Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí 13. února 2017 - Čtvrtek 16. února 2017 238k

  Pondělí, 13.

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Biologické pesticidy představující nízké riziko

O-000147/2016

KomiseENVI

Lhůta

Přezkum Evropského konsensu o rozvoji

A8-0020/2017

DEVEBogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser

Lhůta

Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií

A8-0003/2017

 ***I

ENVIIan Duncan

Lhůta

Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU

A8-0001/2017

ECONTibor Szanyi

Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

  Úterý, 14.

Rozpravy09:00 - 11:50

Společná rozprava - Budoucnost EU

Lhůta

Možný vývoj a změny současného institucionálního uspořádání Evropské unie

A8-0390/2016

AFCOGuy Verhofstadt

Lhůta

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy

A8-0386/2016

AFCOMercedes Bresso, Elmar Brok

Lhůta

Rozpočtová kapacita pro eurozónu

A8-0038/2017

BUDG, ECONReimer Böge, Pervenche Berès

Slavnostní zasedání12:00 - 12:30

Projev prezidenta Rakouské republiky Alexandra Van der Bellena

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:30

Dohoda mezi EU a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

A8-0010/2017

 ***

PECHJoão Ferreira

Lhůta

Dohoda mezi EU a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (usnesení)

A8-0015/2017

PECHJoão Ferreira

Kontrola rejstříku a složení expertních skupin Komise

A8-0002/2017

CONTDennis de Jong

Lhůta

Úloha oznamovatelů při ochraně finančních zájmů EU

A8-0004/2017

CONTDennis de Jong

Lhůta

Seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody

A8-0035/2017

 *

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Podrobení nové psychoaktivní látky methyl-2-{[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením

A8-0024/2017

 *

LIBELorenzo Fontana

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Maloobchod

A8-0036/2017

BUDGNedzhmi Ali

Lhůta

Přezkum Evropského konsensu o rozvoji

A8-0020/2017

DEVEBogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser

Lhůta

Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU

A8-0001/2017

ECONTibor Szanyi

Lhůta

Podpora rovnosti pohlaví v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu

A8-0380/2016

FEMMBeatriz Becerra Basterrechea

Lhůta

Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen

A8-0018/2017

FEMMConstance Le Grip, Maria Arena

Rozpravy15:00 - 23:00

Aktuální stav druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko

Zhoršení situace na východní Ukrajině

Situace na Blízkém východě, zejména politika osidlování

Lhůta

Zpráva o Albánii za rok 2016

A8-0023/2017

AFETKnut Fleckenstein

Lhůta

Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016

A8-0026/2017

AFETCristian Dan Preda

Lhůta

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016

A8-0019/2017

ECONDanuta Maria Hübner

  Středa, 15.

Rozpravy09:00 - 11:50

Společná rozprava - EU a Kanada

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) mezi Kanadou a EU

A8-0009/2017

 ***

INTAArtis Pabriks

Lhůta

Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou a EU

Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou

A8-0028/2017

 ***

AFETCharles Tannock

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) mezi Kanadou a EU

A8-0009/2017

 ***

INTAArtis Pabriks

Lhůta

Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou a EU

Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou

A8-0028/2017

 ***

AFETCharles Tannock

Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem

A8-0382/2016

 ***

AFETHelmut Scholz

Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem (usnesení)

A8-0383/2016

AFETHelmut Scholz

Dohoda o obchodování s civilními letadly (příloha obsahující seznam výrobků)

A8-0007/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Lhůta

Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií

A8-0003/2017

 ***I

ENVIIan Duncan

Lhůta

Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: regulační technické normy pro uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty

Lhůta

Zpráva o Albánii za rok 2016

A8-0023/2017

AFETKnut Fleckenstein

Lhůta

Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016

A8-0026/2017

AFETCristian Dan Preda

Lhůta

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017

A8-0039/2017

ECONGunnar Hökmark

Lhůta

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017

A8-0037/2017

EMPLYana Toom

Lhůta

Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017

A8-0016/2017

IMCOAntonio López-Istúriz White

Lhůta

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016

A8-0019/2017

ECONDanuta Maria Hübner

Lhůta

Biologické pesticidy představující nízké riziko

Rozpravy15:00 - 23:00

Lhůta

Boj proti terorismu

A8-0228/2016

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

Lhůta

Posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází

A8-0218/2016

 ***I

LIBEMonica Macovei

Výměna informací v oblasti vymáhání práva v EU a nahrazení nástrojů přijatých před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost

Lhůta

Občanskoprávní pravidla pro robotiku

A8-0005/2017

JURIMady Delvaux

Lhůta

Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného

Lhůta

Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu

A8-0006/2017

ITREJerzy Buzek

  Čtvrtek, 16.

Rozpravy08:30 - 10:50

Lhůta

Strategie pro evropské letectví

A8-0021/2017

TRANPavel Telička

Projev premiéra Kanady Justina Trudeaua11:00 - 12:00

Projev premiéra Kanady Justina Trudeaua

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

Lhůta

Boj proti terorismu

A8-0228/2016

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

Lhůta

Posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází

A8-0218/2016

 ***I

LIBEMonica Macovei

Lhůta

Možný vývoj a změny současného institucionálního uspořádání Evropské unie

A8-0390/2016

AFCOGuy Verhofstadt

Lhůta

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy

A8-0386/2016

AFCOMercedes Bresso, Elmar Brok

Lhůta

Rozpočtová kapacita pro eurozónu

A8-0038/2017

BUDG, ECONReimer Böge, Pervenche Berès

Lhůta

Občanskoprávní pravidla pro robotiku

A8-0005/2017

JURIMady Delvaux

Lhůta

Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu

A8-0006/2017

ITREJerzy Buzek

Lhůta

Investování do zaměstnanosti a růstu a maximalizace příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů

A8-0385/2016

REGILambert van Nistelrooij

Lhůta

Strategie pro evropské letectví

A8-0021/2017

TRANPavel Telička

Lhůta

Zpoždění při provádění operačních programů financovaných z ESI – dopad na politiku soudržnosti a jak postupovat dále

Poslední aktualizace: 15. února 2017Právní upozornění