Dnevni red
BruseljSreda, 24. februar 2016 - Četrtek, 25. februar 2016 197k

  Sreda 24.

Razprave15:00 - 23:00

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (18.-19. februar)

Rok

Evropska mreža služb za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnje povezovanje trgov dela

A8-0224/2015

 ***I

EMPLHeinz K. Becker

Priprave na posebno zasedanje generalne skupščine Združenih narodov o drogah

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Četrtek 25.

Razprave09:00 - 11:20

Rok

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2014

A8-0020/2016

PETISoledad Cabezón Ruiz

Rok

Tobačni sporazum (sporazum s PMl)

O-000010/2016

KomisijaVerts/ALE

O-000014/2016

KomisijaPPE

O-000015/2016

KomisijaEFDD

O-000016/2016

KomisijaS&D

O-000017/2016

KomisijaALDE

O-000018/2016

KomisijaECR

O-000019/2016

KomisijaGUE/NGL

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov11:30 - 13:30

Dovoljenje Avstriji za podpis in ratifikacijo Haaške konvencije z dne 15. novembra 1965 ter Malti pristop k njej

A8-0018/2016

 ***

JURIViktor Uspaskich

Sporazum med EU in San Marinom o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih

A8-0025/2016

 *

ECONCora van Nieuwenhuizen

Pristop Hrvaške h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Unije

A8-0019/2016

 *

LIBETomáš Zdechovský

Rok

Evropska mreža služb za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnje povezovanje trgov dela

A8-0224/2015

 ***I

EMPLHeinz K. Becker

Rok

Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo

A8-0013/2016

 ***I

INTAMarielle de Sarnez

Rok

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass

A8-0029/2016

BUDGTomáš Zdechovský

Rok

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016

A8-0030/2016

ECONMaria João Rodrigues

Rok

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2016

A8-0031/2016

EMPLSofia Ribeiro

Rok

Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra 2016

A8-0017/2016

IMCOCatherine Stihler

Rok

Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum med EU in Tunizijo

Rok

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2014

A8-0020/2016

PETISoledad Cabezón Ruiz

Rok

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014

A8-0012/2016

ECONNotis Marias

Rok

Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum z Avstralijo in Novo Zelandijo

Rok

Uvedba usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah

Rok

Humanitarne razmere v Jemnu

Zadnja posodobitev: 24. februar 2016Pravno obvestilo