Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 2 iulie 2012 - Joi, 5 iulie 2012  250k
Miercuri, 4 iulie 2012199kVersiune: Miercuri, 4 iulie 2012, 15:17
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 12:20   DEZBATERI PRIORITARE
12:30 - 14:30   VOTARE urmată de explicarea voturilor
15:00 - 21:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 12:20   DEZBATERI PRIORITARE       Timpul afectat luărilor de cuvânt
13 pointProgramul activităţilor Preşedinţiei cipriote a Consiliului
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2011/2925(RSP)]
152Termen pointPregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2013
Declaraţie a Comisiei
[2012/2688(RSP)]
Urmată de o serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
12:30 - 14:30   VOTARE urmată de explicarea voturilor      
101***IvoteNorme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori
Raport  Paolo De Castro (A7-0158/2011)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori
[COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)]
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
100***IvoteSprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
Raport  Paolo De Castro (A7-0161/2011)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
[COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)]
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
98***IvoteOrganizarea comună a piețelor agricole și dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole
Raport  Paolo De Castro (A7-0322/2011)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind OCP unice)
[COM(2010)0799 - C7-0008/2011 - 2010/0385(COD)]
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
99***IvoteFinanțarea politicii agricole comune
Raport  Giovanni La Via (A7-0209/2011)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanțarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 165/94 și (CE) nr. 78/2008 ale Consiliului
[COM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)]
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
89***IvoteProducția ecologică și etichetarea produselor ecologice
Raport  Martin Häusling (A7-0215/2011)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice
[COM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)]
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
137***IvoteSistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă
Raport  Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă

[COM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)]
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
47***voteAcordul UE-Rusia cu privire la menţinerea angajamentelor privind comerţul cu servicii
Recomandare  Gianluca Susta (A7-0176/2012)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la menţinerea angajamentelor privind comerţul cu servicii din acordul actual de parteneriat şi cooperare UE-Rusia
[16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE)]
Comisia pentru comerţ internaţional
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
42***voteAcordul UE-Rusia privind comerțul cu părți și componente de autovehicule
Recomandare  Paweł Zalewski (A7-0175/2012)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și guvernul Federației Ruse privind comerțul cu părți și componente de autovehicule între Uniunea Europeană și Federația Rusă
[16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE)]
Comisia pentru comerţ internaţional
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
46***voteAcordul UE-Rusia privind introducerea sau majorarea de către Federaţia Rusă a taxelor la export pentru materii prime
Recomandare  Inese Vaidere (A7-0178/2012)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Federația Rusă cu privire la introducerea sau creșterea taxelor la export pentru materii prime
[16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)]
Comisia pentru comerţ internaţional
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
111***voteAcordul comercial de combatere a contrafacerii dintre UE și statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Maroc, Noua Zeelandă, Singapore, Elveţia și SUA
Recomandare  David Martin (A7-0204/2012)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului comercial de combatere a contrafacerii dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Statele Unite Mexicane, Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederația Elvețiană și Statele Unite ale Americii
[12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)]
Comisia pentru comerţ internaţional
130Termen***IvotePlățile directe pentru fermieri (2013)
Raport  Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește aplicarea plăților directe pentru fermieri în anul 2013
[COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)]
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
41Termen voteBugetul 2013 - Mandat pentru trilog
Raport  Giovanni La Via (A7-0215/2012)
Raport referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2013
[2012/2016(BUD)]
Comisia pentru bugete
73Termen voteStrategia pentru protecţia și bunăstarea animalelor
Raport  Marit Paulsen (A7-0216/2012)
Raport referitor la strategia Uniunii Europene pentru protecţia şi bunăstarea animalelor 2012-2015
[COM(2012)0006 -  - 2012/2043(INI)]
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
123 voteCrearea unui cadru juridic la nivelul UE pentru protecţia animalelor de companie şi a animalelor fără stăpân
Propunere de rezoluţie
[2012/2670(RSP)]
B7-0341/2012
Articolul 202 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al PE
14Termen voteConcluziile reuniunii Consiliului European (28-29 iunie 2012)
Propuneri de rezoluţie
[2011/2923(RSP)]
B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012
87Termen voteAccesul la serviciile bancare de bază
Raport  Jürgen Klute (A7-0197/2012)
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind accesul la serviciile bancare de bază
[C(2011)4977 -  - 2012/2055(INI)]
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
152Termen votePregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2013
Propuneri de rezoluţie
[2012/2688(RSP)]
B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012, B7-0350/2012
15:00 - 21:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
66***IpointAsistență financiară comunitară în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice
Raport  Göran Färm (A7-0150/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice și a Deciziei nr. 1639/2006 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013)
[COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)]
Comisia pentru bugete
În prezența dlui Werner Hoyer, Președintele BEI
162 pointÎncălcări ale normelor Schengen
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2012/2700(RSP)]
  pointDezbatere comună - Statutul Curţii de Justiţie a UE
122***I-Judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene
Raport  Alexandra Thein (A7-0184/2012)
Raport referitor la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene

[01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
135***I-Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Raport  Alexandra Thein (A7-0185/2012)
Raport referitor la referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Protocolului privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a anexei I la Statut

[02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
166 pointSituaţia din Georgia
Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2012/2707(RSP)]
167 pointSituaţia din Siria
Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2012/2708(RSP)]
168 pointSituaţia din Egipt
Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2012/2709(RSP)]
09:00 - 12:20   DEZBATERI PRIORITARE     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)15'
Comisia (inclusiv răspunsurile)25'
Deputaţi105'
34'24'3012'9'8'6'6'5'30
„Catch the eye”5'
15:00 - 21:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)25'
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile)30'
Comisia (inclusiv răspunsurile)25'
Preşedintele Băncii Europene de Investiţii5'
Raportori   (2x6') 12'
Raportori pentru aviz   (4x1') 4'
Deputaţi135'
45'32'15'3011'10'7'307'306'30
„Catch the eye”   (6x5') 30'
152item on the agendapointPregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2013
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 27 iunie 2012, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 3 iulie 2012, 11:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 3 iulie 2012, 12:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 3 iulie 2012, 19:00
130item on the agendapointPlățile directe pentru fermieri (2013)
Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012
  -AmendamenteMiercuri, 27 iunie 2012, 12:00
41item on the agendapointBugetul 2013 - Mandat pentru trilog
Giovanni La Via (A7-0215/2012
  -AmendamenteMiercuri, 27 iunie 2012, 12:00
73item on the agendapointStrategia pentru protecţia și bunăstarea animalelor
Marit Paulsen (A7-0216/2012
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireLuni, 2 iulie 2012, 19:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireMarţi, 3 iulie 2012, 12:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 3 iulie 2012, 19:00
14item on the agendapointConcluziile reuniunii Consiliului European (28-29 iunie 2012)
  -Propuneri de rezoluţieMarţi, 3 iulie 2012, 10:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 3 iulie 2012, 15:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 3 iulie 2012, 16:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 3 iulie 2012, 19:00
87item on the agendapointAccesul la serviciile bancare de bază
Jürgen Klute (A7-0197/2012
  -AmendamenteMiercuri, 27 iunie 2012, 12:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 29 iunie 2012, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 2 iulie 2012, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 3 iulie 2012, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (Articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Joi, 5 iulie 2012, 10:00
Ultima actualizare: 4 iulie 2012Notă juridică