Agenda
StraatsburgMaandag 20 oktober 2014 - Donderdag 23 oktober 2014  232k
Woensdag 22 oktober 2014193kVersie: Maandag 22 september 2014, 18:11
 Agendapunten
09:00 - 11:45   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG
11:45 - 12:15   STEMMING (voorafgegaan door een ronde fractiewoordvoerders )
13:00 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:45   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG       Spreektijd
18Deadline pointPresentatie door de gekozen voorzitter van de Commissie van het college van commissarissen en hun programma
[2014/2811(RSP)]
11:45 - 12:15   STEMMING (voorafgegaan door een ronde fractiewoordvoerders )       Spreektijd
15 voteBenoeming van de Commissie
13:00 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
21Deadline voteOntwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2014 - overschot van de uitvoering van de begroting 2013
Verslag:  Gérard Deprez (A8-0018/2014)
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie
[12300/2014 - C8-0160/2014 - 2014/2035(BUD)]
Begrotingscommissie
37Deadline voteOntwerp van algemene begroting van de Europese Unie - begrotingsjaar 2015
- Ontwerpamendementen op de kredieten in afdeling III van het ontwerp van algemene begroting voor 2015, betreffende de Commissie
- Ontwerpamendementen op de afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X van het ontwerp van algemene begroting voor 2015, betreffende het Europees Parlement, de Raad, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de Europese Ombudsman, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de Europese Dienst voor Extern Optreden

Op grond van de Verdragen worden ontwerpamendementen aangenomen bij meerderheid van de leden van het Parlement
12Deadline voteAlgemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - alle afdelingen
Verslag:  Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier (A8-0014/2014)
verslag over het standpunt van de Raad over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015
[12608/2014 - C8-0144/2014 - 2014/2040(BUD)]
Begrotingscommissie
24***voteProtocol bij de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Korea om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU
Aanbeveling:  Jan Zahradil (A8-0012/2014)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het aanvullende protocol bij de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie
[06035/2014 - C7-0113/2014 - 2014/0019(NLE)]
Commissie internationale handel
14Deadline voteEuropees Semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2014
Verslag:  Philippe De Backer (A8-0019/2014)
Verslag over het Europees Semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2014
[2014/2059(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
15:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
46 pointDe situatie in Kobani en de dreiging van IS
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2014/2899(RSP)]
47 pointDe situatie in Hongkong
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2014/2900(RSP)]
55 pointDoodvonnis tegen Asia Bibi
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2014/2911(RSP)]
48 pointEuropese IS-strijders
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2014/2901(RSP)]
49 pointGezamenlijke politieoperatie "Mos Maiorum"
Verklaring van de Raad
[2014/2902(RSP)]
  pointGecombineerde behandeling - Kwijting 2012
11Deadline -Kwijting 2012: Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0011/2014)
Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2012

[COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
10 -Kwijting 2012: Europese Raad en Raad
Verslag:  Tamás Deutsch (A8-0010/2014)
Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, Afdeling II – Europese Raad en Raad

[COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
09:00 - 11:45   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG     item on the agenda
De heer Jean-Claude Juncker30'
Leden92'
PPE24'30S&D21'30ECR9'ALDE9'GUE/NGL7'30Verts/ALE7'EFDD6'30NI7'
"Catch the eye"5'
11:45 - 12:15   STEMMING (voorafgegaan door een ronde fractiewoordvoerders )      item on the agenda
Sprekersronde fracties (één spreker per fractie) 
Leden22'
PPE4'S&D3'30ECR2'30ALDE2'30GUE/NGL2'30Verts/ALE2'30EFDD2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)25'
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)45'
Commissie (inclusief antwoorden)15'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Leden241'
PPE68'S&D59'30ECR23'30ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD16'30NI17'30
"Catch the eye"   (6x5') 30'
18item on the agendapointPresentatie door de gekozen voorzitter van de Commissie van het college van commissarissen en hun programma
  -OntwerpresolutiesDinsdag 21 oktober 2014, 12:00
  -Gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 21 oktober 2014, 14:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 21 oktober 2014, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 21 oktober 2014, 22:00
21item on the agendapointOntwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2014 - overschot van de uitvoering van de begroting 2013
Gérard Deprez (A8-0018/2014
  -AmendementenWoensdag 15 oktober 2014, 12:00
37item on the agendapointOntwerp van algemene begroting van de Europese Unie - begrotingsjaar 2015
  -Ontwerpamendementen op het ontwerp van algemene begroting - commissies, ten minste 40 ledenDonderdag 4 september 2014, 12:00
  -Ontwerpamendementen op het ontwerp van algemene begroting - fractiesDonderdag 11 september 2014, 12:00
  -Herindiening van in de commissie verworpen amendementenWoensdag 15 oktober 2014, 12:00
  -Verzoeken om aparte stemming, stemming in onderdelen en hoofdelijke stemming over amendementen op het ontwerp van algemene begrotingMaandag 20 oktober 2014, 12:00
12item on the agendapointAlgemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - alle afdelingen
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier (A8-0014/2014
  -AmendementenWoensdag 15 oktober 2014, 12:00
14item on the agendapointEuropees Semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2014
Philippe De Backer (A8-0019/2014
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden; alternatieve ontwerpresolutiesVrijdag 17 oktober 2014, 12:00
  -Alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 20 oktober 2014, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 21 oktober 2014, 17:00
11item on the agendapointKwijting 2012: Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie
Petri Sarvamaa (A8-0011/2014
  -AmendementenWoensdag 15 oktober 2014, 12:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 17 oktober 2014, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 20 oktober 2014, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 21 oktober 2014, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 22 oktober 2014, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 22 oktober 2014Juridische mededeling