Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 12 wrzesień 2016 r. - Czwartek, 15 wrzesień 2016 r. 238k

  Poniedziałek, 12

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Fundusz powierniczy UE dla Afryki: skutki dla rozwoju i pomocy humanitarnej

A8-0221/2016

DEVEIgnazio Corrao

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 13

Debaty09:00 - 12:20

Wyniki szczytu G20

Dochodzenie w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

A8-0246/2016

EMISPablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Polityka spójności i strategie dotyczące badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)

A8-0159/2016

REGIRamón Luis Valcárcel Siso

Europejska współpraca terytorialna – najlepsze praktyki i działania innowacyjne

A8-0202/2016

REGIIskra Mihaylova

Dochodzenie w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

A8-0246/2016

EMISPablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek o uchylenie immunitetu Istvána Ujhelyiego

A8-0229/2016

JURITadeusz Zwiefka

Wniosek Rosaria Crocetty o skorzystanie z przywilejów i immunitetu

A8-0230/2016

JURIHeidi Hautala

Wniosek o uchylenie immunitetu Sotiriosa Zarianopoulosa

A8-0233/2016

JURIGilles Lebreton

Porozumienie UE-Chiny w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE

A8-0231/2016

 ***

INTAIuliu Winkler

Porozumienie UE-Urugwaj w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE

A8-0241/2016

 ***

INTAPablo Zalba Bidegain

Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Lazaros Stavrou Lazarou

A8-0258/2016

 

CONTIgor Šoltes

Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - João Figueiredo

A8-0259/2016

 

CONTIgor Šoltes

Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Leo Brincat

A8-0257/2016

 

CONTIgor Šoltes

Termin

Statystyki dotyczące handlu zagranicznego z państwami trzecimi (uprawnienia delegowane i wykonawcze)

A8-0240/2016

 ***II

INTABernd Lange

Termin

Statystyka dotycząca cen gazu ziemnego i energii elektrycznej

A8-0184/2016

 ***I

ITREBarbara Kappel

Termin

W kierunku nowej struktury rynku energii

A8-0214/2016

ITREWerner Langen

Termin

Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia

A8-0232/2016

ITREAdam Gierek

Termin

Wzmacnianie konkurencyjności MŚP

A8-0162/2016

REGIRosa D'Amato

Termin

Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego

A8-0226/2016

REGIMercedes Bresso

Termin

Fundusz powierniczy UE dla Afryki: skutki dla rozwoju i pomocy humanitarnej

A8-0221/2016

DEVEIgnazio Corrao

Termin

Tworzenie warunków na rynku pracy sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym

A8-0253/2016

EMPL, FEMMTatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė

Debaty15:00 - 24:00

Termin

Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej

Sytuacja w Turcji

Sytuacja powyborcza w Gabonie

Szczyt ONZ wysokiego szczebla poświęcony rozwiązaniu kwestii masowych przepływów uchodźców i migrantów

Termin

Stosunki UE z Tunezją w aktualnym kontekście regionalnym

A8-0249/2016

AFETFabio Massimo Castaldo

Termin

Dumping socjalny w UE

A8-0255/2016

EMPLGuillaume Balas

Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego – rok budżetowy 2017

Termin

Główne cele na 17. konferencję stron konwencji CITES w Johannesburgu

O-000089/2016

KomisjaENVI

  Środa, 14

DEBATA PRIORYTETOWA09:00 - 11:50

Stan Unii

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Protokół do Umowy UE-Szwajcaria w sprawie swobodnego przepływu osób (przystąpienie Chorwacji do UE)

A8-0216/2016

 ***

EMPLDanuta Jazłowiecka

Trójstronny szczyt społeczny ds. wzrostu i zatrudnienia

A8-0252/2016

 ***

EMPLCsaba Sógor

Termin

Wymagania techniczne mające zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej

A8-0256/2016

 ***II

TRANIvo Belet

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a państwami Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) objętymi umową o partnerstwie gospodarczym

A8-0242/2016

 ***

INTAAlexander Graf Lambsdorff

Termin

Umowa w sprawie wdrożenia Konwencji dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa

Termin

Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej

Termin

Stosunki UE z Tunezją w aktualnym kontekście regionalnym

A8-0249/2016

AFETFabio Massimo Castaldo

Termin

Dumping socjalny w UE

A8-0255/2016

EMPLGuillaume Balas

Termin

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP)

Debaty15:00 - 24:00

Termin

Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom

Decyzja dotycząca pomocy państwa na rzecz firmy Apple

Termin

Dokument podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

A8-0201/2016

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Termin

Azyl: środki tymczasowe na rzecz Włoch i Grecji

A8-0236/2016

 *

LIBESka Keller

Termin

Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich

A8-0247/2016

 *

EMPLLaura Agea

Termin

Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych

A8-0254/2016

TRANMarkus Ferber

Termin

Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych

A8-0238/2016

 ***I

ECONPetr Ježek

  Czwartek, 15

Debaty08:00 - 11:50

Systemy dochodu minimalnego w UE

O-000087/2016

KomisjaEMPL

Termin

Stosowanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy

A8-0225/2016

EMPLRenate Weber

Termin

Działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014

A8-0227/2016

EMPLMarian Harkin

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Mianowanie członka Komisji Europejskiej – Sir Julian King (UK)

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Termin

Dokument podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

A8-0201/2016

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Termin

Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych

A8-0238/2016

 ***I

ECONPetr Ježek

Termin

Azyl: środki tymczasowe na rzecz Włoch i Grecji

A8-0236/2016

 *

LIBESka Keller

Termin

Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich

A8-0247/2016

 *

EMPLLaura Agea

Termin

Główne cele na 17. konferencję stron konwencji CITES w Johannesburgu

Termin

Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych

A8-0254/2016

TRANMarkus Ferber

Termin

Dostęp do finansowania dla MŚP i zwiększenie różnorodności finansowania MŚP w unii rynków kapitałowych

A8-0222/2016

ECONOthmar Karas

Termin

Jak najlepiej wykorzystać potencjał MŚP w zakresie tworzenia miejsc pracy?

A8-0248/2016

EMPLZdzisław Krasnodębski

Termin

Stosowanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy

A8-0225/2016

EMPLRenate Weber

Termin

Działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014

A8-0227/2016

EMPLMarian Harkin

Debaty15:00 - 17:00

Ustawianie wyników zawodów sportowych

O-000102/2016

KomisjaCULT

Ostatnia aktualizacja: 15 wrzesień 2016Informacja prawna