Pořad jednání
BruselStředa 1. března 2017 - Čtvrtek 2. března 2017  196k
Středa, 1. března 2017164kVerze: Středa, 1. března 2017, 16:01
 Body k pořadu jednání
15:00 - 24:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

15:00 - 24:00   Rozpravy       Řečnická doba
1  pointPokračování zasedání a plán práce
33 pointBílá kniha o budoucnosti EU
Prohlášení předsedy Komise
[2017/2559(RSP)]
7 pointPříprava zasedání Evropské rady ve dnech 9. a 10. března 2017
Prohlášení Rady a Komise
[2016/3019(RSP)]
27 pointŘešení problému pohřešovaných dětí z řad migrantů v Evropě
Prohlášení Komise
[2017/2566(RSP)]
26 pointRozdíly v odměňování žen a mužů
Prohlášení Rady a Komise
[2017/2567(RSP)]
30 pointNedávná částečná dekriminalizace domácího násilí v Rusku
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2017/2570(RSP)]
31 pointPorušování práv volného pohybu občanů EU žijících ve Spojeném království a vyhoštění ze země v šestiměsíční lhůtě
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2017/2572(RSP)]
     
Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Marietje Schaake, Claude Moraes, Seb Dance, Jean Lambert, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo (O-000008/2017 - B8-0204/2017)
Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

Komise
Porušování práv volného pohybu občanů EU žijících ve Spojeném království a vyhoštění ze země v šestiměsíční lhůtě
25 pointVyvážené zastoupení mužů a žen u Soudního dvora Evropské unie
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2016/3025(RSP)]
     
Mady Delvaux (O-000149/2016 - B8-0203/2017)
Výbor pro právní záležitosti
Rada
Vyvážené zastoupení mužů a žen u Soudního dvora Evropské unie
14Lhůta***IpointMechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích v oblasti energetiky
Zpráva:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU
[COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
12Lhůta pointMožnosti, jak zlepšit přístup k lékům
Zpráva:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)
Zpráva o možnostech EU, jak zlepšit přístup k lékům
[2016/2057(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
2  pointJednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
15:00 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)25'
Předseda Komise (včetně odpovědí)10'
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)45'
Zpravodajové   (2x6') 12'
Navrhovatelé   (5x1') 5'
Autoři (politické skupiny)   (4x2') 8'
Autor (výbor)5'
Poslanci195'
PPE53'S&D46'30ECR19'30ALDE18'GUE/NGL14'30Verts/ALE14'EFDD12'ENF11'30NI6'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (9x5') 45'
14item on the agendapointMechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích v oblasti energetiky
Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 22. února 2017, 12:00
12item on the agendapointMožnosti, jak zlepšit přístup k lékům
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 22. února 2017, 12:00
  -Alternativní společné návrhy usneseníPondělí, 27. února 2017, 12:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 28. února 2017, 19:00
Poslední aktualizace: 1. března 2017Právní upozornění