Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 10 septembrie 2012 - Joi, 13 septembrie 2012  275k
Joi, 13 septembrie 2012197kVersiune: Miercuri, 12 septembrie 2012, 15:33
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 14:00   VOTARE urmată de explicarea voturilor
15:00 - 16:00   Dezbateri
16:00 - 17:00   Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente)
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
42 pointAcordul interinstituțional între Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea și prelucrarea de către Parlamentul European a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comune
Raport  Gerald Häfner (A7-0245/2012)
Raport referitor la încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea și prelucrarea de către Parlamentul European a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comune
[2012/2069(ACI)]
Comisia pentru afaceri constituţionale
23Termen***IpointUtilizări permise ale operelor orfane
Raport  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)
Raport referitor la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor orfane


[COM(2011)0289 - C7-0138/2011 - 2011/0136(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
56 pointAl 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității (2010)
Raport  Sajjad Karim (A7-0251/2012)
Raport privind cel de al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii (2010)
[COM(2011)0344 -  - 2011/2276(INI)]
Comisia pentru afaceri juridice
12:00 - 14:00   VOTARE urmată de explicarea voturilor      
67***voteReînnoirea acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei
Recomandare  Amalia Sartori (A7-0268/2012)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei
[10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE)]
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie
Articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al PE
68***voteAcordul UE-Algeria privind cooperarea științifică și tehnologică
Recomandare  Amalia Sartori (A7-0267/2012)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară
[08283/2012 - C7-0122/2012 - 2011/0175(NLE)]
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie
Articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al PE
42 voteAcordul interinstituțional între Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea și prelucrarea de către Parlamentul European a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comune
Raport  Gerald Häfner (A7-0245/2012)
Raport referitor la încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea și prelucrarea de către Parlamentul European a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comune
[2012/2069(ACI)]
Comisia pentru afaceri constituţionale
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
56 voteAl 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității (2010)
Raport  Sajjad Karim (A7-0251/2012)
Raport privind cel de al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii (2010)
[COM(2011)0344 -  - 2011/2276(INI)]
Comisia pentru afaceri juridice
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
73 voteStrategia UE privind politica de coeziune pentru zona Atlanticului
Raport  Alain Cadec (A7-0222/2012)
Raport referitor la strategia UE privind politica de coeziune pentru zona Atlanticului
[2011/2310(INI)]
Comisia pentru dezvoltare regională
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
48Termen***IvoteModificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile
Raport  David Martin (A7-0207/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile
[COM(2011)0598 - C7-0305/2011 - 2011/0260(COD)]
Comisia pentru comerţ internaţional
12Termen***IvoteMecanismul de schimb de informaţii privind acordurile interguvernamentale dintre statele membre şi ţări terţe în domeniul energiei
Raport  Krišjānis Kariņš (A7-0264/2012)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei
[COM(2011)0540 - C7-0235/2011 - 2011/0238(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie
41Termen***IvoteSistemele din domeniul calităţii produselor agricole
Raport  Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole


[COM(2010)0733 - C7-0423/2010 - 2010/0353(COD)]
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
59Termen***IvoteFondurile europene de antreprenoriat social
Raport  Sophie Auconie (A7-0194/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social
[COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD)]
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
58Termen***IvoteFondurile europene cu capital de risc
Raport  Philippe Lamberts (A7-0193/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc
[COM(2011)0860 - C7-0490/2011 - 2011/0417(COD)]
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
49Termen***IvoteAplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între UE și Republica Columbia și Republica Peru
Raport  Bernd Lange (A7-0249/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru
[COM(2011)0600 - C7-0307/2011 - 2011/0262(COD)]
Comisia pentru comerţ internaţional
50Termen***IvoteAplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane, prevăzute în Acordul de asociere dintre UE și America Centrală
Raport  Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane, prevăzute în Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte
[COM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD)]
Comisia pentru comerţ internaţional
23Termen***IvoteUtilizări permise ale operelor orfane
Raport  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)
Raport referitor la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor orfane


[COM(2011)0289 - C7-0138/2011 - 2011/0136(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
64***IvotePreferinţe comerciale autonome de urgenţă pentru Pakistan
Raport  Vital Moreira (A7-0069/2011)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de introducere a unor preferințe comerciale autonome de urgență pentru Pakistan
[COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD)]
Comisia pentru comerţ internaţional
Vot final
Dezbatere : Luni, 9 mai 2011
86Termen voteSituaţia din Siria
Propuneri de rezoluţie
[2012/2788(RSP)]
RC-B7-0425/2012, B7-0425/2012, B7-0433/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012, B7-0440/2012
87Termen voteUtilizarea justiţiei în scopuri politice în Rusia
Propuneri de rezoluţie
[2012/2789(RSP)]
RC-B7-0427/2012, B7-0427/2012, B7-0430/2012, B7-0431/2012, B7-0434/2012, B7-0436/2012, B7-0437/2012
78Termen votePropuneri de rezoluţie - Propuneri pentru o Uniune bancară europeană (EBU)
[2012/2729(RSP)]
B7-0457/2012
15:00 - 16:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointDezbateri privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept - Durată: cel mult o oră (Articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)
84Termen -Africa de Sud: masacrul minerilor aflaţi în grevă
[2012/2783(RSP)]
RC-B7-0443/2012, B7-0443/2012, B7-0445/2012, B7-0446/2012, B7-0447/2012, B7-0448/2012, B7-0450/2012
83Termen -Persecuţia musulmanilor rohingya în Birmania
[2012/2784(RSP)]
RC-B7-0426/2012, B7-0426/2012, B7-0449/2012, B7-0452/2012, B7-0453/2012, B7-0454/2012, B7-0455/2012
85Termen -Azerbaidjan: cazul lui Ramil Safarov
[2012/2785(RSP)]
RC-B7-0428/2012, B7-0428/2012, B7-0429/2012, B7-0432/2012, B7-0441/2012, B7-0442/2012, B7-0444/2012
16:00 - 17:00   Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente)      
55 votePropuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (Articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)
09:00 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Raportori   (3x6') 18'
Raportori pentru aviz   (3x1') 3'
Deputaţi74'
23'17'8'306'306'4'304'304'30
„Catch the eye”   (3x5') 15'
15:00 - 16:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Autorul fiecărei propuneri de rezoluţie1'
Deputaţi29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
„Catch the eye”   (3x2') 6'
23item on the agendapointUtilizări permise ale operelor orfane
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012
  -AmendamenteMiercuri, 5 septembrie 2012, 12:00
48item on the agendapointModificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile
David Martin (A7-0207/2012
  -AmendamenteMiercuri, 5 septembrie 2012, 12:00
12item on the agendapointMecanismul de schimb de informaţii privind acordurile interguvernamentale dintre statele membre şi ţări terţe în domeniul energiei
Krišjānis Kariņš (A7-0264/2012
  -AmendamenteMiercuri, 5 septembrie 2012, 12:00
41item on the agendapointSistemele din domeniul calităţii produselor agricole
Iratxe García Pérez (A7-0266/2011
  -AmendamenteMiercuri, 5 septembrie 2012, 12:00
59item on the agendapointFondurile europene de antreprenoriat social
Sophie Auconie (A7-0194/2012
  -AmendamenteLuni, 10 septembrie 2012, 19:00
58item on the agendapointFondurile europene cu capital de risc
Philippe Lamberts (A7-0193/2012
  -AmendamenteLuni, 10 septembrie 2012, 19:00
49item on the agendapointAplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între UE și Republica Columbia și Republica Peru
Bernd Lange (A7-0249/2012
  -AmendamenteMiercuri, 5 septembrie 2012, 12:00
50item on the agendapointAplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane, prevăzute în Acordul de asociere dintre UE și America Centrală
Jörg Leichtfried (A7-0237/2012
  -AmendamenteMiercuri, 5 septembrie 2012, 12:00
86item on the agendapointSituaţia din Siria
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 10 septembrie 2012, 19:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 12 septembrie 2012, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 12 septembrie 2012, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 12 septembrie 2012, 17:00
87item on the agendapointUtilizarea justiţiei în scopuri politice în Rusia
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 10 septembrie 2012, 19:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 12 septembrie 2012, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 12 septembrie 2012, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 12 septembrie 2012, 17:00
78item on the agendapointPropuneri pentru o Uniune bancară europeană (EBU)
(O-000151/2012 - B7-0360/2012) 
  -Propuneri de rezoluţieMarţi, 11 septembrie 2012, 10:00
  -AmendamenteMarţi, 11 septembrie 2012, 12:00
84item on the agendapointAfrica de Sud: masacrul minerilor aflaţi în grevă
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Luni, 10 septembrie 2012, 20:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 12 septembrie 2012, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 12 septembrie 2012, 14:00
83item on the agendapointPersecuţia musulmanilor rohingya în Birmania
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Luni, 10 septembrie 2012, 20:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 12 septembrie 2012, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 12 septembrie 2012, 14:00
85item on the agendapointAzerbaidjan: cazul lui Ramil Safarov
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Luni, 10 septembrie 2012, 20:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 12 septembrie 2012, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 12 septembrie 2012, 14:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 7 septembrie 2012, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 10 septembrie 2012, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 11 septembrie 2012, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (Articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Joi, 13 septembrie 2012, 10:00
Ultima actualizare: 12 septembrie 2012Notă juridică