Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí 24. února 2014 - Čtvrtek 27. února 2014  283k
Úterý, 25. února 2014207kVerze: Úterý, 25. února 2014, 13:26
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA       Řečnická doba
  pointSpolečná rozprava - Evropský semestr
239Lhůta -Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2014
Zpráva:  Philippe De Backer (A7-0084/2014)
Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2014

[2013/2157(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
240Lhůta -Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko
Zpráva:  Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)
Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2014

[2013/2158(INI)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
241 -Správa jednotného trhu
Zpráva:  Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)
Zpráva o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2014

[2013/2194(INI)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
224 voteŽádost, aby byl Tadeusz Cymański zbaven poslanecké imunity
Zpráva:  Dimitar Stoyanov (A7-0099/2014)
Zpráva o žádosti, aby byl Tadeusz Cymański zbaven imunity
[2013/2278(IMM)]
Výbor pro právní záležitosti
Článek 138 jednacího řádu
154***IvoteČlenské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi
Zpráva:  Maria do Céu Patrão Neves (A7-0046/2014)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1198/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení v souvislosti s některými členskými státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi
[2013/0200(COD)]
Výbor pro rybolov
Článek 138 jednacího řádu
163***IvotePřizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 a 291 SFEU
Zpráva:  József Szájer (A7-0011/2014)
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie
[2013/0365(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
Článek 138 jednacího řádu
161***IvotePřizpůsobení několika právních aktů v oblasti spravedlnosti, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 SFEU
Zpráva:  József Szájer (A7-0480/2013)
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady přizpůsobení několika právních aktů v oblasti spravedlnosti, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie
[2013/0220(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
Článek 138 jednacího řádu
162***IvotePřizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 SFEU
Zpráva:  József Szájer (A7-0010/2014)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie
[2013/0218(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
Článek 138 jednacího řádu
153*voteJmenování člena Účetního dvora – Oscar Herics (AT)
Zpráva:  Inés Ayala Sender (A7-0128/2014)
Zpráva o návrhu na jmenování Oskara Hericse členem Účetního dvora
[2014/0802(NLE)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Článek 138 jednacího řádu
74Lhůta voteZměna článku 136 jednacího řádu o účasti poslanců na zasedáních
Zpráva:  Gerald Häfner (A7-0038/2014)
Zpráva o změně článku 136 jednacího řádu Parlamentu o účasti poslanců na zasedáních
[2013/2033(REG)]
Výbor pro ústavní záležitosti
115Lhůta***IvoteSnížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020
Zpráva:  Thomas Ulmer (A7-0151/2013)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020
[2012/0190(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
164Lhůta***IvoteOchranná známka Společenství
Zpráva:  Cecilia Wikström (A7-0031/2014)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství

[2013/0088(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
165Lhůta***IvotePrávní předpisy členských států o ochranných známkách
Zpráva:  Cecilia Wikström (A7-0032/2014)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění)

[2013/0089(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
45Lhůta***IvoteZmrazování a konfiskace výnosů z trestné činnosti v Evropské unii
Zpráva:  Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zmrazování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti v Evropské unii
[2012/0036(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
111Lhůta***IvoteAgentura Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol)
Zpráva:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV
[2013/0091(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
128Lhůta***IvotePodmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí
Zpráva:  Cecilia Wikström (A7-0377/2013)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair (přepracované znění)
[2013/0081(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
123Lhůta***IvoteEvropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci
Zpráva:  Michèle Striffler (A7-0158/2013)
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci EU Aid Volunteers
[2012/0245(COD)]
Výbor pro rozvoj
47***IvoteFond evropské pomoci nejchudším osobám
Zpráva:  Emer Costello (A7-0183/2013)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám
[2012/0295(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Konečné hlasování
Rozprava: Úterý, 11. června 2013
144***IvoteBiocidní přípravky
Zpráva:  Matthias Groote (A7-0354/2013)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, pokud jde o určité podmínky přístupu na trh
[2013/0150(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
151Lhůta voteBoj proti násilí páchanému na ženách
Zpráva:  Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)
Zpráva obsahující doporučení Komisi o boji proti násilí páchanému na ženách
[2013/2004(INL)]
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Článek 42 jednacího řádu
140Lhůta votePřevod legislativních pravomocí a kontrola výkonu prováděcích pravomocí Komisí
Zpráva:  József Szájer (A7-0435/2013)
Zpráva o opatřeních v návaznosti na převod legislativních pravomocí a kontrolu výkonu prováděcích pravomocí Komisí ze strany členských států
[2012/2323(INI)]
Výbor pro právní záležitosti
Čl. 48 odst. 2 jednacího řádu
239Lhůta voteEvropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2014
Zpráva:  Philippe De Backer (A7-0084/2014)
Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2014
[2013/2157(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
240Lhůta voteEvropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko
Zpráva:  Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)
Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2014
[2013/2158(INI)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
241 voteSpráva jednotného trhu
Zpráva:  Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)
Zpráva o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2014
[2013/2194(INI)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Čl. 48 odst. 2 jednacího řádu
130Lhůta voteŠlechtění rostlin
Zpráva:  Marit Paulsen (A7-0044/2014)
Zpráva o šlechtění rostlin: možnosti zvyšování kvality a výnosů
[2013/2099(INI)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Čl. 48 odst. 2 jednacího řádu
15:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
  pointSpolečná rozprava - Železniční balíček
31Lhůta***I-Jednotný evropský železniční prostor
Zpráva:  Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury

[COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
28Lhůta***I-Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici
Zpráva:  Mathieu Grosch (A7-0034/2014)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici

[COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
33Lhůta***I-Interoperabilita železničního systému
Zpráva:  Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění)

[COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
32Lhůta***I-Bezpečnost železnic
Zpráva:  Michael Cramer (A7-0015/2014)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic (přepracované znění)

[COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
30Lhůta***I-Agentura Evropské unie pro železnice
Zpráva:  Roberts Zīle (A7-0016/2014)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004

[COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
29Lhůta***I-Normalizace účtů železničních podniků
Zpráva:  Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků

[COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
124***IpointHlášení událostí v civilním letectví
Zpráva:  Christine De Veyrac (A7-0317/2013)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlášení událostí v civilním letectví, kterým se mění nařízení (EU) č. 996/2010 a zrušuje směrnice 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007
[COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  pointSpolečná rozprava - eCall
173Lhůta***I-Zavedení palubního systému eCall
Zpráva:  Olga Sehnalová (A7-0106/2014)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES

[COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
174***I-Zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU
Zpráva:  Philippe De Backer (A7-0482/2013)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU

[COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
134Lhůta***IpointZprostředkování pojištění
Zpráva:  Werner Langen (A7-0085/2014)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zprostředkování pojištění (přepracované znění)
[COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
116***IpointTřetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020
Zpráva:  Françoise Grossetête (A7-0224/2012)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Zdraví pro růst, třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020
[COM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
119***IpointTransevropské telekomunikační sítě
Zpráva:  Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES
[COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
155Lhůta***IpointPřístupnost internetových stránek subjektů veřejného sektoru
Zpráva:  Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru
[COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
09:00 - 11:50   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)15'
Komise (včetně odpovědí)15'
Zpravodajové   (3x6') 18'
Navrhovatel1'
Poslanci75'
23'17'8'306'306'304'304'304'30
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)45'
Zpravodajové   (13x6') 78'
Navrhovatelé   (18x1') 18'
Poslanci195'
66'47'3022'15'3015'3010'9'9'30
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (7x5') 35'
239item on the agendapointEvropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2014
Philippe De Backer (A7-0084/2014
  -Pozměňovací návrhyStředa, 19. února 2014, 12:00
240item on the agendapointEvropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko
Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014
  -Pozměňovací návrhyStředa, 19. února 2014, 12:00
74item on the agendapointZměna článku 136 jednacího řádu o účasti poslanců na zasedáních
Gerald Häfner (A7-0038/2014
  -Pozměňovací návrhyStředa, 19. února 2014, 12:00
115item on the agendapointSnížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020
Thomas Ulmer (A7-0151/2013
  -Pozměňovací návrhyStředa, 19. února 2014, 12:00
164item on the agendapointOchranná známka Společenství
Cecilia Wikström (A7-0031/2014
  -Pozměňovací návrhyStředa, 19. února 2014, 12:00
165item on the agendapointPrávní předpisy členských států o ochranných známkách
Cecilia Wikström (A7-0032/2014
  -Pozměňovací návrhyStředa, 19. února 2014, 12:00
45item on the agendapointZmrazování a konfiskace výnosů z trestné činnosti v Evropské unii
Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013
  -Pozměňovací návrhyStředa, 19. února 2014, 12:00
111item on the agendapointAgentura Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol)
Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014
  -Pozměňovací návrhyStředa, 19. února 2014, 12:00
128item on the agendapointPodmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí
Cecilia Wikström (A7-0377/2013
  -Pozměňovací návrhyStředa, 19. února 2014, 12:00
123item on the agendapointEvropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci
Michèle Striffler (A7-0158/2013
  -Pozměňovací návrhyStředa, 19. února 2014, 12:00
151item on the agendapointBoj proti násilí páchanému na ženách
Antonyia Parvanova (A7-0075/2014
  -Pozměňovací návrhyStředa, 19. února 2014, 12:00
140item on the agendapointPřevod legislativních pravomocí a kontrola výkonu prováděcích pravomocí Komisí
József Szájer (A7-0435/2013
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 77 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 19. února 2014, 12:00
130item on the agendapointŠlechtění rostlin
Marit Paulsen (A7-0044/2014
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 77 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 19. února 2014, 12:00
31item on the agendapointJednotný evropský železniční prostor
Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014
  -Pozměňovací návrhyStředa, 19. února 2014, 12:00
28item on the agendapointVnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici
Mathieu Grosch (A7-0034/2014
  -Pozměňovací návrhyStředa, 19. února 2014, 12:00
33item on the agendapointInteroperabilita železničního systému
Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014
  -Pozměňovací návrhyStředa, 19. února 2014, 12:00
32item on the agendapointBezpečnost železnic
Michael Cramer (A7-0015/2014
  -Pozměňovací návrhyStředa, 19. února 2014, 12:00
30item on the agendapointAgentura Evropské unie pro železnice
Roberts Zīle (A7-0016/2014
  -Pozměňovací návrhyStředa, 19. února 2014, 12:00
29item on the agendapointNormalizace účtů železničních podniků
Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013
  -Pozměňovací návrhyStředa, 19. února 2014, 12:00
173item on the agendapointZavedení palubního systému eCall
Olga Sehnalová (A7-0106/2014
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 20. února 2014, 20:00
134item on the agendapointZprostředkování pojištění
Werner Langen (A7-0085/2014
  -Pozměňovací návrhyStředa, 19. února 2014, 12:00
155item on the agendapointPřístupnost internetových stránek subjektů veřejného sektoru
Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013
  -Pozměňovací návrhyStředa, 19. února 2014, 12:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 21. února 2014, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 24. února 2014, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 25. února 2014, 19:00
Poslední aktualizace: 26. února 2014Právní upozornění