Dagsorden
StrasbourgMandag den 20. maj 2013 - Torsdag den 23. maj 2013  264k
Mandag den 20. maj 2013188kUdgave: Onsdag den 22. maj 2013, 17:12
 Punkter på dagsordenen
17:00 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

17:00 - 23:00   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
110Frist pointVedvarende energikilder på EU's indre marked for energi
Betænkning:  Herbert Reul (A7-0135/2013)
Betænkning om aktuelle udfordringer og muligheder for de vedvarende energikilder på EU's indre marked for energi
[2012/2259(INI)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
70Frist***IpointOffshore-udvinding af olie og gas, undersøgelses- og produktionsaktiviteter
Betænkning:  Ivo Belet (A7-0121/2013)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikkerhed i forbindelse med offshore-udvinding af olie og gas, undersøgelses- og produktionsaktiviteter
[2011/0309(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
117 pointEU-ordning for frivillig permanent flytning
Mundtlig forespørgsel  - [2013/2545(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000021/2013 - B7-0119/2013)
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Kommissionen
EU-ordning for frivillig permanent flytning
  pointForhandling under ét - anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i Den Tjekkiske Republik.

Talerrunde med de politiske gruppers ordførere
119Frist*-Udkast til protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på Den Tjekkiske Republik (høring)
Betænkning:  Andrew Duff (A7-0174/2013)
Betænkning om udkast til protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på Den Tjekkiske Republik (artikel 48, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske union)

[00091/2011 - C7-0385/2011 - 2011/0817(NLE)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
Afstemningen finder sted onsdag
120***-Udkast til protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på Den Tjekkiske Republik (godkendelse)
Henstilling:  Andrew Duff (A7-0282/2012)
Henstilling om Det Europæiske Råds forslag om ikke at indkalde et konvent med henblik på tilføjelse af en protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i Den Tjekkiske Republik til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

[00091/2011 - C7-0386/2011 - 2011/0818(NLE)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
Afstemningen finder sted onsdag
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 150)
  pointKortfattet forelæggelse af følgende betænkninger:
73 -Kvinders rettigheder i tiltrædelseslandene på Balkan
Betænkning:  Marije Cornelissen (A7-0136/2013)
Betænkning om kvinders rettigheder i tiltrædelseslandene på Balkan

[2012/2255(INI)]
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
89Frist -EU-charter: Standarder for mediefrihed i EU
Betænkning:  Renate Weber (A7-0117/2013)
Betænkning om EU-charter: Standarder for mediefrihed i EU

[2011/2246(INI)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
116Frist -Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester
Betænkning:  Piotr Borys (A7-0055/2013)
Betænkning om gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester

[COM(2012)0203 -  - 2012/2132(INI)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
Afstemningen finder sted onsdag
111Frist -En dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner
Betænkning:  Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)
Betænkning om en dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner

[2012/2234(INI)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
90 -Regionale strategier for industriområder i Den Europæiske Union
Betænkning:  Jens Geier (A7-0145/2013)
Betænkning om regionale strategier for industriområder i Den Europæiske Union

[2012/2100(INI)]
Regionaludviklingsudvalget
17:00 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)45'
Ordførere   (3x6') 18'
Ordførere for udtalelser   (5x1') 5'
Forespørger5'
Ordførere (forretningsordenens artikel 48, stk. 2)   (5x4') 20'
Medlemmer90'
28'3020'3010'307'307'305'305'304'30
Catch-the-eye   (8x5') 40'
110item on the agendapointVedvarende energikilder på EU's indre marked for energi
Herbert Reul (A7-0135/2013
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 15. maj 2013, 12:00
70item on the agendapointOffshore-udvinding af olie og gas, undersøgelses- og produktionsaktiviteter
Ivo Belet (A7-0121/2013
  -ÆndringsforslagOnsdag den 15. maj 2013, 12:00
119item on the agendapointUdkast til protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på Den Tjekkiske Republik (høring)
Andrew Duff (A7-0174/2013
  -ÆndringsforslagOnsdag den 15. maj 2013, 12:00
89item on the agendapointEU-charter: Standarder for mediefrihed i EU
Renate Weber (A7-0117/2013
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 15. maj 2013, 12:00
116item on the agendapointGennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester
Piotr Borys (A7-0055/2013
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 15. maj 2013, 12:00
111item on the agendapointEn dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner
Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 15. maj 2013, 12:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 17. maj 2013, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 20. maj 2013, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 21. maj 2013, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 122)Torsdag den 23. maj 2013, 10:00
Seneste opdatering: 22. maj 2013Juridisk meddelelse