Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 7 september 2015 - Torsdagen den 10 september 2015  230k
Onsdagen den 9 september 2015171kUtgåva: Fredagen den 4 september 2015, 13:36
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 12:50   PRIORITERADE DEBATTER
13:00 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 12:50   PRIORITERADE DEBATTER       Talartid
91 pointTillståndet i unionen
Uttalande av kommissionens ordförande
[2015/2738(RSP)]
127Tidsfrist pointMigration och flyktingar i Europa
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2015/2833(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
13:00 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
138 voteFörslag om att ändra namnet på delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet till delegationen för förbindelserna med Palestina
[2015/2842(RSO)]
34***votePartnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation)
Rekommendation:  João Ferreira (A8-0233/2015)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau
[11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)]
Fiskeriutskottet
58 votePartnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande)
Betänkande:  João Ferreira (A8-0236/2015)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau
[2015/2119(INI)]
Fiskeriutskottet
118***votePartnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation)
Rekommendation:  Peter van Dalen (A8-0201/2015)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde
[15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)]
Fiskeriutskottet
107Tidsfrist votePartnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande)
Betänkande:  Peter van Dalen (A8-0200/2015)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde
[2015/2100(INI)]
Fiskeriutskottet
104***votePartnerskapsavtal om fiske med Madagaskar: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning
Rekommendation:  Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Madagaskar och Europeiska gemenskapen
[15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)]
Fiskeriutskottet
66***voteProtokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen
Rekommendation:  Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen
[06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)]
Utskottet för internationell handel
63Tidsfrist voteProtokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (avtal om förenklade handelsprocedurer)
Betänkande:  Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen
[2015/2067(INI)]
Utskottet för internationell handel
122***voteBemyndigande för Belgien, Polen och Österrike att ratificera eller ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna
Rekommendation:  Pavel Svoboda (A8-0231/2015)
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Konungariket Belgien och Republiken Polen att ratificera och för Republiken Österrike att ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna
[08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)]
Utskottet för rättsliga frågor
111Tidsfrist*voteProvisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland
Betänkande:  Ska Keller (A8-0245/2015)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland
[COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
19Tidsfrist voteDe urbana aspekterna i EU:s politik
Betänkande:  Kerstin Westphal (A8-0218/2015)
Betänkande om de urbana aspekterna i EU:s politik
[COM(2014)0490 -  - 2014/2213(INI)]
Utskottet för regional utveckling
28Tidsfrist voteInvestering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen
Betänkande:  Tamás Deutsch (A8-0173/2015)
Betänkande om investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen
[2014/2245(INI)]
Utskottet för regional utveckling
22Tidsfrist voteBedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna
Betänkande:  Eduard Kukan (A8-0241/2015)
Betänkande om rapporten om genomförandet, resultaten och en samlad bedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna
[2014/2255(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
55Tidsfrist voteGenomförandet av vitboken från 2011 om transporter
Betänkande:  Wim van de Camp (A8-0246/2015)
Betänkande om genomförandet av vitboken från 2011 om transporter: översyn och vägen mot hållbara transporter
[2015/2005(INI)]
Utskottet för transport och turism
69Tidsfrist voteKvinnors karriärer inom forsknings- och universitetsvärlden
Betänkande:  Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)
Betänkande om kvinnors karriärer inom forsknings- och universitetsvärlden och de glastak som de stöter på
[2014/2251(INI)]
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
57Tidsfrist voteAtt stärka flickor genom utbildning i EU
Betänkande:  Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)
Betänkande om att stärka flickor genom utbildning i EU
[2014/2250(INI)]
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
125Tidsfrist voteEES-Schweiz: Hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden
Betänkande:  Andreas Schwab (A8-0244/2015)
Betänkande om EES-Schweiz: Hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden
[2015/2061(INI)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
15:00 - 23:00   Debatt       Talartid
99Tidsfrist pointEU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2015/2685(RSP)]
128Tidsfrist pointSituationen i Vitryssland
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2015/2834(RSP)]
129 pointKärnavtalet med Iran
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2015/2835(RSP)]
  pointGemensam debatt - EU:s arbetsmarknad
72Tidsfrist -Socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet
Betänkande:  Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)
Betänkande om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

[2014/2236(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
24Tidsfrist -Skapande av en konkurrenskraftig arbetsmarknad i EU för 2000-talet
Betänkande:  Martina Dlabajová (A8-0222/2015)
Betänkande om skapande av en konkurrenskraftig arbetsmarknad i EU för 2000-talet: att matcha kompetens och kvalifikationer med efterfrågan och sysselsättningstillfällen som ett sätt att ta sig ur krisen

[2014/2235(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
135 -Osäkra anställningar
Muntliga frågor
 -[2015/2708(RSP)]
     
 Thomas Händel (O-000090/2015 - B8-0751/2015)
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Rådet
Osäkra anställningar
     
 Thomas Händel (O-000091/2015 - B8-0752/2015)
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Kommissionen
Osäkra anställningar
130 pointHållbara hälso- och sjukvårdssystem i Europa: framtida utmaningar
Uttalande av kommissionen
[2015/2836(RSP)]
09:00 - 12:50   PRIORITERADE DEBATTER     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)15'
Kommissionens ordförande (inklusive repliker)40'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30ENF5'30NI3'30
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
15:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)30'
Kommissionen (inklusive repliker)20'
Föredragande   (2x6') 12'
Föredragande av yttrande1'
Frågeställare (utskott)5'
Ledamöter255'
PPE70'30S&D62'ECR25'30ALDE24'GUE/NGL18'30Verts/ALE18'EFDD16'ENF14'NI6'30
Ögonkontaktsförfarandet   (5x5') 25'
127item on the agendapointMigration och flyktingar i Europa
  -ResolutionsförslagMåndagen den 7 september 2015, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 9 september 2015, 11:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 9 september 2015, 12:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 9 september 2015, 19:00
107item on the agendapointPartnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande)
Peter van Dalen (A8-0200/2015
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 2 september 2015, 12:00
63item on the agendapointProtokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (avtal om förenklade handelsprocedurer)
Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 2 september 2015, 12:00
111item on the agendapointProvisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland
Ska Keller (A8-0245/2015
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 2 september 2015, 12:00
19item on the agendapointDe urbana aspekterna i EU:s politik
Kerstin Westphal (A8-0218/2015
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 september 2015, 12:00
28item on the agendapointInvestering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen
Tamás Deutsch (A8-0173/2015
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 september 2015, 12:00
22item on the agendapointBedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna
Eduard Kukan (A8-0241/2015
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 2 september 2015, 12:00
55item on the agendapointGenomförandet av vitboken från 2011 om transporter
Wim van de Camp (A8-0246/2015
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 september 2015, 12:00
69item on the agendapointKvinnors karriärer inom forsknings- och universitetsvärlden
Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 september 2015, 12:00
57item on the agendapointAtt stärka flickor genom utbildning i EU
Liliana Rodrigues (A8-0206/2015
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 september 2015, 12:00
125item on the agendapointEES-Schweiz: Hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden
Andreas Schwab (A8-0244/2015
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionMåndagen den 7 september 2015, 19:00
  -Gemensamma alternativa förslag till resolutionTisdagen den 8 september 2015, 10:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 8 september 2015, 16:00
99item on the agendapointEU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern
  -ResolutionsförslagMåndagen den 7 september 2015, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 9 september 2015, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 9 september 2015, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 9 september 2015, 19:00
128item on the agendapointSituationen i Vitryssland
  -ResolutionsförslagTisdagen den 8 september 2015, 16:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 9 september 2015, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 9 september 2015, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 9 september 2015, 19:00
72item on the agendapointSocialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet
Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 september 2015, 12:00
24item on the agendapointSkapande av en konkurrenskraftig arbetsmarknad i EU för 2000-talet
Martina Dlabajová (A8-0222/2015
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 september 2015, 12:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 4 september 2015, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 7 september 2015, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 8 september 2015, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 9 september 2015, 19:00
Senaste uppdatering: 9 september 2015Rättsligt meddelande