Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 10. september 2012 - Četrtek, 13. september 2012  266k
Ponedeljek, 10. september 2012182kRazličica: Sreda, 12. september 2012, 15:34
 Točke na dnevnem redu
17:00 - 23:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

17:00 - 23:00   Razprave       Čas za govor
1  pointPonovna otvoritev zasedanja in razpored dela
2Rok***IpointEvropska standardizacija
Poročilo:  Lara Comi (A7-0069/2012)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski standardizaciji in spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES in 2009/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta
[2011/0150(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
5Rok***IpointElektronska identifikacija govedi
Poročilo:  Sophie Auconie (A7-0199/2012)
Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1760/2000 glede elektronske identifikacije govedi in črtanja določb o prostovoljnem označevanju govejega mesa
[COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
75 pointDomnevna uporaba evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIA
Poročilo:  Hélène Flautre (A7-0266/2012)
Poročilo o domnevni uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIA: nadaljnje ukrepanje po poročilu odbora TDIP Evropskega parlamenta
[2012/2033(INI)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
6  pointEnominutni govori (člen 150 Poslovnika)
  pointKratke predstavitve naslednjih poročil:
7Rok -Prostovoljno in neplačano darovanje tkiv in celic
Poročilo:  Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)
Poročilo o prostovoljnem in neplačanem darovanju tkiv in celic

[2011/2193(INI)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
10Rok -Vloga žensk v zelenem gospodarstvu
Poročilo:  Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)
Poročilo o vlogi žensk v zelenem gospodarstvu

[2012/2035(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
11Rok -Delovni pogoji žensk v sektorju storitev
Poročilo:  Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)
Poročilo o delovnih pogojih žensk v sektorju storitev

[2012/2046(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
57 -Okrepljena solidarnost znotraj EU na področju azila
Poročilo:  Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)
Poročilo o okrepljeni solidarnosti znotraj EU na področju azila

[2012/2032(INI)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
  pointSkupna razprava - Farmakovigilanca
3Rok***I-Farmakovigilanca (sprememba Direktive 2001/83/ES)
Poročilo:  Linda McAvan (A7-0165/2012)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/83/ES glede farmakovigilance

[2012/0025(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
4Rok***I-Farmakovigilanca (sprememba Uredbe (ES) št. 726/2004)
Poročilo:  Linda McAvan (A7-0164/2012)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 glede farmakovigilance

[2012/0023(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
17:00 - 23:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)40'
Poročevalci   (4x6') 24'
Pripravljavci mnenja   (4x1') 4'
Poročevalci (člen 48(2) poslovnika EP)   (4x4') 16'
Poslanci105'
34'24'3012'9'8'6'6'5'30
"Catch the eye"   (8x5') 40'
2item on the agendapointEvropska standardizacija
Lara Comi (A7-0069/2012
  -Predlogi spremembSreda, 5. september 2012, 12:00
5item on the agendapointElektronska identifikacija govedi
Sophie Auconie (A7-0199/2012
  -Predlogi spremembSreda, 5. september 2012, 12:00
7item on the agendapointProstovoljno in neplačano darovanje tkiv in celic
Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 5. september 2012, 12:00
10item on the agendapointVloga žensk v zelenem gospodarstvu
Mikael Gustafsson (A7-0235/2012
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 5. september 2012, 12:00
11item on the agendapointDelovni pogoji žensk v sektorju storitev
Iratxe García Pérez (A7-0246/2012
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 5. september 2012, 12:00
3item on the agendapointFarmakovigilanca (sprememba Direktive 2001/83/ES)
Linda McAvan (A7-0165/2012
  -Predlogi spremembSreda, 5. september 2012, 12:00
4item on the agendapointFarmakovigilanca (sprememba Uredbe (ES) št. 726/2004)
Linda McAvan (A7-0164/2012
  -Predlogi spremembSreda, 5. september 2012, 12:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 7. september 2012, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 10. september 2012, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 11. september 2012, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 122 poslovnika EP)Četrtek, 13. september 2012, 10:00
Zadnja posodobitev: 12. september 2012Pravno obvestilo