Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 7 september 2015 - Torsdagen den 10 september 2015  230k
Måndagen den 7 september 2015160kUtgåva: Fredagen den 4 september 2015, 13:36
 Punkter på föredragningslistan
17:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

17:00 - 23:00   Debatt       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
67***IpointHandel med sälprodukter
Betänkande:  Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter

[2015/0028(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
90Tidsfrist pointSituationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014)
Betänkande:  Laura Ferrara (A8-0230/2015)
Betänkande över situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014)
[2014/2254(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
2  pointAnföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
  pointKortfattade redogörelser för följande betänkanden:
113Tidsfrist -Utfrågningar av kommissionsledamöterna: lärdomar från förfarandet 2014
Betänkande:  Richard Corbett (A8-0197/2015)
Betänkande om förfaranden och praxis för utfrågningarna av kommissionsledamöter – lärdomar från förfarandet 2014

[2015/2040(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor
117Tidsfrist -Mänskliga rättigheter och teknik i tredjeländer
Betänkande:  Marietje Schaake (A8-0178/2015)
Betänkande om mänskliga rättigheter och teknik: effekterna för de mänskliga rättigheterna i tredjeländer av system för intrång och övervakning

[2014/2232(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
38Tidsfrist -Skydd av EU:s ekonomiska intressen: På väg mot resultatbaserade kontroller av den gemensamma jordbrukspolitiken
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)
Betänkande om skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen: På väg mot resultatbaserade kontroller av den gemensamma jordbrukspolitiken

[2014/2234(INI)]
Budgetkontrollutskottet
85Tidsfrist -Familjeföretag i Europa
Betänkande:  Angelika Niebler (A8-0223/2015)
Betänkande om familjeföretag i Europa

[2014/2210(INI)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
13Tidsfrist -Forskning och innovation inom den blå ekonomin för att skapa sysselsättning och tillväxt
Betänkande:  João Ferreira (A8-0214/2015)
Betänkande om att tillvarata potentialen för forskning och innovation inom den blå ekonomin för att skapa sysselsättning och tillväxt

[2014/2240(INI)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
17Tidsfrist -Främjande av ungt företagande genom utbildning och yrkesutbildning
Betänkande:  Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)
Betänkande om främjande av ungt företagande genom utbildning och yrkesutbildning

[2015/2006(INI)]
Utskottet för kultur och utbildning
31Tidsfrist -En integrerad kulturarvsstrategi för Europa
Betänkande:  Mircea Diaconu (A8-0207/2015)
Betänkande om en integrerad kulturarvsstrategi för Europa

[2014/2149(INI)]
Utskottet för kultur och utbildning
50Tidsfrist -Uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water
Betänkande:  Lynn Boylan (A8-0228/2015)
Betänkande om uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water

[2014/2239(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
17:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)45'
Föredragande   (2x6') 12'
Föredragande av yttrande   (5x1') 5'
Föredragande (artikel 52.2 i arbetsordningen)   (8x4') 32'
Ledamöter75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'30GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'30ENF5'NI3'
Ögonkontaktsförfarandet   (10x5') 50'
90item on the agendapointSituationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014)
Laura Ferrara (A8-0230/2015
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 2 september 2015, 12:00
113item on the agendapointUtfrågningar av kommissionsledamöterna: lärdomar från förfarandet 2014
Richard Corbett (A8-0197/2015
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 september 2015, 12:00
117item on the agendapointMänskliga rättigheter och teknik i tredjeländer
Marietje Schaake (A8-0178/2015
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 september 2015, 12:00
38item on the agendapointSkydd av EU:s ekonomiska intressen: På väg mot resultatbaserade kontroller av den gemensamma jordbrukspolitiken
Petri Sarvamaa (A8-0240/2015
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 september 2015, 12:00
85item on the agendapointFamiljeföretag i Europa
Angelika Niebler (A8-0223/2015
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 september 2015, 12:00
13item on the agendapointForskning och innovation inom den blå ekonomin för att skapa sysselsättning och tillväxt
João Ferreira (A8-0214/2015
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 september 2015, 12:00
17item on the agendapointFrämjande av ungt företagande genom utbildning och yrkesutbildning
Michaela Šojdrová (A8-0239/2015
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 september 2015, 12:00
31item on the agendapointEn integrerad kulturarvsstrategi för Europa
Mircea Diaconu (A8-0207/2015
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 september 2015, 12:00
50item on the agendapointUppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water
Lynn Boylan (A8-0228/2015
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 september 2015, 12:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 4 september 2015, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 7 september 2015, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 8 september 2015, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 9 september 2015, 19:00
Senaste uppdatering: 9 september 2015Rättsligt meddelande