011 - 2011/0442(COD)]
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
116Termen voteCadrul financiar multianual şi resursele proprii
Propuneri de rezoluţie
[2012/2678(RSP)]
B7-0278/2012, B7-0279/2012, B7-0303/2012
81Termen voteNegocierile comerciale dintre UE şi Japonia
Propuneri de rezoluţie
[2012/2651(RSP)]
B7-0297/2012
112Termen voteGuineea-Bissau
Propuneri de rezoluţie
[2012/2660(RSP)]
RC-B7-0277/2012, B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012, B7-0294/2012
Dezbatere : Miercuri, 23 mai 2012
113Termen voteSudan şi Sudanul de Sud
Propuneri de rezoluţie
[2012/2659(RSP)]
RC-B7-0281/2012, B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012, B7-0298/2012
Dezbatere : Miercuri, 23 mai 2012
118Termen votePropuneri de rezoluţie - Acordul comercial dintre UE și Columbia și Peru
[2012/2628(RSP)]
B7-0301/2012
Dezbatere : Marţi, 22 mai 2012
71Termen voteReprezentantul special al UE pentru drepturile omului
Raport  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012)
Recomandare adresată Consiliului referitoare la Reprezentantul special al Uniunii Europene pentru drepturile omului
[2012/2088(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
75Termen voteNegocierile pentru Tratatul ONU privind comerțul cu arme
Propuneri de rezoluţie
[2012/2636(RSP)]
B7-0276/2012
114Termen voteMonitorizarea alegerilor din Republica Democrată Congo
Propuneri de rezoluţie
[2012/2673(RSP)]
RC-B7-0280/2012, B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012, B7-0295/2012
12:00 - 12:30   Şedinţă solemnă      
89 pointDiscursul domnului Ollanta Humala, Preşedintele Republicii Peru
12:30 - 14:00   Reluarea votării și explicarea voturilor      
15:00 - 21:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
117 pointSemestrul european
Declaraţie a Comisiei
[2012/2677(RSP)]
86Termen pointViitorul Actului privind piața unică
Declaraţie a Comisiei
[2012/2663(RSP)]
91Termen pointViitorul dreptului european al societăților comerciale
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2012/2669(RSP)]
     
Klaus-Heiner Lehne (O-000110/2012 - B7-0117/2012)
Comisia pentru afaceri juridice
Comisia
Viitorul dreptului european al societăților comerciale
77Termen pointCătre o redresare generatoare de locuri de muncă
Declaraţie a Comisiei
[2012/2647(RSP)]
41Termen***IpointPericolele de accidente majore care implică substanțe periculoase
Raport  János Áder (A7-0339/2011)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase
[COM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
134Termen pointMutilarea genitală feminină
Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2012/2684(RSP)]
92Termen pointImplanturile mamare din silicon gel defectuoase produse de întreprinderea franceză PIP
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2012/2621(RSP)]
     
Philippe Juvin, Thomas Ulmer, Linda McAvan, Gilles Pargneaux, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Margrete Auken, Michèle Rivasi, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias, Oreste Rossi (O-000101/2012 - B7-0118/2012)
Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European
Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană
Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni
Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică
Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei

Comisia
Implanturile mamare din silicon gel defectuoase produse de întreprinderea franceză PIP: revizuirea legislației UE privind dispozitivele medicale
09:00 - 11:20   DEZBATERE PRIORITARĂ     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)15'
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Deputaţi74'
23'17'8'306'306'4'304'304'30
„Catch the eye”5'
15:00 - 21:00   Dezbateri     item on the agenda
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)45'
Raportorul6'
Raportori pentru aviz   (2x1') 2'
Autor (comisie)5'
Autori (grupurile politice)   (7x2') 14'
Deputaţi150'
50'36'17'12'3011'8'8'7'30
„Catch the eye”   (7x5') 35'
116item on the agendapointCadrul financiar multianual şi resursele proprii
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 11 iunie 2012, 19:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 iunie 2012, 11:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 iunie 2012, 12:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 12 iunie 2012, 19:00
84item on the agendapointSistemul de preferințe tarifare generalizate
Christofer Fjellner (A7-0054/2012
  -AmendamenteLuni, 11 iunie 2012, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 12 iunie 2012, 19:00
48item on the agendapointMonitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro
Elisa Ferreira (A7-0173/2012
  -AmendamenteMiercuri, 6 iunie 2012, 12:00
37item on the agendapointExtinderea domeniului de aplicare geografic al operațiunilor BERD la sudul și estul Mării Mediterane
Slavi Binev (A7-0142/2012
  -AmendamenteMiercuri, 6 iunie 2012, 12:00
81item on the agendapointNegocierile comerciale dintre UE şi Japonia
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 6 iunie 2012, 12:00
  -AmendamenteLuni, 11 iunie 2012, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 12 iunie 2012, 19:00
112item on the agendapointGuineea-Bissau
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 6 iunie 2012, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 iunie 2012, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 iunie 2012, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 12 iunie 2012, 19:00
113item on the agendapointSudan şi Sudanul de Sud
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 6 iunie 2012, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 iunie 2012, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 iunie 2012, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 12 iunie 2012, 19:00
118item on the agendapointAcordul comercial dintre UE și Columbia și Peru
(O-000107/2012 - B7-0114/2012) 
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 11 iunie 2012, 19:00
  -AmendamenteMarţi, 12 iunie 2012, 11:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 12 iunie 2012, 19:00
71item on the agendapointReprezentantul special al UE pentru drepturile omului
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012
  -AmendamenteMiercuri, 6 iunie 2012, 12:00
75item on the agendapointNegocierile pentru Tratatul ONU privind comerțul cu arme
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 6 iunie 2012, 12:00
  -AmendamenteLuni, 11 iunie 2012, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 12 iunie 2012, 19:00
114item on the agendapointMonitorizarea alegerilor din Republica Democrată Congo
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 6 iunie 2012, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 iunie 2012, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 iunie 2012, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 12 iunie 2012, 19:00
86item on the agendapointViitorul Actului privind piața unică
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 6 iunie 2012, 12:00
  -AmendamenteLuni, 11 iunie 2012, 19:00
91item on the agendapointViitorul dreptului european al societăților comerciale
(O-000110/2012 - B7-0117/2012) 
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 6 iunie 2012, 12:00
  -AmendamenteLuni, 11 iunie 2012, 19:00
77item on the agendapointCătre o redresare generatoare de locuri de muncă
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 6 iunie 2012, 12:00
  -AmendamenteLuni, 11 iunie 2012, 19:00
41item on the agendapointPericolele de accidente majore care implică substanțe periculoase
János Áder (A7-0339/2011
  -AmendamenteMiercuri, 6 iunie 2012, 12:00
134item on the agendapointMutilarea genitală feminină
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 11 iunie 2012, 19:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 iunie 2012, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 iunie 2012, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 iunie 2012, 17:00
92item on the agendapointImplanturile mamare din silicon gel defectuoase produse de întreprinderea franceză PIP
(O-000101/2012 - B7-0118/2012) 
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 11 iunie 2012, 19:00
  -AmendamenteMarţi, 12 iunie 2012, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 iunie 2012, 17:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 8 iunie 2012, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 11 iunie 2012, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 12 iunie 2012, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (Articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Joi, 14 iunie 2012, 10:00
Ultima actualizare: 13 iunie 2012Notă juridică