Agenda
StraatsburgMaandag 10 maart 2014 - Donderdag 13 maart 2014  286k
Maandag 10 maart 2014192kVersie: Vrijdag 7 maart 2014, 16:20
 Agendapunten
17:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

17:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
173Deadline pointJaarverslag 2012 van de Europese Investeringsbank
Verslag:  Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)
Verslag over de Europese Investeringsbank (EIB) - jaarverslag 2012
[2013/2131(INI)]
Commissie begrotingscontrole
In aanwezigheid van Werner Hoyer, president van de EIB
71Deadline pointGelijkheid van vrouwen en mannen - 2012
Verslag:  Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)
Verslag over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie – 2012
[2013/2156(INI)]
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
250***IpointProductie en op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving)
Verslag:  Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving)
[2013/0137(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
2  pointSpreektijd van één minuut (artikel 150 van het Reglement)
  pointKorte presentatie van de volgende verslagen:
183Deadline -De evaluatie van het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFT)
Verslag:  Sven Giegold (A7-0133/2014)
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over de evaluatie van het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFT)

[2013/2166(INL)]
Commissie economische en monetaire zaken
94Deadline -Toegang van het publiek tot documenten - 2011-2013
Verslag:  Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)
Verslag over toegang van het publiek tot documenten (artikel 104, lid 7, van het Reglement) in de periode 2011-2013

[2013/2155(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
165Deadline -Werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2013
Verslag:  Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)
Verslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2013

[2014/2008(INI)]
Commissie verzoekschriften
204Deadline -Tuinbouw
Verslag:  Anthea McIntyre (A7-0048/2014)
Verslag over de toekomst van de Europese tuinbouwsector - groeistrategieën

[2013/2100(INI)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
80Deadline -Het wereldwijd uitbannen van foltering
Verslag:  Véronique De Keyser (A7-0100/2014)
Verslag over het wereldwijd uitbannen van foltering

[2013/2169(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
85Deadline -Saoedi-Arabië
Verslag:  Ana Gomes (A7-0125/2014)
Verslag over Saoedi-Arabië, zijn betrekkingen met de EU en zijn rol in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

[2013/2147(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
178Deadline -Prioriteiten voor de betrekkingen van de EU met de landen van het Oostelijk partnerschap
Verslag:  Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)
Verslag over de beoordeling en vaststelling van prioriteiten voor de betrekkingen van de EU met de landen van het Oostelijk Partnerschap

[2013/2149(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
De stemming vindt op woensdag plaats
17:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)50'
President van de Europese Investeringsbank (inclusief antwoorden) 10'
Rapporteurs   (3x6') 18'
Rapporteurs voor advies   (2x1') 2'
Rapporteurs (artikel 48, lid 2, van het Reglement)   (7x4') 28'
Leden75'
23'17'8'306'306'304'304'304'30
"Catch the eye"   (10x5') 50'
173item on the agendapointJaarverslag 2012 van de Europese Investeringsbank
Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
71item on the agendapointGelijkheid van vrouwen en mannen - 2012
Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
183item on the agendapointDe evaluatie van het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFT)
Sven Giegold (A7-0133/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
94item on the agendapointToegang van het publiek tot documenten - 2011-2013
Sophia in 't Veld (A7-0148/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
165item on the agendapointWerkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2013
Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014
  -AmendementenWoensdag 5 maart 2014, 12:00
204item on the agendapointTuinbouw
Anthea McIntyre (A7-0048/2014
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 77 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 maart 2014, 12:00
80item on the agendapointHet wereldwijd uitbannen van foltering
Véronique De Keyser (A7-0100/2014
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 77 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 maart 2014, 12:00
85item on the agendapointSaoedi-Arabië
Ana Gomes (A7-0125/2014
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 77 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 maart 2014, 12:00
178item on the agendapointPrioriteiten voor de betrekkingen van de EU met de landen van het Oostelijk partnerschap
Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 77 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesMaandag 10 maart 2014, 19:00
  -Alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 11 maart 2014, 12:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 11 maart 2014, 16:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 7 maart 2014, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 10 maart 2014, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 11 maart 2014, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 122 van het Reglement)Donderdag 13 maart 2014, 10:00
Laatst bijgewerkt op: 12 maart 2014Juridische mededeling