Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 15 września 2014 r. - Czwartek, 18 września 2014 r.  238k
Środa, 17 września 2014195kWersja: Piątek, 12 września 2014, 16:23
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE
15:00 - 21:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
39 pointPrzygotowania do szczytu strefy euro
Oświadczenia Rady i Komisji
[2014/2838(RSP)]
47 pointRealizacja europejskiej inicjatywy na rzecz młodzieży
Oświadczenia Rady i Komisji
[2014/2846(RSP)]
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE      
19 voteUruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2014/000 TA 2014 - pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
Sprawozdanie:  Liadh Ní Riada (A8-0003/2014)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/000 TA 2014 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)
[COM(2014)0366 - C8-0031/2014 - 2014/2041(BUD)]
Komisja Budżetowa
20 voteUruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2014/001 EL/Nutriart
Sprawozdanie:  Georgios Kyrtsos (A8-0004/2014)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/001 EL/Nutriart)
[COM(2014)0376 - C8-0032/2014 - 2014/2042(BUD)]
Komisja Budżetowa
21 voteUruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2012/010 RO/MECHEL - Rumunia
Sprawozdanie:  Siegfried Mureşan (A8-0008/2014)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/010 RO/Mechel z Rumunii)
[COM(2014)0255 - C8-0088/2014 - 2014/2043(BUD)]
Komisja Budżetowa
22 voteUruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/003 ES/działalność usługowa związana z wyżywieniem w Aragonii - Hiszpania
Sprawozdanie:  Anneli Jäätteenmäki (A8-0006/2014)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/003 ES/działalność usługowa związana z wyżywieniem w Aragonii)
[COM(2014)0456 - C8-0099/2014 - 2014/2054(BUD)]
Komisja Budżetowa
23 voteUruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction - Niderlandy
Sprawozdanie:  Paul Tang (A8-0005/2014)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)
[COM(2014)0455 - C8-0100/2014 - 2014/2055(BUD)]
Komisja Budżetowa
26 voteUruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/010 ES/Castilla y Léon - Hiszpania
Sprawozdanie:  Esteban González Pons (A8-0007/2014)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/010 ES/Castilla y León, Hiszpania)
[COM(2014)0478 - C8-0115/2014 - 2014/2062(BUD)]
Komisja Budżetowa
15:00 - 21:00   Debaty       Czas wystąpień
43Termin pointReakcja UE na wybuch epidemii wirusa Ebola
Oświadczenia Rady i Komisji
[2014/2842(RSP)]
44Termin pointSytuacja w Iraku i Syrii oraz ofensywa ISIS, w tym prześladowania mniejszości
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2014/2843(RSP)]
45Termin pointSytuacja w Libii
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2014/2844(RSP)]
46Termin pointStosunki Izrael-Palestyna po wojnie w Gazie i rola UE
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2014/2845(RSP)]
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)20'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Posłowie75'
PPE19'30S&D17'ECR7'30ALDE7'30GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD6'NI6'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
15:00 - 21:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)45'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Posłowie180'
PPE50'S&D43'30ECR17'30ALDE17'GUE/NGL13'30Verts/ALE13'EFDD12'30NI13'30
Procedura pytań z sali   (4x5') 20'
43item on the agendapointReakcja UE na wybuch epidemii wirusa Ebola
  -Projekty rezolucjiWtorek, 16 września 2014, 12:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiŚroda, 17 września 2014, 10:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 17 września 2014, 11:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 17 września 2014, 17:00
44item on the agendapointSytuacja w Iraku i Syrii oraz ofensywa ISIS, w tym prześladowania mniejszości
  -Projekty rezolucjiWtorek, 16 września 2014, 12:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiŚroda, 17 września 2014, 10:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 17 września 2014, 11:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 17 września 2014, 17:00
45item on the agendapointSytuacja w Libii
  -Projekty rezolucjiWtorek, 16 września 2014, 12:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiŚroda, 17 września 2014, 10:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 17 września 2014, 11:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 17 września 2014, 17:00
46item on the agendapointStosunki Izrael-Palestyna po wojnie w Gazie i rola UE
  -Projekty rezolucjiWtorek, 16 września 2014, 12:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiŚroda, 17 września 2014, 10:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 17 września 2014, 11:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 17 września 2014, 17:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 12 września 2014, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 15 września 2014, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 16 września 2014, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 17 września 2014, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 17 września 2014Informacja prawna