Agenda
StraatsburgMaandag 10 september 2012 - Donderdag 13 september 2012  271k
Donderdag 13 september 2012196kVersie: Woensdag 12 september 2012, 15:32
 Agendapunten
09:00 - 11:50   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 16:00   Debatten
16:00 - 17:00   Stemmingen (na afloop van de voorgaande debatten)
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   Debatten       Spreektijd
42 pointDoorzenden aan en verwerken door het Europees Parlement van gerubriceerde informatie waarover de Raad beschikt met betrekking tot aangelegenheden die niet vallen onder het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Verslag:  Gerald Häfner (A7-0245/2012)
Verslag over het sluiten van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over het doorzenden aan en verwerken door het Europees Parlement van gerubriceerde informatie waarover de Raad beschikt met betrekking tot aangelegenheden die niet vallen onder het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
[2012/2069(ACI)]
Commissie constitutionele zaken
23Deadline***IpointToegestane gebruikswijzen van verweesde werken
Verslag:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken
[COM(2011)0289 - C7-0138/2011 - 2011/0136(COD)]
Commissie juridische zaken
56 pointAchttiende verslag over "De wetgeving verbeteren" - Toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel (2010)
Verslag:  Sajjad Karim (A7-0251/2012)
Verslag over het achttiende verslag "De wetgeving verbeteren" – Toepassing van het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel (2010)
[COM(2011)0344 -  - 2011/2276(INI)]
Commissie juridische zaken
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
67***voteVerlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië
Aanbeveling:  Amalia Sartori (A7-0268/2012)
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië
[10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
artikel 46, lid 1, van het Reglement
68***voteOvereenkomst EU- Algerije inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking
Aanbeveling:  Amalia Sartori (A7-0267/2012)
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Volksrepubliek Algerije inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking
[08283/2012 - C7-0122/2012 - 2011/0175(NLE)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
artikel 46, lid 1, van het Reglement
42 voteDoorzenden aan en verwerken door het Europees Parlement van gerubriceerde informatie waarover de Raad beschikt met betrekking tot aangelegenheden die niet vallen onder het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Verslag:  Gerald Häfner (A7-0245/2012)
Verslag over het sluiten van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over het doorzenden aan en verwerken door het Europees Parlement van gerubriceerde informatie waarover de Raad beschikt met betrekking tot aangelegenheden die niet vallen onder het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
[2012/2069(ACI)]
Commissie constitutionele zaken
Artikel 138 van het Reglement
56 voteAchttiende verslag over "De wetgeving verbeteren" - Toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel (2010)
Verslag:  Sajjad Karim (A7-0251/2012)
Verslag over het achttiende verslag "De wetgeving verbeteren" – Toepassing van het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel (2010)
[COM(2011)0344 -  - 2011/2276(INI)]
Commissie juridische zaken
Artikel 138 van het Reglement
73 voteEU-strategie voor het Atlantisch gebied in het kader van het cohesiebeleid
Verslag:  Alain Cadec (A7-0222/2012)
Verslag over de EU-strategie voor het Atlantisch gebied in het kader van het cohesiebeleid
[2011/2310(INI)]
Commissie regionale ontwikkeling
Artikel 138 van het Reglement
48Deadline***IvoteUitsluiten van bepaalde landen van handelspreferenties
Verslag:  David Martin (A7-0207/2012)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad, met betrekking tot het schrappen van sommige landen van de lijst van regio’s of staten die onderhandelingen hebben afgesloten
[COM(2011)0598 - C7-0305/2011 - 2011/0260(COD)]
Commissie internationale handel
12Deadline***IvoteIntergouvernementele overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied
Verslag:  Krišjānis Kariņš (A7-0264/2012)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied
[COM(2011)0540 - C7-0235/2011 - 2011/0238(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
41Deadline***IvoteKwaliteitsregelingen voor landbouwproducten
Verslag:  Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten
[COM(2010)0733 - C7-0423/2010 - 2010/0353(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
59Deadline***IvoteEuropese sociaalondernemerschapsfondsen
Verslag:  Sophie Auconie (A7-0194/2012)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Europese sociaalondernemerschapsfondsen
[COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
58Deadline***IvoteEuropese durfkapitaalfondsen
Verslag:  Philippe Lamberts (A7-0193/2012)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese durfkapitaalfondsen
[COM(2011)0860 - C7-0490/2011 - 2011/0417(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
49Deadline***IvoteUitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru
Verslag:  Bernd Lange (A7-0249/2012)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru
[COM(2011)0600 - C7-0307/2011 - 2011/0262(COD)]
Commissie internationale handel
50Deadline***IvoteUitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EU en Midden-Amerika
Verslag:  Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds
[COM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD)]
Commissie internationale handel
23Deadline***IvoteToegestane gebruikswijzen van verweesde werken
Verslag:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken
[COM(2011)0289 - C7-0138/2011 - 2011/0136(COD)]
Commissie juridische zaken
64***IvoteInvoering van autonome handelspreferenties voor Pakistan (noodmaatregel)
Verslag:  Vital Moreira (A7-0069/2011)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering, als noodmaatregel, van autonome handelspreferenties voor Pakistan
[COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD)]
Commissie internationale handel
Eindstemming
Debat: Maandag 9 mei 2011
86Deadline voteSituatie in Syrië
Ontwerpresoluties
[2012/2788(RSP)]
RC-B7-0425/2012, B7-0425/2012, B7-0433/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012, B7-0440/2012
87Deadline voteGebruik van rechtspleging voor politieke doeleinden in Rusland
Ontwerpresoluties
[2012/2789(RSP)]
RC-B7-0427/2012, B7-0427/2012, B7-0430/2012, B7-0431/2012, B7-0434/2012, B7-0436/2012, B7-0437/2012
78Deadline voteOntwerpresoluties - Voorstellen voor een Europese Bankenunie (EBU)
[2012/2729(RSP)]
B7-0457/2012
15:00 - 16:00   Debatten       Spreektijd
  pointDebatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat - Duur: maximum één uur (artikel 122 van het Reglement)
84Deadline -Zuid-Afrika: bloedbad onder stakende mijnwerkers
[2012/2783(RSP)]
RC-B7-0443/2012, B7-0443/2012, B7-0445/2012, B7-0446/2012, B7-0447/2012, B7-0448/2012, B7-0450/2012
83Deadline -Vervolging van Rohingya-moslims in Birma
[2012/2784(RSP)]
RC-B7-0426/2012, B7-0426/2012, B7-0449/2012, B7-0452/2012, B7-0453/2012, B7-0454/2012, B7-0455/2012
85Deadline -Azerbeidzjan: de zaak Ramil Safarov
[2012/2785(RSP)]
RC-B7-0428/2012, B7-0428/2012, B7-0429/2012, B7-0432/2012, B7-0441/2012, B7-0442/2012, B7-0444/2012
16:00 - 17:00   Stemmingen (na afloop van de voorgaande debatten)      
55 voteOntwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 122 van het Reglement)
09:00 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)15'
Rapporteurs   (3x6') 18'
Rapporteurs voor advies   (3x1') 3'
Leden74'
23'17'8'306'306'4'304'304'30
"Catch the eye"   (3x5') 15'
15:00 - 16:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)15'
Indiener van de ontwerpresolutie1'
Leden29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
"Catch the eye"   (3x2') 6'
23item on the agendapointToegestane gebruikswijzen van verweesde werken
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012
  -AmendementenWoensdag 5 september 2012, 12:00
48item on the agendapointUitsluiten van bepaalde landen van handelspreferenties
David Martin (A7-0207/2012
  -AmendementenWoensdag 5 september 2012, 12:00
12item on the agendapointIntergouvernementele overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied
Krišjānis Kariņš (A7-0264/2012
  -AmendementenWoensdag 5 september 2012, 12:00
41item on the agendapointKwaliteitsregelingen voor landbouwproducten
Iratxe García Pérez (A7-0266/2011
  -AmendementenWoensdag 5 september 2012, 12:00
59item on the agendapointEuropese sociaalondernemerschapsfondsen
Sophie Auconie (A7-0194/2012
  -AmendementenMaandag 10 september 2012, 19:00
58item on the agendapointEuropese durfkapitaalfondsen
Philippe Lamberts (A7-0193/2012
  -AmendementenMaandag 10 september 2012, 19:00
49item on the agendapointUitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru
Bernd Lange (A7-0249/2012
  -AmendementenWoensdag 5 september 2012, 12:00
50item on the agendapointUitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EU en Midden-Amerika
Jörg Leichtfried (A7-0237/2012
  -AmendementenWoensdag 5 september 2012, 12:00
86item on the agendapointSituatie in Syrië
  -OntwerpresolutiesMaandag 10 september 2012, 19:00
  -Amendementen en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 12 september 2012, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 12 september 2012, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 12 september 2012, 17:00
87item on the agendapointGebruik van rechtspleging voor politieke doeleinden in Rusland
  -OntwerpresolutiesMaandag 10 september 2012, 19:00
  -Amendementen en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 12 september 2012, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 12 september 2012, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 12 september 2012, 17:00
78item on the agendapointVoorstellen voor een Europese Bankenunie (EBU)
(O-000151/2012 - B7-0360/2012) 
  -OntwerpresolutiesDinsdag 11 september 2012, 10:00
  -AmendementenDinsdag 11 september 2012, 12:00
84item on the agendapointZuid-Afrika: bloedbad onder stakende mijnwerkers
  -Ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Maandag 10 september 2012, 20:00
  -Amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Woensdag 12 september 2012, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Woensdag 12 september 2012, 14:00
83item on the agendapointVervolging van Rohingya-moslims in Birma
  -Ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Maandag 10 september 2012, 20:00
  -Amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Woensdag 12 september 2012, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Woensdag 12 september 2012, 14:00
85item on the agendapointAzerbeidzjan: de zaak Ramil Safarov
  -Ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Maandag 10 september 2012, 20:00
  -Amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Woensdag 12 september 2012, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Woensdag 12 september 2012, 14:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 7 september 2012, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 10 september 2012, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 11 september 2012, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 122 van het Reglement)Donderdag 13 september 2012, 10:00
Laatst bijgewerkt op: 12 september 2012Juridische mededeling