Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí 10. září 2012 - Čtvrtek 13. září 2012  274k
Čtvrtek, 13. září 2012198kVerze: Středa, 12. září 2012, 15:26
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 16:00   Rozpravy
16:00 - 17:00   Hlasování (po skončení předchozích rozprav)
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
42 pointPředávání utajovaných informací v držení Rady, jež se týkají záležitostí mimo oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky, Evropskému parlamentu a jeho nakládání s nimi
Zpráva:  Gerald Häfner (A7-0245/2012)
Zpráva o uzavření interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem a Radou o předávání utajovaných informací v držení Rady, jež se týkají záležitostí mimo oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky, Evropskému parlamentu a o jeho nakládání s nimi
[2012/2069(ACI)]
Výbor pro ústavní záležitosti
23Lhůta***IpointPovolená užití osiřelých děl
Zpráva:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití osiřelých děl
[COM(2011)0289 - C7-0138/2011 - 2011/0136(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
56 point18. zpráva o zlepšení právních předpisů – používání zásad subsidiarity a proporcionality (2010)
Zpráva:  Sajjad Karim (A7-0251/2012)
Zpráva o 18. zprávě o zlepšení právních předpisů – používání zásad subsidiarity a proporcionality (2010)
[COM(2011)0344 -  - 2011/2276(INI)]
Výbor pro právní záležitosti
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
67***voteProdloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou
Doporučení:  Amalia Sartori (A7-0268/2012)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou
[10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Čl. 46 odst. 1 jednacího řádu
68***voteUzavření dohody mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o vědecko-technické spolupráci
Doporučení:  Amalia Sartori (A7-0267/2012)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o vědecko-technické spolupráci
[08283/2012 - C7-0122/2012 - 2011/0175(NLE)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Čl. 46 odst. 1 jednacího řádu
42 votePředávání utajovaných informací v držení Rady, jež se týkají záležitostí mimo oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky, Evropskému parlamentu a jeho nakládání s nimi
Zpráva:  Gerald Häfner (A7-0245/2012)
Zpráva o uzavření interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem a Radou o předávání utajovaných informací v držení Rady, jež se týkají záležitostí mimo oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky, Evropskému parlamentu a o jeho nakládání s nimi
[2012/2069(ACI)]
Výbor pro ústavní záležitosti
Článek 138 jednacího řádu
56 vote18. zpráva o zlepšení právních předpisů – používání zásad subsidiarity a proporcionality (2010)
Zpráva:  Sajjad Karim (A7-0251/2012)
Zpráva o 18. zprávě o zlepšení právních předpisů – používání zásad subsidiarity a proporcionality (2010)
[COM(2011)0344 -  - 2011/2276(INI)]
Výbor pro právní záležitosti
Článek 138 jednacího řádu
73 voteStrategie politiky soudržnosti EU pro oblast Atlantského oceánu
Zpráva:  Alain Cadec (A7-0222/2012)
Zpráva o strategii politiky soudržnosti EU pro oblast Atlantského oceánu
[2011/2310(INI)]
Výbor pro regionální rozvoj
Článek 138 jednacího řádu
48Lhůta***IvoteVyloučení některých zemí z celních preferencí
Zpráva:  David Martin (A7-0207/2012)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání
[COM(2011)0598 - C7-0305/2011 - 2011/0260(COD)]
Výbor pro mezinárodní obchod
12Lhůta***IvoteMezivládní dohody uzavřené mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky
Zpráva:  Krišjānis Kariņš (A7-0264/2012)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky
[COM(2011)0540 - C7-0235/2011 - 2011/0238(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
41Lhůta***IvoteRežimy jakosti zemědělských produktů
Zpráva:  Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o režimech jakosti zemědělských produktů
[COM(2010)0733 - C7-0423/2010 - 2010/0353(COD)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
59Lhůta***IvoteEvropské fondy sociálního podnikání
Zpráva:  Sophie Auconie (A7-0194/2012)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech sociálního podnikání
[COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
58Lhůta***IvoteEvropské fondy rizikového kapitálu
Zpráva:  Philippe Lamberts (A7-0193/2012)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu
[COM(2011)0860 - C7-0490/2011 - 2011/0417(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
49Lhůta***IvoteProvádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru
Zpráva:  Bernd Lange (A7-0249/2012)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru
[COM(2011)0600 - C7-0307/2011 - 2011/0262(COD)]
Výbor pro mezinárodní obchod
50Lhůta***IvoteProvádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou
Zpráva:  Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé
[COM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD)]
Výbor pro mezinárodní obchod
23Lhůta***IvotePovolená užití osiřelých děl
Zpráva:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití osiřelých děl
[COM(2011)0289 - C7-0138/2011 - 2011/0136(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
64***IvoteMimořádné autonomní obchodní preference pro Pákistán
Zpráva:  Vital Moreira (A7-0069/2011)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení mimořádných autonomních obchodních preferencí pro Pákistán
[COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD)]
Výbor pro mezinárodní obchod
Konečné hlasování
Rozprava: Pondělí, 9. května 2011
86Lhůta voteSituace v Sýrii
Návrhy usnesení
[2012/2788(RSP)]
RC-B7-0425/2012, B7-0425/2012, B7-0433/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012, B7-0440/2012
87Lhůta votePolitické využívání spravedlnosti v Rusku
Návrhy usnesení
[2012/2789(RSP)]
RC-B7-0427/2012, B7-0427/2012, B7-0430/2012, B7-0431/2012, B7-0434/2012, B7-0436/2012, B7-0437/2012
78Lhůta voteNávrhy usnesení - Návrhy na vytvoření Evropské bankovní unie (EBU)
[2012/2729(RSP)]
B7-0457/2012
15:00 - 16:00   Rozpravy       Řečnická doba
  pointRozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 122 jednacího řádu) – Doba trvání: nejvýše 1 hodina
84Lhůta -Jižní Afrika: masakr stávkujících horníků
[2012/2783(RSP)]
RC-B7-0443/2012, B7-0443/2012, B7-0445/2012, B7-0446/2012, B7-0447/2012, B7-0448/2012, B7-0450/2012
83Lhůta -Perzekuce muslimů etnické skupiny Rohingya v Barmě
[2012/2784(RSP)]
RC-B7-0426/2012, B7-0426/2012, B7-0449/2012, B7-0452/2012, B7-0453/2012, B7-0454/2012, B7-0455/2012
85Lhůta -Ázerbájdžán: případ Ramila Safarova
[2012/2785(RSP)]
RC-B7-0428/2012, B7-0428/2012, B7-0429/2012, B7-0432/2012, B7-0441/2012, B7-0442/2012, B7-0444/2012
16:00 - 17:00   Hlasování (po skončení předchozích rozprav)      
55 voteNávrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 122 jednacího řádu)
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)15'
Zpravodajové   (3x6') 18'
Navrhovatelé   (3x1') 3'
Poslanci74'
23'17'8'306'306'4'304'304'30
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (3x5') 15'
15:00 - 16:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)15'
Autor každého návrhu usnesení 1'
Poslanci29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (3x2') 6'
23item on the agendapointPovolená užití osiřelých děl
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. září 2012, 12:00
48item on the agendapointVyloučení některých zemí z celních preferencí
David Martin (A7-0207/2012
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. září 2012, 12:00
12item on the agendapointMezivládní dohody uzavřené mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky
Krišjānis Kariņš (A7-0264/2012
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. září 2012, 12:00
41item on the agendapointRežimy jakosti zemědělských produktů
Iratxe García Pérez (A7-0266/2011
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. září 2012, 12:00
59item on the agendapointEvropské fondy sociálního podnikání
Sophie Auconie (A7-0194/2012
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 10. září 2012, 19:00
58item on the agendapointEvropské fondy rizikového kapitálu
Philippe Lamberts (A7-0193/2012
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 10. září 2012, 19:00
49item on the agendapointProvádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru
Bernd Lange (A7-0249/2012
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. září 2012, 12:00
50item on the agendapointProvádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou
Jörg Leichtfried (A7-0237/2012
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. září 2012, 12:00
86item on the agendapointSituace v Sýrii
  -Návrhy usneseníPondělí, 10. září 2012, 19:00
  -Pozměňovací návrhy a společné návrhy usneseníStředa, 12. září 2012, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usneseníStředa, 12. září 2012, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 12. září 2012, 17:00
87item on the agendapointPolitické využívání spravedlnosti v Rusku
  -Návrhy usneseníPondělí, 10. září 2012, 19:00
  -Pozměňovací návrhy a společné návrhy usneseníStředa, 12. září 2012, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usneseníStředa, 12. září 2012, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 12. září 2012, 17:00
78item on the agendapointNávrhy na vytvoření Evropské bankovní unie (EBU)
(O-000151/2012 - B7-0360/2012) 
  -Návrhy usneseníÚterý, 11. září 2012, 10:00
  -Pozměňovací návrhyÚterý, 11. září 2012, 12:00
84item on the agendapointJižní Afrika: masakr stávkujících horníků
  -Návrhy usnesení (článek 122 jednacího řádu)Pondělí, 10. září 2012, 20:00
  -Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení (článek 122 jednacího řádu)Středa, 12. září 2012, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 122 jednacího řádu)Středa, 12. září 2012, 14:00
83item on the agendapointPerzekuce muslimů etnické skupiny Rohingya v Barmě
  -Návrhy usnesení (článek 122 jednacího řádu)Pondělí, 10. září 2012, 20:00
  -Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení (článek 122 jednacího řádu)Středa, 12. září 2012, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 122 jednacího řádu)Středa, 12. září 2012, 14:00
85item on the agendapointÁzerbájdžán: případ Ramila Safarova
  -Návrhy usnesení (článek 122 jednacího řádu)Pondělí, 10. září 2012, 20:00
  -Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení (článek 122 jednacího řádu)Středa, 12. září 2012, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 122 jednacího řádu)Středa, 12. září 2012, 14:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 7. září 2012, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 10. září 2012, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 11. září 2012, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 122 jednacího řádu)Čtvrtek, 13. září 2012, 10:00
Poslední aktualizace: 12. září 2012Právní upozornění