Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 10 września 2012 r. - Czwartek, 13 września 2012 r.  276k
Poniedziałek, 10 września 2012189kWersja: Środa, 12 września 2012, 15:33
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
2Termin***IpointNormalizacja europejska
Sprawozdanie:  Lara Comi (A7-0069/2012)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie normalizacji europejskiej oraz zmiany dyrektyw Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektyw 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/105/WE i 2009/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
[2011/0150(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
5Termin***IpointElektroniczna identyfikacja bydła
Sprawozdanie:  Sophie Auconie (A7-0199/2012)
Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 w odniesieniu do elektronicznej identyfikacji bydła i skreślającego przepisy dotyczące dobrowolnego etykietowania wołowiny
[COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
75 pointRzekomy transport i nielegalne przetrzymywanie więźniów w krajach europejskich przez CIA
Sprawozdanie:  Hélène Flautre (A7-0266/2012)
Sprawozdanie w sprawie rzekomego udziału państw europejskich w organizowanym przez CIA transporcie i nielegalnym przetrzymywaniu więźniów na terenie tych państw: działania podejmowane w następstwie sprawozdania komisji TDIP PE
[2012/2033(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
6  pointWystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu PE)
  pointKrótka prezentacja następujących sprawozdań:
7Termin -Dobrowolne honorowe dawstwo tkanek i komórek
Sprawozdanie:  Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)
Sprawozdanie w sprawie dobrowolnego honorowego dawstwa tkanek i komórek

[2011/2193(INI)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
10Termin -Rola kobiet w gospodarce ekologicznej
Sprawozdanie:  Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)
Sprawozdanie w sprawie roli kobiet w gospodarce ekologicznej

[2012/2035(INI)]
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
11Termin -Warunki pracy kobiet w sektorze usług
Sprawozdanie:  Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)
Sprawozdanie w sprawie warunków pracy kobiet w sektorze usług

[2012/2046(INI)]
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
57 -Zwiększenie solidarności wewnątrz UE w dziedzinie azylu
Sprawozdanie:  Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)
Sprawozdanie w sprawie zwiększenia solidarności wewnątrz UE w dziedzinie azylu

[2012/2032(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  pointWspólna debata - Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii
3Termin***I-Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana dyrektywy 2001/83/WE)
Sprawozdanie:  Linda McAvan (A7-0165/2012)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE odnośnie do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

[2012/0025(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
4Termin***I-Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana rozporządzenia (WE) nr 726/2004)
Sprawozdanie:  Linda McAvan (A7-0164/2012)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 odnośnie do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

[2012/0023(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
17:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)40'
Sprawozdawcy   (4x6') 24'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (4x1') 4'
Sprawozdawcy (art. 48 ust. 2 Regulaminu PE)   (4x4') 16'
Posłowie105'
34'24'3012'9'8'6'6'5'30
Procedura pytań z sali   (8x5') 40'
2item on the agendapointNormalizacja europejska
Lara Comi (A7-0069/2012
  -PoprawkiŚroda, 5 września 2012, 12:00
5item on the agendapointElektroniczna identyfikacja bydła
Sophie Auconie (A7-0199/2012
  -PoprawkiŚroda, 5 września 2012, 12:00
7item on the agendapointDobrowolne honorowe dawstwo tkanek i komórek
Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 5 września 2012, 12:00
10item on the agendapointRola kobiet w gospodarce ekologicznej
Mikael Gustafsson (A7-0235/2012
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 5 września 2012, 12:00
11item on the agendapointWarunki pracy kobiet w sektorze usług
Iratxe García Pérez (A7-0246/2012
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 5 września 2012, 12:00
3item on the agendapointNadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana dyrektywy 2001/83/WE)
Linda McAvan (A7-0165/2012
  -PoprawkiŚroda, 5 września 2012, 12:00
4item on the agendapointNadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana rozporządzenia (WE) nr 726/2004)
Linda McAvan (A7-0164/2012
  -PoprawkiŚroda, 5 września 2012, 12:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 7 września 2012, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 10 września 2012, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 11 września 2012, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 122 Regulaminu PE)Czwartek, 13 września 2012, 10:00
Ostatnia aktualizacja: 12 września 2012Informacja prawna